Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk

Osnovna dejavnost Oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk je diagnostika in kirurško zdravljenje predrakavih sprememb in raka rodil in dojke. Letno obravnavamo med 100 in 150 na novo zbolelih žensk z rakom rodil in okoli 200 do 220 na novo zbolelih žensk z rakom dojke. V letu 2016 smo opravili invazivne diagnostične ali operativne posege pri približno 890 bolnicah.

Na oddelku stremimo k timskemu delu in poznavanju vseh bolnic v največji možni meri. Vsi zdravniki in medicinske sestre na oddelku se dvakrat tedensko natančno seznanimo z vsemi hospitaliziranimi bolnicami. V obravnavo žensk rutinsko vključujemo specialista onkologa, psihologa in kliničnega farmakologa. Imamo redne konzilije, na katerih obravnavamo vse ženske z rakom rodil ali dojke ter vse ženske z visokim sumom na te bolezni. Na oddelku sledimo izbrane kazalnike kakovosti in imamo redne konference obolevnosti-umrljivosti. Rezultati kažejo na to, da se nenamerni zapleti pojavljajo v pričakovanih ali nižjih odstotkih glede na poročila v strokovni literaturi.

Oddelek je akreditiran pri Evropskem združenju za ginekološko onkologijo (ESGO). Oddelek je član mednarodnega združenja CEEGOG (Central and Eastern Europe Gynecologic Oncology Group), kar nam omogoča vključevanje bolnic v nekatere mednarodne raziskave, s tem omogočimo uvajanje novih kirurških metod in postopkov zdravljenja. Na oddelku sodelujemo v mednarodnih raziskavah novih onkoloških zdravil.

Za bolnice, pri katerih je prisoten sum ali je že potrjen rak rodil ali dojke in potrebujejo hospitalizacijo, čakalne dobe za sprejem na oddelek nimamo. Operativne posege izvajamo v največji možni meri, ko je to varno glede na osnovno bolezen, minimalno invazivno. Med- in pooperativno obdobje sledi načelom kirurgije s pospešenim okrevanjem, ležalna doba je tako po večini posegov med 2 do 7 dni. Na oddelku sprejemamo bolnice z napredovalo boleznijo raka rodil ali dojke, zaposlene imamo dodatno izobražene zdravnike in medicinske sestre za paliativno zdravljenje in nego.

V okviru oddelka delujejo Kolposkopska ambulanta, Ambulanta za ginekološko onkologijo in Center za bolezni dojk.

Kako se naročiti v Kolposkopsko ambulanto?

Naročamo ženske z diagnozo:Patološki citološki bris ali histološko potrjena predrakava sprememba na zunanjem spolovilu, nožnici ali materničnem vratu.
Čakalna doba za prvi pregled:

Nizko tvegane spremembe v brisu materničnega vratu do 3 mesece (APC-N, PIL NS) – stopnja nujnosti REDNO.

Visoko tvegane spremembe v brisu ali biopsiji materničnega vratu 4 do 6 tednov (APC-VS, PIL VS) – stopnja nujnosti HITRO.

Za predrakave spremembe - NE uporabljati stopnje nujnosti ZELO HITRO in NUJNO.

Sum na maligno bolezen (Z03.1) do 1 tedna – stopnja nujnosti ZELO HITRO.

Naročanje:Storitev VZS 1397.
Telefon: 02 321 2129
Elektronski naslov: narocanje.kgp@ukc-mb.si

Kako se naročiti v Center za bolezni dojk (CBD)?

Naročamo ženske z diagnozo suma na maligno bolezen (D48.9 ali Z03.1).

OPOMBA: benigne spremembe se napotijo v zunanje CBD (ZD Maribor, SB Ptuj).

Na novo tipna zatrdlina v dojki.
Na novo ugotovljena sprememba z mamografijo.
Na novo prozoren ali krvav izcedek iz dojke.
Na novo spremembe kože na dojki.
Stopnja nujnosti

ZELO HITRO

OPOMBA: NUJNO samo za abscese na dojki, napotiti v urgentno ambulanto klinike.

Čakalna doba za prvi pregled:Do 2 tedna.
Pri ženskah s perilom do 1 meseca (glede na menstruacijski ciklus).
NaročanjeStoritev VZS 1003 (specialist: GINEKOLOG)
Telefon: 02 321 2129
Elektronski naslov: narocanje.kgp@ukc-mb.si

OPOMBA: Delo imamo organizirano tako, da se pri ženskah v enem ali največ dveh obiskih izvede vsa potrebna diagnostika (mamografija, UZ dojk, biopsija sprememb), mi vključimo v obravnavo radiologa.
Zato prosimo napotiti specialistu ginekologu (NE radiologu) in na prvi pregled in nadaljnjo obravnavo dojk (NE na posamezno preiskavo)

Kako se naročiti v Ambulanto za ginekološko onkologijo?

Naročamo z diagnozo maligne bolezni rodil ali suma nanjo – Z03.1.

Na novo potrjen rak rodil.

Sum na nov rak rodil.

Stopnja nujnostiZELO HITRO
Čakalna doba za prvi pregled:Do 2 tedna (velika večina 1 teden).
Naročanje:Storitev VZS 2182 (specialist: GINEKOLOG)
VZS 2396 (že potrjen rak)

Telefon: 02 321 2129
Elektronski naslov:narocanje.kgp@ukc-mb.si