S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Interni raziskovalni projekti

Potekajoči interni raziskovalni projektiŠIFRA

NASLOV PROJEKTA

VODJA

IRP-2014/01-01

Epileptični napadi po možganski kapi in ledvična disfunkcija

Albin Gačnik, dr. med

IRP-2015/01-15

Pomen histeroskopske morselacije pri intrauterini patologiji

Doc. dr. Branka Žegura, dr. med

IRP-2015/01-21

Molekularno genetski biooznačevalci za ponovitev raka glave in vratu

Prim. doc. dr. Bogdan Čizmarević, dr. med

IRP-2015/02-01

Pomen sodobnega zdravljenja na kvaliteto življenja in funkcionalne sposobnosti bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom

Prim. doc. dr. Iztok Holc, dr. med

IRP-2015/02-04

Fiziologija acinarnih celic trebušne slinavke; pomen kalcijevih signalnih poti v fizioloških in patofizioloških pogojih

Prim prof. dr. Stojan Potrč, dr. med.

IRP-2015/02-11

Celovita prva obravnava bolnika s srčnim popuščanjem v Ambulanti za srčno popuščanje UKC Maribor in raziskava vpliva zniževanja srčne frekvence naultrazvočne, klinične in funkcionalne pokazatelje srčnega popuščanja v fazi titracije zdravil z negativnim kronotropnim učinkom

Doc. dr. Igor Kranjc, dr. med.

IRP-2016/01-10

Določanje klinično pomembnih protiteles pri heparin inducirani trombocitopeniji z ELISA metodo

Marija Šega univ. dipl. biol. spec. med. biokem.

IRP-2016/02-01

Stabilnost obtočil pri uvodu v anestezijo z mešanico propofola in esketamina – določitev optimalnega razmerja anestetikov

Prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

IRP-2016/02-02

Oblikovanje in testiranje celičnih nosilcev za tkivni inženiring v ortopediji

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

IRP-2016/02-13

Vloga evkariontskih translacijskih iniciacijskih faktorjev pri raku jajčnika

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2017/01-01

Napovedni dejavniki za zlome izmenljivega vratu pri primarni popolnoma modularni totalni endoprotezi kolka

Prof. dr. Samo Karel Fokter, dr. med

IRP-2017/01-03

Uporaba metode sekvenciranja nove generacije (NGS) pri določanju patogenih različic v genih BRCA1 in BRCA2 pri bolnicah z rakom dojke ali jajčnikov in asimptomatskih posameznikih s pozitivno družinsko anamnezo

Prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol.

IRP-2017/01-04

Ocena optimalnega volumskega stanja pri bolnikih na nadomestnem zdravljenju z dializo s pomočjo ultrazvoka pljuč in bioimpendance ter vpliv volumskega stanja na 24-48h krvni tlak, arterijsko togost in preživetje

Prof. dr. Robert Ekart, dr. med.

IRP-2017/01-05

Spremljanje fuzijskega onkogena BCR-ABL1 pri kronični mieloični levkemiji

Doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. inž. kem. teh.

IRP-2017/01-06

Primerjava testov Xpert®Bladder Cancer Detection in UroVysion Bladder Cancer Kit pri diagnostiki prehodnoceličnega karcinoma sečnega mehurja

Andreja Zagorac, univ. dipl. biol.

IRP-2017/01-07

Učinek bromfenaka na makularni edem po operaciji katarakte pri sladkornih bolnikih

Prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

IRP-2017/01-08

Subklinična ateroskleroza in genetski polimorfizmi pri bolnikih z multiplo sklerozo

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

IRP-2017/01-11

Načrtovanje in uvajanje informacijskega sistema zdravstvene nege in doprinos h kakovostni zdravstveni negi

Hilda Rezar, mag. zdr. nege

IRP-2017/01-12

Zdravljenje visokotvegane displazije materničnega vratu (PIL VS) z imiquimodom

Prof. dr. Igor But, dr. med., višji svetnik

IRP-2017/01-13

Vpliv imunogenosti in koncentracije zaviralcev TNF α na dolgoročno učinkovitost zdravljenja pri bolnikih z revmatoidnim artritisom

Prim. doc. dr. Iztok Holc, dr. med

Dr. Evgenija Homšak, mag. farm. spec.

IRP-2017/01-15

Zdravljenje kronične centralne serozne horioretinopatije z eplerenonom

Katarina Petelin, dr. med.

IRP-2018/01-02

Novejša genetska diagnostika otrok s hujšimi prirojenimi napakami sečil

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

IRP-2018/01-03

Vpliv vadbe joge v nosečnosti na potek in izhod poroda

Lucija Kuder, dr. med.

IRP-2018/01-05

Mikrovaskularna reaktivnost, stresni odgovor in bolečina ob dodatku spinalne analgezije k splošni anasteziji za ginekološke laparoskopske posege

Prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

IRP-2018/01-06

Spremljanje dinamike živčnega rastnega faktorja v urinu pri bolnicah z multiplo sklerozo, zdravljenih z zunajtelesno elektromagnetno stimulacijo in mirabegronom

Prof. dr. Igor But, dr. med., višji svetnik

IRP-2018/01-07

Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja nefrotoksičnosti na modelu in vitro nefrona

Izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.

IRP-2018/01-08

Vpliv odmerka vitamina D na funkcionalno stanje in izražanje izbranih genov pri bolnikih z recidivno remitentno multiplo sklerozo

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

IRP 2018/01-09

Učinkovitost uporabe verbalnih in neverbalnih metod deeskalacije na zmanjšanje agresivnega vedenja in uporabe posebnih varovalnih ukrepov

Andreja Čelofiga, dr. med.

IRP -2018/01-10

Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja trojno negativnega raka dojk

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2018/01-11

Učinkovitost hipnoze kot nadomestila za farmakološko sedacijo med MR preiskavo pri odraslih pacientih s klavstrofobijo/anksioznimi motnjami

Matija Žerdina, dr. med.

IRP-2018/01-13

Ali sistemsko zdravljenje zmerne do hude oblike luskavice z metotreksatom in biološkimi zdravili izboljša vrednosti označevalcev ateroskleroze?

Doc. dr. Urška Marovt, dr. med.

IRP-2018/01-14

Primerjava abobotulinumtoksinA (Dysport®) in incobotulinumtoksina A (Xeomin®) pri zdravljenju prekomerno aktivnega sečnega mehurja

Niko Kavčič, dr. med

IRP-2018/01-17

Genetska analiza atipičnega parkinsonizma

Doc. dr. Marija Menih, dr. med.

IRP-2018/01-18

Uporaba vazoaktivnega tampona za zaustavljanje krvavitev iz materničnega vratu ali nožnice

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2018/01-19

Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja vpliva CO2 na rak endometrija

Izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.

IRP-2018/01-20

Validacija metabolnih označevalcev v zgodnjem odkrivanju ginekoloških oblik raka

Izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.

IRP-2018/01-21

Kognitivni upad pri bolnikih z epilepsijo

Karmen Vizjak Šterman, dr. med.

IRP-2018/01-23

Prehranski status bolnikov z demenco

Doc. dr. Martin Rakuša, dr. med.

IRP-2019/01-01

Uvajanje novih diagnostičnih metod v hematologiji

Prim. dr. Zlatko Roškar, dr. med.

IRP-2019/01-02

Mejna osebnostna motnja pri slovenskih mladostnikih

Izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med.

IRP-2019/01-03

Laparoskopska resekcija jeter – učna krivulja in točkovni sistemi

Doc. dr. Arpad Ivanecz, dr. med.

IRP-2019/01-04

Uporaba umetne inteligence za izboljšanje uspešnosti postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo

Prof. dr. Milan Reljič, dr. med.

IRP-2019/01-05

Obravnava dejavnikov in izidov ohranjanja reproduktivne funkcije pri bolnicah z rakom dojk

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2019/01-07

Nadgradnja terapevtskega spremljanja koncentracij ciklosporina z uporabo pametne tehnologije MEMS® Cap (Medication Event Monitoring System)

Polonca Drofenik, mag. farm. spec.

IRP-2019/01-08

Ocena kakovosti življenja in stopnje okužb kirurških ran po onkoloških operacijah na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo

Doc. dr. Bojan Krebs, dr. med.

IRP-2019/01-09

Vpliv polifenolov na rast in hondrogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic pri bolnikih z osteoartrozo in revmatoidnim artritisom

Prof. dr. Samo Karel Fokter, dr. med

IRP-2019/01-10

Stimulativni faktorji pri hondrogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic in njihova uporabnost v tkivnem inženiringu

Doc. dr. Robi Kelc, dr. med.

IRP-2019/01-11

Učinki pooperativne rehabilitacije s pomočjo BFR treninga po rekonstrukciji sprednje križne vezi s presadkom BTB ali semi-T

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

IRP-2019/01-13

Primerljivost plinske analize venske krvi s plinsko analizo arterijske krvi pri bolnikih z akutno dihalno odpovedjo

Doc. dr. Andrej Markota, dr. med.

IRP-2019/02-01

Razvoj neinvazivnega testa za merjenje glukoze in laktozne intolerance

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

IRP-2019/02-02

Epikardialno maščevje in debelina intime-medije pri pediatričnih pacientih z arterijsko hipertenzijo: magnetnoresonančna študija

Doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med.

IRP-2019/02-03

Nealkoholna zamaščenost jeter in drugi srčno-žilni dejavniki tveganja pri hemodializnih bolnikih

Doc. dr. Nina Vodošek Hojs, dr. med.

IRP-2019/02-05

Vpliv vitamina C na biološke označevalce okvare možganov pri bolnikih s povratkom spontanega krvnega obtoka po zunajbolnišničnem srčnem zastoju

Doc. dr. Andrej Markota, dr. med.

IRP-2019/02-06

Vpliv visokega odmerka vitamina C na vrednost laktata med zunajtelesnim krvnim obtokom pri kardiokirurških bolnikih in v obdobju 24 ur po operaciji

Doc. dr. Andreja Moeller Petrun, dr. med.

IRP-2019/02-08

Klinično, radiološko in laboratorijsko spremljanje bolnikov z multiplo sklerozo

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

IRP-2019/02-09

Vzroki za neuspešno oploditev jajčnih celic po metodi ICSI in vloga mutacij v genu PLCZ1 in drugih genih v moški neplodnosti

Prof. dr. Milan Reljič, dr. med.

IRP-2019/02-10

Somatske mutacije pri bolnikih z mielofibrozo

Doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. inž. kem. teh.

IRP-2019/02-11

Optimizacija zdravljenja asimptomatske hiperurikemije s febuksostatom pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo

Izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.

IRP-2019/02-13

Vloga novih metod v diagnostiki in zdravljenju pacientk z rakom endometrija

Doc. dr. Jure Knez, dr. med.

IRP-2019/02-15

Genetske analize in njihova napovedna vrednost pri zgodnjem raku dojk

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2020/01-02

Uvedba in vrednotenje novega avtomatiziranega Quantiferonskega testa za opredelitev latentne tuberkuloze

Dr. Evgenija Homšak, mag. farm. spec.

IRP-2020/01-03

Vloga ultrazvočne elastografije in nekaterih biomarkerjev pri obravnavi kroničnih nefroloških pediatričnih bolnikov

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

IRP-2020/01-04

Uspešnost vaginalnega dostavnega sistema Propess© pri različnih indikacijah za indukcijo poroda

Veronika Anzeljc, dr. med.

IRP-2020/01-05

Srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom in ST elevacijo

Doc. dr. Martin Marinšek, dr. med.

IRP-2020/01-09

Vloga hormona stradanja – leptina pri patogenezi pooperativne anoreksije in dolgoročni prognozi po odprtih in laparoskopskih operacijah zaradi raka želodca

Doc. dr. Tomaž Jagrič, dr. med.

IRP-2020/01-12

Razvoj ekspertnih računalniških sistemov za podporo pri odločanju v ortopediji in mišičnoskeletni radiologiji

Doc. dr. Robi Kelc, dr. med.

IRP-2020/01-14

Ugotavljanje mikrovaskularnih sprememb v makuli pri bolnikih s sistemskim lupusom zdravljenih s klorokinom

Prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

IRP-2020/01-16

Uvedba HPLC (angl. High Performance Liquid Chromatography) metode za merjenje ioheksola kot referenčne metode za določitev hitrosti glomerulne filtracije pri otrocih

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med

IRP-2020/01-17

Razvoj in testiranje sveže tkivne kulture človeškega endokrinega pankreasa iz bioptičnih vzorcev z namenom proučevanja sprememb v celicah beta pri sladkorni bolezni

Davorin Ćeranić, dr. med.

IRP-2020/01-18

Dejavniki razlikovanja med depresivno psevdodemenco in napredujočim kognitivnim upadom pri starostnikih

Izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med.

IRP-2020/01-19

Uporaba ultrazvočne preiskave s kontrastom za oceno tumorjev materničnega telesa

Prof. dr. Igor But, dr. med.

IRP-2020/01-20

Hormonske spremembe pri bolnikih s hemoragično mrzlico in renalnim sindromom

Doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem