Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Dejavnost klinike

Na Kliniki za pediatrijo izvajamo številne diagnostične preiskave, potrebne za optimalno obravnavo in zdravljenje vseh obravnavanih otrok. Skrbimo za uvajanje novih metod in prenašamo priznane metode iz sveta v redno vsakodnevno klinično dejavnost. Nekatere nove metode so opisane v poglavju Predstavitev klinike. Mimo tega se ob pomoči pediatričnega radiologa izvajata kompletna rentgenska in ultrazvočna diagnostika, pa tudi novejše diagnostične metode kot sta računalniška tomografija in magnetna resonanca, terapevtsko pa posegi intervencijske radiologije (perkutana transluminalna angioplastika, nastavitve nefrostomskih katetrov). Precej ultrazvočne diagnostike pediatri izvajamo sami (ultrazvok srca, ledvic, možganov, ščitnice). Prav tako izvajamo številne funkcionalne preiskave kot so spirometrija, cikloergometrija in urodinamika, in endoskopsko diagnostiko, zlasti na področju bolezni prebavil in dihal. Nekaj novih aparatur pričakujemo v prihodnosti, med njimi aparat za kapsulno endoskopijo, kar bo omogočilo še bolj kvalitetno obravnavo naših bolnikov. Posegi in diagnostične preiskave se izvajajo v endoskopski enoti, EEG laboratoriju, EKG laboratoriju, nefrološkem kabinetu, ultrazvočni ambulanti in enoti za spiroergometrijo. V zadnjih letih precej endoskopske diagnostike izvajamo v narkozi. Poleg novih metod, ki smo jih pred kratkim uvedli v klinično prakso, izvajamo vso rutinsko diagnostiko. Tako Enota za pulmologijo, revmatologijo in alergologijo, ki obravnava bolnike z akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal, astmo, alergijskimi, revmatološkimi in imunološkimi boleznimi, izvaja alergološko testiranje, spirometrijo, iontoforezo, cikloergometrijo, testiranje imunskega statusa, če naštejemo le nekatere. Nekatere metode kot je genetska diagnostika arterijske hipertenzije, se še vedno opravljajo le v raziskovalne namene. Podobno na področju zdravljenja zagotavljamo zdravljenje v skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami, na področju kronične vnetne črevesne bolezni tudi z biološkimi zdravili. Sodelujemo pri pripravi mednarodnih in nacionalnih strokovnih smernic diagnostike in zdravljenja. V zadnjih letih opažamo velik priliv bolnikov iz drugih regij, kar izkazuje terciarnost naše ustanove. V obliki konzilijev tesno sodelujemo s specialisti drugih strok, ko je potrebna multidisciplinarna obravnava bolnikov. Redni mesečni konziliji potekajo s posameznimi kirurškimi strokami, ki po opravljeni diagnostiki pristopijo k operativnemu zdravljenju. Precejšen del naše dejavnosti predstavljajo tudi znanstveno-raziskovalno, pedagoško in vzgojno-izobraževalno oz. preventivno delo (glej podrobnejšo predstavitev v poglavju Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost). Omeniti velja sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih.