Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Raziskava mnenja pacientov

 • Spletna anketa zVEM (Ministrstvo za zdravje)

Ministrstvo za zdravje je 23. avgusta 2019 sprejelo Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A). Metodologijo moramo izvajalci zdravstvenih dejavnosti izvajati od 1. septembrom 2019 naprej. Na osnovi te metodologije pacienti lahko izpolnijo vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki preko:

p o r t a l a z V e m (https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl).


Metodologija in informacija o spletnem vprašalniku je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi

www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/.


Možnost izpolnjevanja vprašalnika se pacientom zagotavlja neprekinjeno, na voljo pa je v več jezikih. K izpolnjevanju so vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave ali raven zdravstvene dejavnosti, kjer se storitev izvede, oziroma do največ tri mesece po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem velja kot zaključek zdravstvene obravnave zaključek posamezne ambulantne, bolnišnične obravnave ali obravnave na domu pacienta (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu pacienta). Izpolnjevanje vprašalnika je za paciente prostovoljno in anonimno. Pacient praviloma izpolni vprašalnik samostojno. Kadar pa gre za osebe, ki ne zmorejo same izpolniti vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, v njihovem imenu to storijo svojci/ skrbniki ali drugi. Tudi v tem primeru se vpisuje ocene in mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu pacienta. Pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov s kakovostjo poslovanja se od vseh deležnikov pričakuje najvišja stopnja moralno etične zavesti in odgovornega delovanja s ciljem izboljševanja kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.Mesečno poročilo o rezultatih spletnega vprašalnika za paciente po Metodologiji za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu

2023

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

skupaj

Število izpolnjenih vprašalnikov

78

68

92

82

75

61

63

52

59

94

64

64

852

Število obravnavanih pacientov

61.249

56.454

69.663

55.859

65.381

65.290

49.526

52.887

63.731

65.261

61.438

55.868

722.607

% odzivnosti

0,13

0,12

0,13

0,15

0,11

0,09

0,13

0,10

0,09

0,14

0,10

0,11

0,12


 • PREMS - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskave o izkušnjah pacientov z zdravstvenimi obravnavami (NIJZ, Ministrstvo za zdravje)

1. PREMS - Izkušnje pacientov z obravnavo v bolnišnicah (hospitalna obravnava)PREMS 2022 - Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov s specialistično obravnavo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 26. septembra do 11. novembra 2022 izvajal 4. val nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah, v katero je bil vključen Univerzitetni klinični center Maribor.

V njej so sodelovali pacienti, ki so v tistem obdobju imeli pregled pri zdravniku specialistu in so po obravnavi prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

V raziskavo so bile vključene zdravstvene dejavnosti:

 • Ginekologija/Porodništvo
 • Nevrologija/Nevrokirurgija
 • Oftamologija
 • Kardiologija
 • Onkologija
 • Ortopedija

Rezultati raziskave za vsako od sodelujočih zdravstvenih dejavnosti:

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2022

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2002_amb.Ginek.

- PREMS_kvalitativni 2022_amb.Ginek.

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2022_amb.Nevro-Nevro.krg.

- PREMS_kvalitativni 2022_amb. Nevro-Nevro.krg.

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2022_amb.Ofta.

- PREMS_kvalitativni 2022_amb.Ofta.

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2022_amb.Kardio.

- PREMS_kvalitativni 2022_amb. Kardio.

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2022_amb.Onko.

- PREMS_kvalitativni 2022_amb.Onko.

- PREMS1_Povzetek_rezultatov 2022_amb.Ortop.

- PREMS_kvalitativni 2022_amb.Ortop.


PREMS 2022 - Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z bolnišnično obravnavo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 6. aprila do 18. maja 2022 izvajal 3. val nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici, v katero je bil vključen Univerzitetni klinični center Maribor.

V raziskavi so sodelovali pacienti, ki so bili v tistem obdobju hospitalizirani vsaj eno noč in so po obravnavi ob odpustu prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

V raziskavo so bile vključene zdravstvene dejavnosti:

 • Splošna kirurgija ali druge kirurške stroke
 • Interna medicina ali druge internistične stroke
 • Ginekologija ali porodništvo
 • Ortopedija
 • Onkologija

Rezultati raziskave za vsako od sodelujočih zdravstvenih dejavnosti:

- PREMS povzetek rezultatov 2022_UKC Maribor

- PREMS povzetek rezultatov 2022_ Odd. Kirur.

- PREMS kvalitativni izpis 2022_ Odd. Kirur.

- PREMS povzetek rezultatov 2022_ Odd. Inter.

- PREMS kvalitativni izpis 2022_ Odd. Inter.

- PREMS povzetek rezultatov 2022_ Odd. Ginek.

- PREMS kvalitativni izpis 2022_ Odd. Ginek.

- PREMS povzetek rezultatov 2022_ Odd. Ortop.

- PREMS kvalitativni izpis 2022_ Odd. Ortop.

- PREMS povzetek rezultatov 2022_ Odd. Onko.

- PREMS kvalitativni izpis 2022_ Odd. Onko.

- PREMS_splošno porocilo 2022_Slovenija