Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo

Na našem oddelku obravnavamo vse bolnice, ki imajo nerakave (benigne) ginekološke bolezni. V povprečju na oddelku letno naredimo okoli 700 večjih posegov, 100 operacij proti uhajanju vode, 1200 primerov ambulantne histeroskopije ter dodatno še okvirno 500 drugih kratkih posegov.


Suh dan

Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi


Program SuhDan je namenjen opolnomočenju oseb z motnjami kontinence (MK) in zmanjšanju stigme inkontinence v slovenski družbi. V teku projekta bodo vzpostavili mrežo ustanov, strokovnjakov, društev, nevladnih organizacij in posameznikov s profesionalnim, izkustvenim in socialnim potencialom na področju MK, v namen opolnomočenja ciljnih skupin bodo pripravili izobraževalni program s priročnikom in s tečaji, delavnicami in predstavitvami, ki bo osebe z MK uvajal in vodil k opolnomočenemu življenju z njimi.


S pozitivnim poimenovanjem SuhDan je hkrati predstavljen cilj programa in nov, spodbuden pristop k izzivom, ki so povezani z MK. Z usposabljanjem opolnomočenih posameznikov, ki bodo širitelji novega odnosa in praktičnih znanj med osebami z MK pooseblja premik zapostavljenega področja inkontinence v njegovo aktivno razreševanje. Je trajnostno usmerjen doprinos k višji zdravstveni osveščenosti in kulturi slovenske družbe. S tem bo sledil ciljem MZ o opolnomočenju in ozaveščanju na področju epidemije kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), ki so v vsej zdravstveni zgodovini Slovenije doslej največji in zaradi naglo starajoče se družbe še vedno naraščajoč strateški in preventivni zdravstveni izziv. Med bolniki z različnimi kroničnimi boleznimi, stanji ali geriatričnimi sindromi so MK pogosta nadloga, ki vsem prizadetim pomembno znižujejo kakovost življenja, samozavest in aktivno vključenost v socialno okolje. MK so prisotne tudi v drugih starostnih obdobjih in so med mladimi in starimi najbolj razširjena zdravstvena težava. Veliko prizadetih jih skriva, ostajajo nediagnosticirane in izven zdravstvenih statistik, kar povzroča, da brez potrebne, možne in dostopne pomoči ostaja veliko število prizadetih neozaveščenih posameznikov. S tem se zmanjšujeta njihova socialna neodvisnost in osebno dostojanstvo.


V svoji zasnovi je SuhDan izviren, pozitivno usmerjen program, ki v celoti izhaja iz strateških usmeritev MZ na področju preventive in zdravljenja KNB v slovenski družbi in jih v zvezi z inkontinenco pomembno dopolnjuje.

Več informacij o projektu SuhDan: http://www.suhdan.si/