Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

Oddelek za perinatologijo - PORODNIŠTVO

Predstojnik oddelka:

Namestnica predstojnika oddelka:

 • Lucija Kuder, dr. med.

Strokovni vodja zdravstvene nege oddelka:

 • Rosemarie Franc, dipl. med. ses., dipl. bab., 02 321 22 09

Namestnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Erika Marin, dipl. med. ses., spec. informatike v zdravstvu

Tajništvo:

 • Bernarda Unger, 02 321 20 97

Zdravniki specialisti ginekologije in perinatologije:

 • Lucija Kuder, dr. med.
 • asist. Maja Lampelj, dr.med.
 • dr. Veronika Anzeljc, dr. med.
 • Valentina Trpkovska, dr. med.
 • Snezhana Vidanova, dr. med.
 • Barbara Bonča, dr. med.
 • Nina Lašič, dr. med.

Diplomirane babice in diplomirana babičarja v porodnih sobah in na oddelku:

 • Bojan Kurnik
 • Martina Debeljak
 • Teja Mikl
 • Nuša Rogan
 • Snežana Zakelšek
 • Sara Gregorec
 • Eva Lorger
 • Sabina Jecl
 • Suzana Horvat
 • Maja Mlakar
 • Tjaša Fišer
 • Damjana Petan
 • Erika Marin
 • Mojca Laporšek
 • Tatjana Mlakar
 • Nina Sodec
 • Mateja Katič
 • Barbara Fajs
 • Mojca Polc Hlebič
 • Tadeja Simonič
 • Maja Korošec
 • Violeta Todorovič
 • Eva Kostanjevec
 • Klementina Krajnc
 • Klavdija Lesnika
 • Sara Krevh
 • Sara Kac
 • Sara Sagadin
 • Mateja Kavkler
 • Nives Žugman
 • Matjaž Leben
 • Darinka Vazovec – babica
 • Nuša Žist
 • Laura Turin
 • Nika Veingerl

Tehniki zdravstvene nege na oddelku:

 • Valerija Sakelšek
 • Karmen Jerič
 • Monika Strlič Tučič
 • Mateja Domadenik
 • Suzana Flamiš
 • Vanja Kolšek
 • Albina Fajs
 • Klara Franc
 • Violeta Osmanaj Selmanaj
 • Vesna Mahmutović
 • Maja Škorjanc
 • Tamara Jovanović
 • Elza Džafić
 • Bernarda Kovše
 • Katja Malek
 • Elena Miteva

Bolničarke v porodnem bloku:

 • Tina Stožer
 • Natalija Vodopivec
 • Slavica Heberle
 • Lejla Klasinc
 • Ines Kropej
 • Adela Đurić

Ambulanta za UZ diagnostiko v porodništvu:

 • Melita Špoljar, dipl. bab.

Ambulanta za tvegano nosečnost:

 • Jerneja Vidmar, dipl. bab.
 • Liljana Dvoršak, babica

Administracija oddelka:

 • Alenka Ferk
 • Natalija Majhenič
 • Katja Munda
 • Vesna Perko
 • Bernarda Unger
 • Damjana Vake

  NEONATOLOGIJA

  Predstojnik oddelka:

  • izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med., specialist ginekologije in porodništva; faris.mujezinovic@ukc-mb.si 

  Vodja neonatologije:

  • doc. dr. Milena Treiber, dr. med., specialistka pediatrije in neonatologije

  Zdravniki specialisti pediatri:

  • asist. Bojan Korpar, dr. med.
  • Jože Žolger, dr. med.
  • mag. Mirjana Miksić, dr. med.
  • Sara Sitar, dr. med.
  • Teja Senekovič Kojc, dr. med.

  Diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstvenik, diplomirane babice v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov:

  • Branka Krajnc
  • Marta Koser
  • Miranda Zel
  • Ines Belšak
  • Tamara Košec
  • Maja Leskovar
  • Nadja Potočnik
  • Janja Fras
  • Nuša Podbregar

  Tehniki zdravstvene nege v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov:

  • Vesna Kopun
  • Metka Koler
  • Slavojka Gomivnik
  • Nataša Marković
  • Marjeta Koščak
  • Anita Teršek
  • Rosanda Dabič Brunčič
  • Petra Topolovec Horvat
  • Darja Šparakl

  Bolničarka v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov:

  • Sabina Škodnik