Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Predstavitev oddelka

Začetki intenzivne terapije na Internem oddelku segajo v leto 1971 s pričetkom delovanja sobe za intenzivno terapijo - skrajšano »SIT«, sprva pod vodstvom profesor dr. Milana Černelča, nato dr. Jurija Klančnika vse do njegove prezgodnje tragične smrti leta 1985. 
SIT je bil v 1. nadstropju internega oddelka, neposredno ob kardiološkem oddelku, imel 6 postelj, 4 obposteljne monitorje, stenski kisik, 1 aspirator, 1 respirator Benett PR1 in defibrilator. V SIT-u so se zdravili bolniki s težjimi srčnimi obolenji, ki so potrebovali nenehni EKG nadzor. V naslednjih letih se je izboljšala oprema in povečalo število medicinskih sester, ki so že leta 1980 delale v treh izmenah. 

Prelomnica v razvoju intenzivne terapije na internem oddelku je ustanovitev Odseka za intenzivno terapijo z 12 posteljami leta 1982 z obposteljnimi monitorji in telemetrijami ter centralno EKG postajo, obenem pa tudi kadrovske pridobitve 2 specializantov interne medicine (Andrejo Sinkovič, dr.med. leta 1982 in Boruta Kamenika, dr.med. leta 1983).
V 80. letih se je že pričelo dravljenje z iv. fibrinolizo, kardioverzije nadprekatnih in prekatnih aritmijah, vstavljanje centralnih venskih katetrov s punkcijo vene subklavije, uvedlo se je vstavljanje trajnih in začasnih spodbujevalcev za srce, itd. 

Leta 1985 je prevzel mesto predstojnika Zlatko Pehnec, dr. med., specialist internist z usmeritvijo v kardiologijo in spirometrijo. Uvajale so se nove metode kot so perkutane punkcije vseh centralnih ven po Seldingerjevi tehniki, vstavitev Swan-Ganzovega katetra, meritve centralnih venskih, pljučnih arterijskih in zagozditvenih tlakov, meritve srčnega iztisa s termodilucijsko Fickovo metodo, sodobnejša mehanična podpora dihanja (SIMV, CPAP) s sodobnejšimi ventilatorji. Uvajala so se novejša fibrinolitična sredstva (alteplaza, reteplaza), inotropna sredstva in kateholamini v iv. infuziji. 

1993 se je intenzivna terapija razširila z 273 m2 na 600 m2 z razširitvijo obposteljnega prostora, nastankom prostora za posege, edukacijo osebja, za material in opremo ter sočasno pridobila posodobitev sistema nadzora bolnikov (monitorji in centralna postaja). Končno je 1989 odsek postal Oddelek za intenzivno interno medicino (OIIM). 
V 90-letih se je OIIM kadrovsko pridobil nove specialiste (Martin Marinšek, dr.med. in Franc Svenšek, dr.med.). 

V zadnjih 10 letih se je nadaljevalo posodabljanje opreme in uvajanje novih metod dela. Tako je sedaj OIIM sodobna intenzivna terapija najvišje stopnje (A), kar pomeni nenehna prisotnost specialista internista ali specialista kardiologa ali specialista intenzivne medicine. V OIIM se oskrbi letno na 12 posteljah okoli 800 bolnikov ob povprečni ležalni dobi 4,7 dni. V OIIM oskrbujemo predvsem bolnike z akutnim miokardnim infarktom z dvigom veznice ST (okoli 60%), večinoma neposredno po primarni perkutani koronarni intervenciji, za kar smo center za severovzhodno Slovenijo. V OIIM so oskrbljeni tudi bolniki z akutnim srčnim popuščanjem, aritmijami, pljučno embolijo, endokarditisom, sepso, septičnim šokom, večorgansko odpovedjo, bolnike po oživljanju ali s težkim življenje-ogrožujočim nevrološkim obolenjem, zastrupitvijo ali neznanim življenje-ogrožujočim stanjem, kjer je potrebna vzporedno z ukrepanje tudi nujna diagnostika. 

OIIM predstavlja tudi center za vstavitev trajnih spodbujevalcev za severo-vzhodno Slovenijo.
Tako ima sedaj OIIM 2 zmogljiva sodobna ehokardiografska aparata za oceno morfologije in funkcije srca, izvaja kontinuirani neinvazivni hemodinamski nadzor (PiCCO, LiDCO, Vigileo), nadzor zavesti z BIS monitorji, inducirano hipotermijo po oživljanju za preprečevanje možganske okvare s hladilnimi blazinami (CritiCool), obposteljno kontinuirano nadomestno ledvično zdravljenje (veno-venska hemofiltracija in hemodializa), zdravljenje s sodobnim zdravili (levosimendanom),  mehanično podporo cirkulacije z intraaortno balonsko črpalko, nove načine umetnega predihavanja, zdravljenje z dušikovim oksidom in z zunajtelesno membransko oksigenacijo pri bolnikih z najtežjo akutno dihalno odpovedjo. 
Pridobitev OIIM so mladi specialisti (Alenka Strdin Košir, dr.med in Simona Kirbiš, dr.med.) in specializant (Andrej Markota, dr.med.).

Od 2009 je predstojnica OIIM profesor dr. Andreja Sinkovič, dr. med. V OIIM dela trenutno 7 specialistov in en specializant. 7 zdravnikov je specialistov interne medicine, 5 pa še kardiovaskularne medicine in kardiologije ter intenzivne medicine. 
Od 32 medicinskih sester v OIIM je 16 diplomiranih in 16 zdravstvenih tehnikov ter 2 bolničarki. Od 2012 je glavna sestra OIIM Iris Živko, ki je nasledila Jožico Šuran, pred katero je vodila sestre Jelka Černivec, še prej pa Živa Rebernik.