S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Raziskava mnenja pacientov

 • MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Ministrstvo za zdravje je 23. avgusta 2019 sprejelo Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A). Metodologijo moramo izvajalci zdravstvenih dejavnosti izvajati od 1. septembrom 2019 naprej. Na osnovi te metodologije pacienti lahko izpolnijo vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki preko:

p o r t a l a z V e m (https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl) ali na zvem vprašalnik za paciente.

Možnost izpolnjevanja vprašalnika je zagotovljena neprekinjeno, vprašalnik je na voljo v več jezikih - v slovenskem, italijanskem, madžarskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. Metodologija in informacija o spletnem vprašalniku je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi

www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/.

Pacient ob zaključku zdravstvene obravnave pristopi k izpolnitvi vprašalnika prostovoljno. K izpolnjevanju vprašalnika so vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave ali raven zdravstvene dejavnosti, kjer se storitev izvede, ob oziroma do največ tri mesece po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem velja kot zaključek zdravstvene obravnave zaključek posamezne ambulantne, bolnišnične obravnave ali obravnave na domu pacienta (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu pacienta).

Izpolnjevanje vprašalnika je za paciente prostovoljno in anonimno. Pacient praviloma izpolni vprašalnik samostojno. Kadar pa gre za osebe, ki ne zmorejo same izpolniti vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, v njihovem imenu to storijo svojci/ skrbniki ali drugi. Tudi v tem primeru se vpisuje ocene in mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu pacienta.

Možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala zVem se pacientom zagotavlja neprekinjeno.

Pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov s kakovostjo poslovanja se od vseh deležnikov pričakuje najvišja stopnja moralno etične zavesti in odgovornega delovanja s ciljem izboljševanja kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.


Poročilo o rezultatih spletnega vprašalnika za paciente po Metodologiji za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu2021

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avg

sept

okt

nov

dec

skupaj

Število izpolnjenih vprašalnikov

79

82

90

72

70

59

44

46

58

80

69

58

807

Število obravnavanih pacientov

41.465

40.371

54.335

47.306

55.691

56.479

45.665

46.629

57.020

55.163

53.230

50.485

603.839

% odzivnosti

0,19

0,20

0,17

0,15

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15

0,13

0,11

0,13

Komentar:


 • NIJZ PREMS:


PREMS 2021 - Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z specialistično obravnavo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 24 maja do 2. julija 2021 izvajal 3. val nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah, v katero je bil vključen Univerzitetni klinični center Maribor.

V njej so sodelovali pacienti, ki so v tistem obdobju imeli pregled pri zdravniku specialistu in so po obravnavi prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

V raziskavo so bile vključene zdravstvene dejavnosti:

 • Kirurgija
 • Dermatovenerologija
 • Gastroenterologija
 • Otorinolaringologija
 • Diabetologija
 • Endokrinologija in presnovne bolezni
 • Pulmologija
 • Urologija

Rezultati raziskave za vsako od sodelujočih zdravstvenih dejavnosti:

- PREMS povzetek rezultatov 2021_UKC Maribor

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Amb. Kirur.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Amb. Kirur.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Amb. Derma.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Amb. Derma.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Amb. Gastro.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Amb. Gastro.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Amb. Orl.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Amb. Orl.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Amb. Pulmo.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Amb. Pulmo.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Amb. Urol.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Amb. Urol.


PREMS 2021 - Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z bolnišnično obravnavo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 12. aprila do 28. maja 2021 izvajal 2. val nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici, v katero je bil vključen Univerzitetni klinični center Maribor.

V raziskavi so sodelovali pacienti, ki so bili v tistem obdobju hospitalizirani vsaj eno noč in so po obravnavi ob odpustu prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

V raziskavo so bile vključene zdravstvene dejavnosti:

 • Splošna kirurgija ali druge kirurške stroke
 • Interna medicina ali druge internistične stroke
 • Ginekologija ali porodništvo
 • Ortopedija
 • Onkologija

Rezultati raziskave za vsako od sodelujočih zdravstvenih dejavnosti:

- PREMS povzetek rezultatov 2021_UKC Maribor

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Odd. Kirur.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Odd. Kirur.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Odd. Inter.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Odd. Inter.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Odd. Ginek.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Odd. Ginek.

- PREMS povzetek rezultatov 2021_ Odd. Ortop.

- PREMS kvalitativni izpis 2021_ Odd. Ortop.

- PREMS_splošno porocilo 2021_Slovenija


PREMS 2020 - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti

Nacionalna raziskava PREMS je potekala v obdobju med 1. in 30. junijem 2020, v katero je bil vključen Univerzitetni klinični center Maribor.

V raziskavo so bile vključene zdravstvene dejavnosti:

 • Nevrologija in nevrokirurgija
 • Kardiologija
 • Oftalmologija
 • Ginekologija in porodništvo
 • Ortopedija

Rezultati raziskave za specialistične ambulante za vsako od sodelujočih dejavnosti:

- PREMS povzetek rezultatov 2020_UKC Maribor

- PREMS povzetek rezultatov 2020_Amb.Kardio.

- PREMS kvalitativni izpis 2020_ Amb.Kardio.

- PREMS povzetek rezultatov 2020_Amb.Ginek.

- PREMS kvalitativni izpis 2020_ Amb.Ginek.

- PREMS povzetek rezultatov 2020_Amb.Nevro.

- PREMS kvalitativni izpis 2020_ Amb.Nevro.

- PREMS povzetek rezultatov 2020_Amb.Ofta.

- PREMS povzetek rezultatov 2020_Amb.Ortop.

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem