S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Osebje

Predstojnica oddelka:

 • dr. Jožica Wagner Kovačec, dr. med., jozica.wagnerkovacec@ukc-mb.si


Tajnica oddelka:

 • Bernarda Križovnik, 02 321 15 68


Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin ima tri organizacijske enote, in sicer:

 • Enota za intenzivno medicino operativnih strok (241) s strokovno vodjo zdravstvene nege: Saša Verdnik, dipl. m. s.,
 • Enota za anesteziologijo (251) s strokovno vodjo zdravstvene nege: Aleksandra Lah Topolšek, mag. zdr. nege
 • Ambulantni center Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
  - Ambulanta za zdravljenje bolečin
  - Anesteziološka ambulanta
  - Kabinet za respiratorno dejavnost


Zaposleni na oddelku (abecedni red):

ALEKSIĆ,dr.med. Dragoslav VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
ANGELOVSKI,dr.med. Tome ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
BECKER,dr.med. Darko ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
BEČAN Mojca STREŽNICA II (I)
BERGAUER,dipl.m.s. Jasna DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
BEŠIĆ,dipl.zn. Slavko DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
BLAŽEVSKA BERRO,dr.med. Katerina ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
BOBIČIĆ,dr.med. Ratko VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
BOROVŠAK,dr.med. Prim.mag.Zvonko VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
BOŠKOVIČ,dr.med. Jana ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
BOŠTJANČIČ,dipl.m.s. Anita DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
BRAČIČ,dipl.m.s. Marjeta DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
BREZNER,dr.med. Franci ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
CAFNIK,dipl.m.s. Barbara DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
CVIRN,dipl.m.s. Milena DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
ČERNENŠEK,dipl.zn. Bojan DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
DAJČMAN,dipl.m.s. Milka DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
DAJČMAN,dipl.m.s.spec. Erika DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
DOBNIK Marija SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
DOMADOVNIK,univ.dipl.org.,dipl.m.s. Bojana DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
DORNIK,dipl.m.s. Nika DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
DRAGŠIČ,dipl.m.s. Patricija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
DROBNJAK,dr.med. Bojana ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
DRUŽOVEC,dipl.m.s. Sandra DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
EBERLINC,dr.med. Anja ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
FAŠNIK,dipl.zn. Darko DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
FELSER Martina ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)
FLISAR Cvetka SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
FLORJANČIČ Jelka BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI
FRANCI,mag.zdr.-soc.manag.,dipl.m.s. Dragica DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
FRIDRIH GOSAK,dipl.m.s. Irena DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
FUNDUK ČURČIĆ,dr.med. Jadrana VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
FURMAN,dr.med. Maša ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
GAUBE,dipl.zn. Matej DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
GODEC,dipl.m.s. Klementina DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
GRAGER Marjana SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
GREIF,dipl.m.s. Patricija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
GRM,dipl.m.s. Tjaša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
GSELMAN,dipl.m.s. Mojca DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
HAMERŠAK,dipl.m.s. Anja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
HAUPTMAN,dipl.m.s. Patricija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
HLAČER,dr.med. Ana ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
HODNIK Martina ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)
HOJNIK Manuela SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
HOJS,dr.med. Jan ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
HOJSKI TIHOLE,dr.med. Eva ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
HORVAT STRMŠEK,dr.med. Smiljana ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
HRAŠ,dipl.m.s. Suzana DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
HUTINSKI,mag.zdr.-soc.manag.,dipl.m.s. Barbara DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
HUTYROVA,dr.med. Paulina ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
IGNJIĆ,dr.med. Snežana VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
IVANIŠEVIĆ,dr.med. Višnja VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
JAVERNIK,dipl.zn. Matej DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
JAZBINŠEK PASTERK Lucija SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
JELENC,dipl.m.s. Tihana DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
JOVANOVIĆ,dr.med. Ljilja ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
KAC,dipl.m.s. Nataša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KAJZER,dipl.m.s. Karmen DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KALOH,dipl.m.s. Natalija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KAMENIK,dr.med. Prof.dr.Mirt VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
KASTELIC POLŠAK,dr.med. Tina ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
KAUČIČ,dipl.m.s. Mateja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KLOBASA KOŽELJ,dr.med. Bronja VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
KMETEC Klaudija ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)
KNEZ,dipl.zn. Andrej DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KOGLER,dr.med. Domen ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
KORELIČ,mag.zdr.nege Tjaša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
KOS,dr.med. Darjan ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
KOSEV,dr.med. Vasil VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
KOTNIK,dipl.m.s. Marina DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
KOZIKAR,mag.zdr.nege Blažka DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KRAJNC Sonja BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI
KRANER,dipl.m.s. Lidija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KRAŠOVEC,mag.zdr.ved Nejc DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KRISTOVIČ Tanja SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KRIŽANEC,dipl.zn. Matjaž DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
KRIŽEVAC,dipl.zn. Osman DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
KRIŽOVNIK Bernarda ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
KROPEJ,dipl.m.s. Irma DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
KRSTESKI,dr.med. Jovan ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
KUČIČ,dr.med. Jože VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
KUPRIVEC,dr.med. Tanja ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
LAH TOPOLŠEK,mag.zdr.neg. Aleksandra STROKOVNI VODJA VII
LAMBERGER,univ.dipl.org.,dipl.m.s. Mateja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
LASBAHER,dr.med. Tadej ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
LAZAR,dipl.m.s. Natalija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
LEP Antonija SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
LEPOGLAVEC Alja BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI
LEŠNIK Renata SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
LEŠNIK,dipl.m.s. Helena DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
LETONJA Aleksandra SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
LOKAR,dr.med. Marko ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
LOZEJ,dipl.m.s. Marša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
LUNEŽNIK,dipl.m.s. Špela DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
MACUH Lidija SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
MAHORIČ,dipl.m.s. Nina DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
MARGUČ,dipl.m.s. Vesna DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
MATKOVIČ LONZARIĆ,dr.med. Nives VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
MEKIŠ,dr.med. Izr.prof.dr.Dušan VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
MIJIĆ,dr.med. Jasmina VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
MILUTINOVIĆ,dr.med. Mirjana ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
MOELLER PETRUN,dr.med. Dr.Andreja ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
MUSTAFI,dipl.zn. Helson DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
MUZEK,dipl.m.s. Danica DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
NAVALINSKI Marija SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
NOVAK,dr.med. Jernej ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
OROS,dipl.m.s. Melita DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
OSOJNIK,dr.med. Mag.Irena VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
OSTOJIĆ,dipl.m.s. Svitlana DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
OZVALDIČ,dipl.m.s. Anja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
PADEŽNIK,dipl.m.s. Marta DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
PAJIĆ Sećime BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI
PAVEO Irena BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI
PAVIČ,dipl.zn. Jure DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
PEČOVNIK,dr.med. Barbara ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
PEKIČ,dipl.m.s. Tina DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
PERKO,dipl.m.s. Helena DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
PEVEC,dipl.m.s. Aleksandra DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
PFEIFER,dr.med. Tatjana ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
PINCETIĆ,dipl.zn. Tomislav DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
PISLAK BOROVŠAK,dipl.m.s. Karmen DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
PLANINŠEK,mag.org.,dipl.m.s. Petra DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
PLIBERŠEK,dr.med. Sara ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
POČKAJ,dipl.m.s. Ksenija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
POLAJŽAR,dipl.m.s. Špela DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
POPOVIĆ,dr.med. Branka VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
PRIMOŽIČ,dr.med. Katarina Katja ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
RADOVIĆ,dr.med. Sergej VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
RAJŠP,dipl.zn. Patric DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
RANTAŠA,dipl.m.s. Tadeja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
RIŽNAR,dr.med. Boris VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
ROBNIK,dr.med. Gašper ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
RUKELJ,dipl.m.s. Mihaela DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
SAGADIN,dipl.m.s. Petra DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
SAJEVEC,dipl.m.s. Blanka DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
SAMASTUR,dipl.m.s. Edita DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
SARDINŠEK,dipl.m.s. Tjaša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
SAVIĆ,dr.med. Mladen ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
SELINŠEK,dr.med. Jasna ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
SEREDA,dr.med. Anna ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDA
SIMONE,dr.med. Flavia Carina VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
SITAR Sonja SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI
SKOČIĆ,dr.med. Milorad VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
SKOK,dr.med. Ira VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
SOBOTIČ,dipl.m.s. Natalija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
SOK,dr.med. Vesna ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
SRAKA,dr.med. Denis ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
SRPAK Maja BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI
STAMENIĆ,dr.med. Ivana ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
STAUBER,dipl.zn. Egon DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
STRDIN KOŠIR,dr.med. Alenka VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
STRELEC,dipl.m.s. Sabina DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
SUŠEK,dipl.m.s. Iris DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
SUŽNIK,dipl.m.s. Mojca DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ŠAINOVIĆ,dr.med. Emina ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
ŠEBJAN,dipl.m.s. Tjaša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
ŠIC,dipl.m.s. Larisa DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ŠKOFIČ,dipl.m.s. Nataša DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ŠKRJANEC,dipl.m.s. Urška DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ŠKROBAR,dipl.m.s. Valerija DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
ŠTELCER,dipl.zn. Boštjan DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
ŠTRAVS Marija SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI
ŠTUHEC ŠKORJANC,dipl.m.s. Alenka DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
ŠUMAN,dipl.m.s. Silva DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
ŠUMAN,dipl.m.s. Anja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
TAPEINER GOLENKO,dipl.m.s. Mojca DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
TIJANIČ,dipl.zn. Marko DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
TIJANIČ,mag.zdr.nege Sandra DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
TODOROVIĆ,dipl.m.s. Mila DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
URBANČIČ,dr.med. Irena VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VASILJEVIĆ,dr.med. Milomir ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VERČKO,dipl.zn. Jernej DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
VERDNIK,dipl.m.s. Saša STROKOVNI VODJA VI
VIDMAR,dipl.zn. Marjan DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
VIDOVIČ,dipl.m.s. Sara DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
VOGRIN ZAGORŠEK,dipl.m.s. Jasmina DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
VRŠIČ,dipl.m.s. Aleksandra DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
VUGRINEC,dr.med. Sanja ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VUKADINOVIĆ,dr.med. Jelena ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
WAGNER KOVAČEC,dr.med. Dr.Jožica VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
WUSSAR,dipl.m.s. Špela DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ZADRAVEC,dipl.m.s. Tanja DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ZDRAVKOVIĆ,dr.med. Marko ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
ZDRAVKOVIĆ,dr.med. Bogdan ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
ŽERJAV Breda SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ŽIVKOVIĆ,dr.med. Nenad ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
ŽNIDAR Alenka SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
ŽUNIĆ,dr.med. Mr sc.med.Miodrag ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem