S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Nekatere članke in publikacije lahko najdete na:

Publicistična dejavnost:

 • Turčin Arijana, Marušič Andrej. Suicide and euthanasia in older adults ? a transcultural journey. Psychol. Med. 2003; 33: 945-6.
 • But Igor, Faganelj But Metka, Šoštarič Andrej. Functional magnetic stimulation for mixed urinary incontinence. J Urol, 2005, vol. 173, no. 5, str. 1644-1646. [COBISS.SI-ID 1879359] JCR IF (2003): 3.297, SE (6/49), urology & nephrology
 • But Igor, Bratuš D., Faganelj But Metka. Prolene tape in the bladder wall after TVT procedure-intramural tape placement or secondary tape migration? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2004 Aug 12; [Epub ahead of print] PMID: 15309281 [PubMed - as supplied by publisher] IF 2003: 1.911
 • Kores Plesničar Blanka, Lader Malcolm H. Irreversible lithium neurotoxicity: an overview. Clin. neuropharmacol., 1997, letn. 20, št. 4, str. 283-299. [COBISS.SI-ID 8365273] JCR IF: 1.604; SE, x: 1.51 (39/107), clinical neurology, x: 1.771 (53/157), pharmacology & pharmacy
 • Kores Plesničar Blanka, Faganelj But Metka, Zalar Bojan. Malignant catatonia/neuroleptic malignant syndrome or how to chane the view on ECT. J. ECT, 2004, vol. 20, no. 4, str. 273. [COBISS.SI-ID 1824575] JCR IF (2003): 1.667; SE, x: 2.398 (26/40), behavioral sciences, x: 2.209 (48/87), psychiatry; SSE, x: 1.594 (24/77), psychiatry
 • Bundalo Bočič Maja, Kores-Plesničar Blanka, Zalar B. The Charles Bonnet syndrome: a case report. Wien Klin. Wochenschr. 2004; 116 Suppl. 2: 75-7. [COBISS.SI-ID 1618751] JCR IF (2003): 0.774; SE, x: 2.111 (52/102), medicine, general & internal
 • Kores Plesničar Blanka, Tomori Martina, Zalar Bojan. Gender differences in psychosocial risk factors among Slovenian adolescents. Adolescence, 2000, letn. 35, št. 139, str. 431-443. [COBISS.SI-ID 12579033]
 • JCR IF: 0.444; SSE, x: 1.104 (39/49), psychology, developmental
 • Kores Plesničar Blanka, Tomori Martina, Zalar Bojan, Ziherl Slavko, Stergar Eva. Smoking in relation to psychosocial risk factors in adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2001, letn. 10, št. 2, str. 143-150. [COBISS.SI-ID 13444057] JCR IF: 0.667; SSE, x: 1.192 (31/47), psychology, developmental, x: 1.491 (51/77), psychiatry.
 • Kores Plesničar Blanka, Vitorovič S., Zalar B., Tomori Martina. Three challenges and a rechallenge episode of angio-oedema occuring in treatment with risperidone: letter to the editor. Eur. psychiatr. [Print ed.], 2001, vol. 16, no. 8, str. 506-507. JCR IF: 0.667; SSE, x: 1.192 (31/47), psychology, developmental, x: 1.491 (51/77), psychiatry. [COBISS.SI-ID 854079]
 • Kores Plesničar Blanka, Zalar Bojan, Tomori Martina, Krajnc Ivan. Measurement of simple reaction time in antipsychotic treatment of patients with schizophrenia = Messungen der Reaktionszeit bei Behandlung von Patienten mit Schizophrenie. Wien. Klin. Wochenschr., 2003, jg. 115, hft. 1-2, str. 58-62. [COBISS.SI-ID 1150015] JCR IF (2001): 0.646; SE, x: 1.735 (59/112), medicine, general & internal

Članki s strokovno recenzijo

 • Batta Mirela, Turčin Arijana, Kores Plesničar Blanka. Psihiatrični vidiki Huntingtonove bolezni-prikaz primerov. Zdrav Vestn 2004; 73: 239-42.
 • Faganelj But Metka, But Igor. Subjektivna ocena izboljšanja po operaciji z nožničnim nenapetostnim trakom (TVT) pri zdravljenju žensk z urinsko inkontinenco - raziskava na podlagi vprašalnika = Subjective cure rates after TVT procedure for treatment of female urinary incontinence - a questionnaire based study. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, letn. 72, suppl. 2, str. II-163 - II-166. [COBISS.SI-ID 1310271]
 • Kores Plesničar Blanka. Uporaba 3,4-metilendioksimetamfetamina (MDMA, Ectasy) - psihiatrične in somatske posledice = Use of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, Ectasy) - psychiatric and somatic sequelae. Zdrav Vestn, 1998, letn. 67, št. 4, str. 233-235. [COBISS.SI-ID 7947993]
 • Kores Plesničar Blanka, Velikonja Ingrid. Genetika shizofrenije = Genetics of schizophrenia. Med. razgl., 1999, letn. 38, št. 1, str. 117-129. [COBISS.SI-ID 10161113]
 • Kores Plesničar Blanka. Najpogosteje uporabljene skupine zdravil. V: Tomori Martina (ur.), Ziherl Slavko (ur.). Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta: Medicinska fakulteta, 1999, str. 411-482. [COBISS.SI-ID 10571993]. ISBN 961-6264-15-X. (11 avtorjev)
 • Kores Plesničar Blanka. Sociodemografsko pomembne psihiatrične motnje in njihovo psihofarmakološko zdravljenje = Sociaodemographis important psychiatric disorders and their phychopharmacological treatment. Farm. vestn., 2000, letn. 51, spec issue, str. 207-213.
 • Kores Plesničar Blanka, Zalar Bojan. Nekognitivni simptomi Alzheimerjeve bolezni = Noncognitive symptoms of Alzheimer's disease. Zdrav Vestnik, julij-avgust 2000, letn. 69, št. 7/8, str. 525-530.
 • Kores Plesničar Blanka, Petek Davorina. Depresivne in anksiozne motnje pri bolnikih s kronično somatsko boleznijo v družinski medicini = Depression and anxiety in patients with chronic somatic disease in family practice. Zdrav. vars., 2000, letn. 39, št. 1, str. 24-27.
 • Kores Plesničar Blanka. Glavobol kot simptom v psihiatrični praksi = Headache as a symptom in psychiatric practice. Med razgl, Suppl., (Medicinski razgledi), 2000, letn. 39, suppl. 9, str. 83-90.
 • Kores Plesničar Blanka, Razinger Mihovec Barbara. Uporaba zdravilnih rastlin v psihiatriji = Use of herbal medicines in psychiatry. Zdrav Vestn, december 2001, letn. 70, št. 12, str. 741-746.
 • Kores Plesničar Blanka, Dolžan Vita. Genetski polimorfizem CYP2D6 in ekstrapiramidni stranski učinki antipsihotičnih zdravil = CYP2D6 genetic polymorphism and extrapyramidal side effects of antipsychotic drugs. Zdrav Vestn, 2002, letn. 71, št. 7-8, str. 457-460.
 • Kores Plesničar Blanka, Kordič Lasič Jasna. Nasilje bolnikov in njihovih svojcev v zdravstvenih ustanovah. Zdrav vars 2004; 43: 179-83.
 • Kores Plesničar Blanka. Depresija, tesnobnost in kronična bolečina = Depression, anxiety and chronic pain. Med. razgl., Suppl., (Medicinski razgledi), 2005, letn. 44, suppl. 1, str. 55-60. [COBISS.SI-ID 1857599]
 • Kores Plesničar Blanka. Depresija, anksioznost, in kronična bolečina. Med Raz 2005.
 • Muršec Mojca. Vedenjska psihiatrična simptomatika pri možganskožilnih boleznih. In: Tetičkovič E, Žvan B: Sodobni pogledi na možganskožilne bolezni. Obzorja 2003: 131-139.
 • Škrila Darja. Razširjenost migrene in ponavljajočih se glavobolov pri slovenskih študentih. Med Razgl 2001; 40:65-73.
 • Turčin Arijana. Evtanazija in samomor. V: Marušič A, Rošker S. (ed) Slovenija s samomorom ali brez. IBZ, Slovenija; 2003.

Članki v strokovni reviji brez recenzije

 • Kores Plesničar Blanka, Novak Grubič Virginija, Zalar Bojan. Is there a connection between reduction of negative symptoms, EPS and depressive symptoms on atypical neuroleptic treatment?. Viceversa (Ljubl.), 1996, št. 15, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 5118937]
 • Kores Plesničar Blanka, Novak Grubič Virginija. Risperdal - prve izkušnje. Viceversa (Ljubl.), 1996, št. 14, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 5118169]
 • Kores Plesničar Blanka. Klozapin in interakcije z drugimi zdravili. Viceversa (Ljubl.), 1996, let. 11, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 4119769]
 • Kores Plesničar Blanka. Zdravljenje s klozapinom (leponex) - stroški, pridobitve in perspektive. Viceversa (Ljubl.), 1996, let. 11, str. 8-14. [COBISS.SI-ID 4120025]
 • Kores Plesničar Blanka. Nekaj o olanzapinu (Zyprexa*). Viceversa (Ljubl.), 1998, št. 19, str. 9-20. [COBISS.SI-ID 9620185]
 • Kores Plesničar Blanka. Donepezil (AriceptR) - novost v zdravljenju Alzheimerjeve bolezni. Viceversa (Ljubl.), 1998, št. 21, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 9204441]
 • Kores Plesničar Blanka. Učinkovitost in varnost olanzapina v zdravljenju bolnikov s shizofrenijo, shizofreniformnimi in shizoafektivnimi motnjami - preliminarni podatki študijev Sloveniji. Viceversa (Ljubl.), april 1998, št. 19, str. 21-26. [COBISS.SI-ID 9620441]
 • Kores Plesničar Blanka. Risperdal - presežena pričakovanja. Viceversa (Ljubl.), maj 1999, št. 25, str. 12-15. [COBISS.SI-ID 9829337]
 • Kores Plesničar Blanka. Nekaj o novih antipsihotičnih zdravilih. Viceversa (Ljubl.), april 1998, št. 19, str. 3-8. [COBISS.SI-ID 9619929]
 • Kores Plesničar Blanka, Zalar Bojan. Zakaj, pri kom in kako doseči optimalno zdravljenje s klozapinom. Viceversa (Ljubl.), april 1999, št. 24, str. 3-10. [COBISS.SI-ID 9749977]
 • Kores Plesničar Blanka, Zalar Bojan. Socialna fobija. Viceversa (Ljubl.), julij 1999, št. 27, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 10366937]
 • Kores Plesničar Blanka, Slavko Ziherl. Monografija Depresije.Ljubljana,februar 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Kakšni psihofarmakologi smo? Viceversa (Ljubl.), september 2000, št. 30, str. 82-83.
 • Kores Plesničar Blanka. Nevropsihološke spremembe pri zgodnji fazi shizofrenije med 12-mesečnim zdravljenjem z olanzapinom, risperidonom ali haloperidolom: slovenski komentar. JAMA, j. Am. Med. Assoc. (Slov. izd.). [Slov. tiskana izd.], junij 2000, letn. 8, št. 3, str. 18.
 • Kores Plesničar Blanka. Kvetiapin pri bolnikih s shizofrenijo: dvojna slepa primerjava visokega in nizkega odmerka s placebom. Slovenski komentar. JAMA, j. Am. Med. Assoc. (Slov. izd.). [Slov. tiskana izd.], junij 2000, letn. 8, št. 3, str. 29-30.
 • Kores Plesničar Blanka, Zalar B. Nevropsihološke spremembe pri zdravljenju shizofrenije. JAMA, j. Am. Med. Assoc. (Slov. izd.). [Slov. tiskana izd.], junij 2000, letn. 8, št. 3, str. 5-9.
 • Kores Plesničar Blanka. Nekaj popravkov in dopolnil k članku "Motnje v delovanju možganov v starosti". Isis (Ljubl.), 1. maj 2003, letn. 12, št. 5, str. 124-125
 • Kores Plesničar Blanka. Farmakološki profil ziprazidona. ViceVersa, 2004; 43: 11-15.
 • Kores Plesničar Blanka. Klinična učinkovitost in prenosljivost ziprazidona. ViceVersa, 2004: 43: 12-26.
 • Kores Plesničar Blanka. Novosti v shizofreniji: poročilo iz mednarodnega simpozija o shizofreniji v Davosu. Isis (Ljublj), 2004; 13. št.5: 141-2.
 • Muršec Mojca. Disociativna amnezija.Viceversa št. 27. RSK za psihiatrijo. Ljubljana, 2000.
 • Muršec Mojca, Kogoj A., Darovec J., Denišlič M., Gamse J., Pišljar M., Troha-Jurekovič D., Velikonja I. Uporaba zdravil pri nemirnih bolnikih z demenco ? osnutek priporočil. In: Motnje spomina in žilni dejavniki. Portorož 11. in 12. maj 2001. Tiskarna Oman Kranj, 2001: 77-89.
 • Muršec Mojca, Darovec Jože, Kogoj Aleš, Denišlič Miro, Pišljar Marko, Troha-Jurekovič Daša, Velikonja Ingrid. Nemir pri bolnikih z demenco: smernice za zdravljenje (Viceversa 5): 19 str., tabele. Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo. Ustanova za razvoj slovenske psihoterapije. Ljubljana, 2002.
 • Muršec Mojca. Medikamentozno zdravljenje psihičnih in vedenjskih simptomov demence. In: Psihogeriatrija. Ljubljana: Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, 2002: 117-128.
 • Muršec Mojca, Kogoj A., Darovec J., Denišlič M., Gamse J., Pišljar M., Troha-Jurekovič D., Velikonja I. Nemirni bolnik z demenco. Viceversa, RSK za psihiatrijo. Januar, 2002.
 • Muršec Mojca., Kores Plesničar Blanka. Zdravila, ki vplivajo na spomin. In: Spomin. 3. Psihogeriatrično srečanje. Otočec: Spominčica- združenje za pomoč pri demenci. Psihiatrična klinika Ljubljana, 2003: 86-109.
 • Pustoslemšek Miran. Psihiatrični vidiki zastrupitve s 3,4 metilendioksimetamfetaminom. Vice Versa 2000, št.29, 29: 38-59.
 • Pustoslemšek Miran, Trobič M., Repič J. Misioni med božjo besedo in nasiljem. V: Jezernik B. Besede terorja. Ljubljana, 2002.
 • Škrila Darja. Agresivnost in značilnost objektnih odnosov pri študentih z rizikom migrenskih glavobolov. Psihol Obz 2001; 10: 33-50.
 • Turčin Arijana, Khm...,le kako naj napišem strokovni članek? Isis, (Ljublj), 2003.
 • Turčin Arijana, Marušič Andrej. Mental health reforms in Slovenia awaited. Ment. Health reforms. 2003, letn. 8, št. 3, str. 18-20. (COBISS.SI-ID 1187813).

Sodelovanje pri domačih raziskovalnih projektih

 • Kores Plesničar Blanka. MZT-šifra projekta J3-5187-1620-03/3.09 Kognitivna disfunkcija in cerebralne poškodbe pri dveh tipih kardiokirurških premostitev koronarnih arterij.Raziskovalec
 • Kores Plesničar Blanka. Program na MZT: P1-0170 (D). Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku.
 • Kores Plesničar Blanka. MZT-šifra projekta J 3-3354-1620-01.Raziskovalec.

Pedagoški proces Oddelek za psihiatrijo aktivno sodeluje v pedagoških procesih na MF v Mariboru, MF v Ljubljani in na VZŠ v Mariboru. Zaposleni na oddelku delujejo kot redni ali občasni predavatelji v učnem procesu za študente medicine in VZŠ v Mariboru. Doc. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, dr.med., sodeluje kot predavatelj tudi na Fakulteti za farmacijo in Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodelovanje z drugimi institucijami Zaposleni z Oddelka za psihiatrijo aktivno sodelujejo v podobnih institucijah v Sloveniji, z Institute of Psychiatry v Londonu, Psihiatrično kliniko v Grazu in Psihiatrično bolnišnico v Celovcu. Članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih Slovensko zdravniško društvo ? Sekcija za psihiatrijo, VEMS, WPA, EAP, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Aktivna udeležba na domačih strokovnih srečanjih

 • Bohak Ivana. Kaj početi s svojci zdravljencev. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 161-168. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Čelan Stropnik Saša. Epilepsija in psihoze. Vabljeno predavanje. Združenje psihiatrov Slovenije, Idrija, 2001.
 • Čelan Stropnik Saša. Izkušnje pri delu z odraslimi varovanci z epilepsijo. Zavod dr. Marjana Borštnarja ? Dornava, april 2004.
 • Čelan Stropnik Saša. Agresivnost in epilepsija. Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo, društvo liga proti epilepsiji Slovenije, EUREPA, Evropska akademija za epilepsijo. Maribor, 2004.
 • Čelan Stropnik Saša. Diferencialna diagnoza psihoz pri osebi z epilepsijo. Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo, društvo liga proti epilepsiji Slovenije, EUREPA, Evropska akademija za epilepsijo. Maribor, 2004.
 • Drakšič Milena. Vloga medicinske sestre v zdravstveni negi depresivnega bolnika. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 53-62. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Drakšič Milena. Celostna obravnava bolnika s sindromom odvisnosti od alkohola z vidika medicinske sestre. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 59-72. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Edšid Vera. Križanec Dragica. Psihiatrična zdravstvena nega nekoč in danes. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 45-52. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Faganelj But Metka. Bolnik s shizofrenijo med bolnišnico in družbenim okoljem. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 149-160. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Faganelj But Metka. Olanzapin v zdravljenju bipolarnih motenj. Združenje psihiatrov Slovenije. Pohorski dvor, 2002.
 • Faganelj But Metka. Kores Plesničar Blanka. Bipolarne motnje in olanzapin. Združenje psihiatrov Slovenije. Maribor, 2003.
 • Faganelj But Metka. Kores Plesničar Blanka. Petek Davorina. But Igor. Zalar Bojan. Prvi koraki v rutinskem presejevanju za depresijo odraslih. V: NOVAK-GRUBIČ, Virginija (ur.), ŠTRUKELJ Katarina Barbara (ur.), GROLEGER Urban (ur.). Psihiatrija v 21. stoletju. [S.l.: s.n], 2004, str. 8. [COBISS.SI-ID 1676351]
 • Ficko Zalokar Angela. Tišina-Skupinsko analitična eksploracija pomena-sporočil tišine v psihoterapiji in življenju nasploh. Slovensko društvo za skupinsko analizo. Preddvor, 17.,18.10.2003.
 • Jančič Tina. ?Potenciali delovno-terapevtske obravnave v pobolnišnični oskrbi oseb z duševno motnjo?. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 137-148. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Koprivšek Jure. Obravnava bolnika s prvo epizodo psihoze. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 9-14. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Koprivšek Jure. Shizofrenija in zloraba psihoaktivnih snovi. Vabljeno predavanje. Združenje psihiatrov Slovenije. Maribor, 2002.
 • Koprivšek Jure. Zloraba in odvisnost od PAS pri pacientih s psihotično motnjo - prikaz primerov. ?Revia v klin. praksi ? pet let izkušenj v Sloveniji?. Strokovno srečanje Združenja psihiatrov Slovenskega zdravniškega društva.
 • Kordič Lasič Jasna, Kores Plesničar Blanka. Problem nasilja nad osebjem v zdravstvenih ustanovah. V: Novak Grubič Virginija (ur.), Štrukelj, Katarina Barbara (ur), Groleger, Urban (ur). Psihiatrija v 21. stoletju. (S.I.: s.n), 2004, str 18. (COBISS.SI-ID 1677887).
 • Kores Plesničar Blanka. Nevroleptično zdravljenje shizofrenije. Shizofrenija: diagnoza, zdravljenje, rehabilitacija = diagnosis, treatment, rehabilitation : zbornik predavanj. Mednarodni seminar, Ljubljana, 14. - 15. marec 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Ustrezno antipsihotično zdravljenje, da ali ne? 1. slovenski psihiatrični kongres z mednarodno udeležbo. Ljubljana, 9.-11. oktober 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Zdravljenje depresij starejših = Treatment of depression in the elderly. 1. Psihogeriatrični dnevi z mednarodno udeležbo. Kranjska Gora 27. in 28. november 1998.
 • Kores Plesničar Blanka. Klinična izraznost in simptomatologija demenc v psihiatriji. Strokovno srečanje združenja nevrologov in psihiatrov- Slovensko zdravniško društvo. Ljubljana, 11. in 12. november 1999.
 • Kores Plesničar Blanka. Glavobol kot simptom v psihiatrični praksi = Headache as a symptom in psychiatric practice. Strokovno srečanje sekcije za glavobol in Združenja nevrologov slovenskega zdravniškega društva. Ljubljana, 10. in 11. november 2000.
 • Kores Plesničar Blanka, Dolžan Vita, Zalar Bojan, Tomori Martina, Breskvar Katja. Povezava z antipsihotiki povzročenih ekstrapiramidnih simptomov z genetskim polimorfizmom CYP2D6. 2. Slovenski psihiatrični kongres z mednarodno udeležbo. Portorož, 18.-19. oktober 2001.
 • Kores Plesničar, Blanka. Urgentna stanja v psihiatriji. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 17-26. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Kores Plesničar Blanka. Raba in zloraba benzodiazepinov. Simpozij z mednarodno udeležbo: Duševna bolečina. Ptujski grad; 14. in 15. junij 2002.
 • Kores Plesničar Blanka. Pomen Serooquela v psihiatričnem zdravljenju. Strokovno srečanje Združenja psihiatrov Slovenije, 2002.
 • Kores Plesničar Blanka. Depresija ob srčnožilnem dogodku = Depression at cardiovascular event. Združenje kardiologov Slovenije, [2002], str. 31.
 • Kores Plesničar Blanka. Depresija pri bolnikih s srčnožilno boleznijo. Simpozij ob 14.srečanju internistov in zdravnikov splošne medicine ?Iz prakse v prakso?. Maribor, 16.5.2003.
 • Kores Plesničar Blanka. Značilnosti depresije po spolu. V: Rotar Pavlič D. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini: obravnava stanj s področja pulmologije, psihiatrije, potovalne medicine in nevrologije: 30. srečanje delovnih skupin, 28. in 29.5.2004. Združenje zdravnikov družinske medicine. Zavod za razvoj družinske medicine, 2004: str. 34-40.
 • Kores Plesničar Blanka. Ziherl, Slavko. Predstavitev UEMS in EBP s poročilom o zadnjem sestanku v Berlinu. Strokovno srečanje Združenja psihiatrov Slovenije, 2004.
 • Kores Plesničar Blanka. Depresija, tesnobnost in kronična bolečina = Depression, anxiety and chronic pain. 8. Schrottovi dnevi. Ljubljana, 18. in 19. marec 2005.
 • Kores Plesničar Blanka. Pravo v psihiatriji. 14. posvetovanje o medicini in pravu. 18. in 19. marec, 2005.
 • Kovačević Milenko. Vivod Rajh Ingrid. Skupina za učenje socialnih veščin po kognitivno-vedenjskem modelu. Zbornik predavanj II: 113-126. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Kovačević Milenko. Kulturna zavest ? ljudje z duševno motnjo so enakopravni in enakovredni člani sodobne družbe. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 71-77. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002. 1 ura
 • Kovačević Milenko. Zavodsko varstvo kot poslednji izhod. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 169-172. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002. 1 ura
 • Kovačević Milenko. Vivod Rajh Ingrid. Marušič V. Skupina za učenje socialnih veščin po kognitivno-vedenjskem modelu. Zbornik predavanj: 62. 2. kongres delovnih terapevtov Slovenije. Portorož, 2003.
 • Krajnc Leonida. Naloge in vpliv delovne terapije v psihiatriji na različna področja človekovega delovanja. Zbornik predavanj: 63. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Krajnc Leonida. Sodelovanje med delovnim terapevtom in bolnikovimi svojci pri vračanju duševnega bolnika v njegovo vsakodnevno življenjsko okolje. Strokovno srečanje ? Delovna terapija na poti v skupnost. Splošna bolnišnica Maribor, 2004.
 • Krajnc Leonida. Pomen vsakodnevnih aktivnosti pri bolnikih z depresijo. Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja. Splošna bolnišnica Maribor, 2002.
 • Krajnc Leonida. Pomen delovne terapije pri mlajših odraslih bolnikih s shizofrenijo (študija primera). Zbornik predavanj: 126. 40 let izobraževanja delovnih terapevtov. Visoka šola za zdravstvo Ljubljana, 2002.
 • Kraner Matej. Skupinsko delo pri osebah z duševno motnjo po interakcijskem pristopu. Zbornik predavanj II: 127. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Kučer Katja. Motivacija klienta kot ključni element pri delovno-terapevtski obravnavi. Zbornik predavanj II: 97. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Kučer Katja. Motivacija kot ključni element pri delovno-terapevtski obravnavi v psihiatrični ustanovi. Zbornik predavanj: 80. 2. kongres delovnih terapevtov Slovenije. Portorož, 2003.
 • Kučer Katja. Različne možnosti socialnega vključevanja starostnikov v njihovem življenjskem okolju. Zbornik predavanj: 45. Strokovno srečanje ? Delovna terapija na poti v skupnost. Splošna bolnišnica Maribor, 2004.
 • Latifi Ajet. Psihohigienski dispanzer Zdravstvenega doma Maribor ? dvourna predstavitev kazuistike psihoterapevtskega dela. Maribor, 14 01. 2000.
 • Latifi Ajet. Psihoterapija v bolnišničnih pogojih. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo ? dvourno predavanje. Ljubljana, 19. 06. 2000.
 • Latifi Ajet. Psihoterapija disociativnih motenj. Klinični oddelek za pediatrijo SBM - enourno predavanje s kazuistiko. Maribor, 27. 06. 2000.
 • Latifi Ajet. 7. Bregantovi dnevi, Kongres psihoterapevtov Slovenije ? dvourna predstavitev kazuistike psihoterapevtskega dela konverzivnih motenj. Portorož, 14. 10. 2000.
 • Latifi Ajet. Hipnoza ? diagnostično in psihoterapevtsko sredstvo. Prvi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zbornik prispevkov Dialog. Rogla, 8.in 9. junij 2001, str. 38 ? 43 (COBBIS.SI-ID 47629057).
 • Latifi Ajet. Kaj deluje v hipnozi. Drugi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Zbornik prispevkov: Kaj deluje v psihoterapiji. Rogla, 7. in 8. junij 2001, 38-43 (COBBIS.SI-ID 50385154).
 • Latifi Ajet. Vodenje delavnice Hipnoza ? diagnostično in psihoterapevtsko sredstvo. I. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo: ?Dialog?,. Rogla, 8 - 9. 6. 2001.
 • Latifi Ajet. Psihološki vidiki delovne terapije. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 81-88. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Latifi Ajet. ?Kaj deluje v psihoterapiji? Novejše raziskave njene uspešnosti?, vodenje delavnice. II. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo na temo Rogla, 7 - 8. 06.2002.
 • Latifi Ajet. Hipnoza ? dragocena pomoč v (psiho)diagnostiki in (psiho)terapiji. Društvo psihologov Slovenije, 4. kongres psihologov Slovenije. Radenci, 24.-26.10. 2002.
 • Latifi Ajet. Uporaba hipnoze v psihoterapiji disociativnih motenj. Predavanje za kolektiv Psihiatrične bolnišnice Begunje. Begunje, 06. 12. 2002.
 • Latifi Ajet. Disociativne motnje. Združenje psihoterapevtov Slovenije. Zbornik prispevkov Upanje 7. Bregantovi dnevi, Ljubljana, 2002; 127 ? 161 (CIP 615.851 (063)(082) in 159.964.2(063)(082).
 • Latifi Ajet. Kompetentnost uporabe hipnoze v psihoterapiji in psihoanalizi. Tretji študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Zbornik prispevkov Kompetentni psihoterapevt. Rogla, 6. in 7. junij 2003, 38-43, str. 42 ? 45 (CIP 615.851(063)(082), ISBN 961-90999-2-3).
 • Latifi Ajet. Psihoterapija disociativnih motenj. Klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, 4.april 2005.
 • Lilek Vlasta. Vloga medicinske sestre pri obravnavi dementnega bolnika. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 47-58. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Lipnik Bravar Zdenka. Kraner Matej. Komunikacijska skupina. Zbornik predavanj: 165. 1. kongres delovnih terapevtov Slovenije. Maribor, 2001.
 • Lipnik Bravar Zdenka. Delovno-terapevtska obravnava osebe s problemom pri izvajanju okupacije ? s pomočjo testa COPM. Zbornik predavanj II: 107. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Muršec Mojca. Psihiatrično zdravljenje duševnih motenj v starosti. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 27/44. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002: 35-45.
 • Muršec Mojca. Nemedikamentozno zdravljenje demence. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 35-46. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Muršec Mojca. Neželeni učinki zdravil pri zdravljenju vedenjskih simptomov pri demenci. Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil Ljubljana. Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije. Ljubljana, 20.6.2002.
 • Muršec Mojca. Depresivna psevdodemenca. Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja. Maribor, 2002.
 • Muršec Mojca. Kores Plesničar Blanka. Zdravila, ki vplivajo na spomin. 3. psihogeriatrično srečanje. Otočec, 2003.
 • Muršec Mojca. Psihiatrična simptomatika pri bolnikih z možganskožilno boleznijo. Sodobni pogledi na možganskožilne bolezni. Strokovno srečanje z mednarodno udeležbo. Maribor, 2003.
 • Muršec Mojca. Klinični vidiki bolnika z demenco. Strokovno srečanje psihiatrov in nevrologov. Pristava Lepena, 2003.
 • Muršec Mojca. Vloga butirilholinesteraze pri AB. Strokovno srečanje nevrološke sekcije. Ljubljana, 2004.
 • Muršec Mojca. Epileptična demenca ? da ali ne? In: Epilepsija in psihiatrične motnje pri odraslih. Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo, društvo liga proti epilepsiji Slovenije, EUREPA, Evropska akademija za epilepsijo. Maribor, 2004: 43-55.
 • Muršec Mojca. Starostnik na psihogeriatričnem oddelku SBM. 1. Večdisciplinarno psihogeriatrično srečanje. Sb Maribor, 27.5.2005
 • Nunčič Polona. Zdravstvena nega psihotičnega bolnika po procesni metodi dela. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 15-22. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Pipuš Biserka. Zdravstvena nega psihotičnega bolnika po procesni metodi dela. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 15-22. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Prelog Dai Hilda. Prikaz zgodovine Pohorskega dvora. SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 9-16. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Prosnik Anica. Možnosti psihoterapevtskega pristopa pri zdravljenju psihoz. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 181-187. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Pustoslemšek Miran. Psihosocialna rehabilitacija v psihiatriji. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 73-80. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Pustoslemšek Miran. Medicinska antropologija v svetu in pri nas. Strokovno srečanje Združenja psihiatrov Slovenije. Maribor, 2002.
 • Pustoslemšek Miran. Sociokulturni in antropološki vidiki depresije pri moških. Strokovno srečanje SZD. Maribor, 2003.
 • Ramadani Elvira. Zdravstvena nega psihotičnega bolnika po procesni metodi dela. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 15-22. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Ramadani Elvira. Vloga medicinske sestre v zdravstveni negi depresivnega bolnika. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj: 53-62. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Regoršek,Vida. Vloga socialnega delavca pri psihiatrični obravnavi starostnikov. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 173-180. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Regoršek Vida. Stari ljudje v Sloveniji danes in jutri. 1. Večdisciplinarno psihogeriatrično srečanje. Sb Maribor, 27.5.2005
 • Slunjski Miran. Celostna obravnava pacienta na intenzivni psihiatrični enoti z vidika delovne terapije. Zbornik predavanj II: 89. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Smovnik Suzana. Vloga medicinske sestre pri obravnavi dementnega bolnika. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 47-58. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Turčin Arijana. (Turčin, Z.) Z znanjem proti odvisnostim od nedovoljenih drog. Predstavitev možnosti zdravljenja odvisnosti na pedopsihiatričnem odseku pediatričnega oddelka SBMStrokovni posvet. Izobraževalni center Pekre. Maribor, 2001.
 • Turčin Arijana. Kores Plesničar Blanka. Kratka psihotična epizoda pri 46-letnem odvisniku od alkohola ob zdravljenju z makrolidnim antibiotikom (klaritomicinom). Prikaz primera. V: Novak Grubič, Virginija (ur.), Štrukelj Katarina Barbara (ur), Groleger Urban (ur). Psihiatrija v 21. stoletju. (S.I.: s.n), 2004, str. 19. (COBISS.SI-ID 1677887).
 • Videčnik Ivanka. Psihična obremenitev medicinske sestre pri delu s psihiatričnim bolnikom. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 23-34. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Vivod Rajh Ingrid. Kovačević Milenko. Skupina za učenje socialnih veščin po kognitivno-vedenjskem modelu. Strokovno srečanje ob Dnevih mariborske psihiatrije 2002. Zbornik predavanj II: 113-126. Splošna bolnišnica Maribor, Pohorski dvor, 2002.
 • Vivod Rajh Ingrid. Kovačević Milenko. Marušič V. Skupina za učenje socialnih veščin po kognitivno-vedenjskem modelu. 2. kongres delovnih terapevtov Slovenije. Portorož, 2003.

Aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih

 • Faganelj But Metka. But Igor. Matela Jože. Uterine artery embolization as a treatment option for uterine fibroids. Int. j. gynaecol. obstet.. [Print ed.], 2003, vol. 83, suppl. 3 [3rd Nov.], str. 86. [COBISS.SI-ID 1363519] JCR IF: 0.8; SE, x: 1.423 (40/53), obstetrics & gynecology
 • Faganelj But Metka. Matela Jože. But Igor. Satisfaction of patients after uterine fibroid embolization - a questionnaire-based study. Int. j. gynaecol. obstet.. [Print ed.], 2003, vol. 83, suppl. 3 [4th Nov.], str. 88. [COBISS.SI-ID 1363775] JCR IF: 0.8; SE, x: 1.423 (40/53), obstetrics & gynecology
 • Faganelj But Metka. But Igor. Kavalar Rajko. DNA ploidy and p53 in serous ovarian carcinoma. Int. j. gynaecol. obstet.. [Print ed.], 2003, vol. 83, suppl. 3 [5th Nov.], str. 80-81. [COBISS.SI-ID 1364031] JCR IF: 0.8; SE, x: 1.423 (40/53), obstetrics & gynecology
 • Faganelj But Metka. But Igor. Marčun ,Varda Nataša. Šoštarič, Andrej. Functional magnetic stimulation - a novel method for treatment of girls with primary noctural enuresis? V: LUKANOVIČ, Adolf (ur.), TAMUSSINO, Karl (ur.). Urogynecology today. Ljubljana: Slovene Urogynecological Society; Wien: Austrian Society for Urogynecology and Pelvic Reconstructive Surgery, 2004, str. 177-180. [COBISS.SI-ID 1675839]
 • Koprivšek Jure. Use of naltrexone in treatment of patients with dual diagnosis. 21st Danube symposion of psychiatry. Portorož, 23-25 sept. 2004.
 • Kores Plesničar Blanka. Novak Grubič Virginija. Zalar Bojan. Is there a connection beteen reduction of negative symptoms, extrapyramidal side effects and depressive symptoms on atypical neuroleptic treatment? Xth World Congress of Psychiatry. Madrid, 23.-28. avgust 1996.
 • Kores Plesničar Blanka. Použitie leponexu/klozapinu/ v liečbe Parkinsonovej choroby - naše skusenosti. Nové trendy použivania neuroleptik. Pezinok, Slovaška, 15.-17-maj 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Karbamazepin. Stručni sastanak Hrvatskog i Slovenskog psihijatrijskog društva, Malinska, 13.-14. lipnja 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Zalar Bojan. The impact of neuroleptic maintenance therapy on male sexual functions at masturbation. 6th World Congress of Biological Psychiatry. Nica 22.-27. junij 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Nasilni psihiatrični bolnik = Violent psychiatric patient. Peti mednarodni simpozij o urgentni medicini. Portorož, 17. do 20. junij 1998.
 • Kores Plesničar Blanka. Influence of long term neuroleptic treatment on male sexual functions. XIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Paris, 31. oktober-4. november 1998.
 • Kores Plesničar Blanka. Zalar Bojan. Ziherl Slavko. Suicide and suicide attempt-similarities and distinctions. 8 th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior. Bled, 6.-9- september 2000.
 • Kores Plesničar Blanka, Dolžan Vita, Zalar Bojan, Tomori Martina, Breskvar Katja. CYP2D6 genetic polymorphism and extrapyramidal side effects of antipsychotic drugs. 15th Congress of European College of Neuropsychopharmacology. Barcelona, 5-9. oktober 2002.
 • Pustoslemšek Miran. The rising prevalence of Depression among males. An anthropological perspective. Bringing Eastern and Western Psychiatry. Toward Cooperation. Moskva, 10.06.2005.
 • Slunjski Miran. Therapeutic potencials of Art-expressive activities in psychiatric treatment. Umetnost i znanost u razvoju životnog potenciala. Hvar ? Hrvaška, maj 2004.
 • Turčin Arijana. Marušič A. Suicide by hanging in Europe: the indicator of high suicide risk? V: Final programme and abstact book: crossing borders in suicide prevention ? form the genes to the human soul. IASP, Stockholm, 2003. (COBISS.SI-ID 1009381)
 • Turčin Arijana. Marušič Andrej. Spirits intake as a predictor of both suicide rate and suicide by hanging in Europe. V: Final programme & abstract book: research ? prevention ? treatment and hope. Copenhagen: ICS, 2004, str. 118.

Organizacija domačih strokovnih srečanj

 • Dnevi mariborske psihiatrije. Strokovno srečanje ob 30-letnici preselitve Oddelka za psihiatrijo v Pohorski dvor. SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Maribor, 28.februar 2002.
 • Epilepsija in psihiatrične motnje pri odraslih. SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Društvo liga proti epilepsiji Slovenije in Eurepa, Evropska akademija za epilepsijo. Maribor, 11.-12.junija 2004.
 • Delovna terapija na poti v skupnost. Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo in Zbornica delovnih terapevtov. Maribor, 10.89.2004,
 • Ali smo pripravljeni na starost jutrišnjega dne? 1.večdisciplinarno psihogeriatrično srečanje, Sb Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Maribor,27.5.2005.

Organizacija mednarodnih kongresov, mednarodnih šol in mednarodnih podiplomskih tečajev

 • Kores Plesničar Blanka. Predsednica organizacijskega odbora 1. Slovenskega psihiatričnega kongresa z mednarodno udeležbo. Ljubljana 9.-11.oktober 1997.
 • Kores Plesničar Blanka. Predsednica organizacijsjkega odbora Psihiatrija znotraj in zunaj družbe. 2. Psihiatrični kongres z mednarodno udeležbo.Portorož, 18.-20.10.2001

Zborniki, odmevi Eilepsija in psihiatrične motnje pri odraslih. Maribor, 11.-12. 6. 2004. Dnevi mariborske psihiatrije. Strokovno srečanje ob 30-letnici preselitve Oddelka za psihiatrijo v Pohorski dvor. SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Maribor, 28.februar 2002. Dnevi mariborske psihiatrije. 2002. SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Maribor, 21. junij 2002. Delovna terapija na poti v skupnost. Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo in Zbornica delovnih terapevtov. Maribor, 10.9.2004, Ali smo pripravljeni na starost jutrišnjega dne? 1.večdisciplinarno psihogeriatrično srečanje, SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Maribor, 27.5.2005.

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem