Oddelek za perinatologijo

Pred drugo svetovno vojno je le malo žensk rojevalo v bolnišnici, zato je bila tudi visoka smrtnost tako med porodnicami kakor novorojenčki.

Ta žalostna slika se je spremenila z ustanovitvijo Materinskega doma in posvetovalnic za nosečnice. Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja so mariborski ginekologi in porodničarji kot prvi v takratni državi uvedli nove diagnostične postopke in nov način vodenja porodov: plod so spremljali s pomočjo mikroanaliz fetalne krvi, amnioskopij, kardiotokografij in pozneje ultrazvočnih preiskav. Ultrazvočne preiskave so v porodništvu in neonatologiji pomenile pomemben napredek. V okviru genetske posvetovalnice izvajajo tudi zgodnjo amniocentezo pri materah, starejših od 35 let.

V Mariboru se je hkrati s porodništvom razvijala tudi neonatologija, še posebej v zadnjem desetletju, kar je občutno zniževalo smrtnost pri novorojenčkih. Novorojenčke z zelo nizko porodno težo in hudo bolne novorojenčke obravnavajo na intenzivni terapiji oddelka za pediatrijo.

Oddelek ima 65 postelj za nosečnice in porodnice in 48 posteljic za novorojenčke, na leto obravnavajo več kot 3400 žensk, postelje so zasedene 76-odstotno, povprečna ležalna doba je pet dni. Število rojstev rahlo raste: na leto se rodi blizu dva tisoč otrok.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Predstojnik oddelka:

Doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med.

Tel: 02 / 321-24-57 in 02 / 321 24 08

Strokovni vodja zdravstvene nege oddelka:

Rosemarie Franc, diplomirana babica

Tel: 02 / 321-24-51 in 02 / 321 22 09

 

Tajnica oddelka
Dragica Polajner
tel.: 02/321-24-50 in 02 / 321 20 97