Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Predstavitev klinike

KRATKA ZGODOVINA

Prva otroška posvetovalnica je v Mariboru pričela delovati leta 1925. Istega leta se je v mestu naselila prva otroška zdravnica dr. Valerija Valjavec, ki jo smatramo za začetnico otroškega zdravstva v Mariboru.

Prvo zasnovo za Oddelek za otroške bolezni Splošne bolnišnice Maribor predstavljajo otroške sobe na Internem, Infekcijskem, Kirurškem, Dermatološkem in Otorinolaringološkem oddelku mariborske bolnišnice. Leta 1936 je Državni zdravstveni dom v Mariboru odprl stacionarij z 20-timi bolniškimi posteljami za bolne, predvsem socialno ogrožene otroke. V letu 1941 je okupator stacionarij spremenil v Oddelek za otroške bolezni, ki se je leta 1943 zaradi zračnih bombnih napadov začasno preselil v Ormož. 8.3.1946 je prim. dr. Boženi Grossman uspelo v izredno hudih povojnih razmerah odpreti prvi popoln Oddelek za otroške bolezni Splošne bolnišnice Maribor, ki je imel 65 postelj. Od leta 1947 do 1955 je oddelek vodil dr. Marjan Svetlič, nato pa je to nalogo prevzela prof. dr. Draga Černelč, ki ji je uspelo oddelek preseliti v na novo adaptirano Vilo pri Mestnem parku. Oddelek je imel 128 postelj za bolnike in 8 postelj za doječe matere. Imel je tudi svoj rentgenski aparat, laboratorij, kuhinjo, lep vrt, vrtec in bolnišnično šolo. Pozneje se je štirim odsekom priključila še pedopsihiatrična enota. V letu 1973 je predstojnik oddelka postal prim. dr. Karel Sinkovič. Pod njegovim vodstvom se je oddelek leta 1985 preselil v na novo sezidano zgradbo v sklopu bolnišnice na Ljubljansko ulico 5. Ta je bila zgrajena s samoprispevkom mariborskih občin. Oddelek je imel 120 postelj in se je razvil v sodobno otroško bolnišnico. Prim. dr. Karla Sinkoviča je na mestu predstojnika nasledil prof. dr. Alojz Gregorič (1991 – 2008). S prihodom novih zdravnikov in z intenzivnim strokovnim, pedagoškim in raziskovalnim delom si je oddelek leta 1996 priboril naziv Klinični oddelek za pediatrijo in leta 2007 naziv Klinika za pediatrijo.

Imenovanje za terciarno ustanovo je bilo obnovljeno v letu 2012.

POSEBNI DOSEŽKI IN DANAŠNJE STANJE NA KLINIKI

Preselitev otroškega oddelka leta 1985 v nove prostore pod okrilje bolnišnice je omogočila silovit strokovni razvoj, praktično na vseh področjih pediatrije. Vzporedno s tem so se razvijali znanstveno-raziskovalno delo, publicistična in recenzentska dejavnost, pedagoško in vzgojno-izobraževalno delo, kar je omogočilo pridobitev kliničnosti in terciarnosti. Trenutno imamo na Kliniki 2 habilitirana učitelja, 4 doktorje znanosti in 7 magistrov znanosti. Večina ostalih kolegov je na doktorskem študiju. Na Kliniki poteka več raziskovalnih projektov, tako nacionalnih kot mednarodnih. Aktivno se udeležujemo številnih domačih in tujih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih izobraževanj in kongresov. Tudi sami smo organizatorji strokovno odmevnega, sedaj že tradicionalnega Srečanja pediatrov in medicinskih sester z mednarodno udeležbo. Dvakrat tedensko organiziramo strokovne seminarje, tudi za zunanje poslušalce.

Delujemo kot učna baza za izobraževanje študentov Medicinske fakultete in Visoke zdravstvene šole ter specializante pediatrije in številnih drugih zdravstvenih strok. Poleg tega smo učna baza za Srednjo zdravstveno šolo.

Od leta 2012 je Klinika za pediatrijo organizirana v sedem samostojnih strokovnih enot, kar omogoča nadaljevanje dobrega strokovnega dela.

Enota za intenzivno nego in terapijo otrok je multidisciplinarna enota za zdravljenje najtežje bolnih novorojencev, dojenčkov in večjih otrok do dopolnjenega 18-tega leta starosti. Ima 16 postelj, šest mest je predvidenih za intenzivno terapijo in 10 za intenzivno nego, od tega 12 za novorojence, štiri za večje otroke. Enota ima vse potrebne diagnostične in terapevtske možnosti, tudi zdravljenje z visokofrekvehnčno ventilacijo, zdravljenje z dušikovim monoksidom in od nedavnega tudi nov aparat za ohlajanje celotnega telesa v primeru hude perinatalne asfiksije novorojenca. V Enoti se zdravijo tudi najtežje bolni in poškodovani kirurški bolniki. Od sredine leta 2012 izvaja tudi transporte najtežje bolnih otrok k sebi.

Številčno največ akutnih bolnikov sprejemamo s področja pulmologije in alergologije, kjer smo pred kratkim pričeli s testi kardiocirkulatorne zmogljivosti in z endoskopsko diagnostiko pljuč. Na novo izvajamo tudi komponentno diagnostiko alergij, že dalj časa pa tudi sublingvalno imunoterapijo. Skupaj z nevrologi smo pričeli z diagnostiko CMCRF (kontinuirani monitoring kardiorespiratornih funkcij). Slednji, ki ogromno bolnikov s pestro nevrološko simptomatiko obravnavajo ambulantno, so ponosni na nov, sodoben, z videom podprt digitalni EEG aparat za diagnostiko epilepsij.

Na strokovnem in znanstvenem področju izstopata Enota za gastroenterologijo in prehrano ter Enota za nefrologijo in arterijsko hipertenzijo. Na prvem področju se obravnavajo praktično vsi bolniki z boleznimi prebavil in jeter, z najnovejšimi endoskopskimi in drugimi preiskavnimi metodami. Pred kratkim smo dobili tudi aparat za analizo tkiv z bioelektrično impedanco, čakamo aparat za kapsulno endoskopijo. Enota je referenčni center za bolnike s celiakijo. Trenutno s tega področja poteka mednarodna raziskava LQ-CELIAC, enota pa je vključena tudi v več drugih raziskav. Področje nefrologije pokriva praktično vso otroško nefrološko diagnostiko, razen kronične dialize. Edini v Sloveniji izvajamo kompletno diagnostiko mikcijskih motenj, od nedavnega imamo prvi v Sloveniji na voljo aparat za zdravljenje te patologije z biofeedbackom. Prvi v Sloveniji smo pričeli z meritvami kompliance žil pri otrocih ter se v sodelovanju z Laboratorijem za medicinsko genetiko lotili raziskav genetike arterijske hipertenzije in vezikoureternega refluksa.

Naš cilj je celostna obravnava bolnika, zato se na naši Kliniki obravnavajo tudi pediatrični bolniki z duševnimi motnjami, katerih število letno narašča. Vedno več je tudi bolnikov s psihosomatiko, v obravnavo katerih se ravno tako vključuje naš pedopsihiatrični tim. Že več let vodijo tudi skupino za mladostnike z izkušnjo psihoze.

Ostali bolniki so vključeni v Enoto za splošno pediatrijo, kjer obravnavamo dojenčke s splošno patologijo, hematološke, endokrinološke in kardiološke bolnike. V veliko pomoč nam je pediatrični radiolog, ki izvaja vso pomembno slikovno diagnostiko. Ponosni smo na to, da smo med prvimi pričeli z uvedbo ultrazvoka na vsa področja pediatrije. Na oddelku že vrsto let deluje bolnišnična šola kot podružnica osnovne šole Bojana Ilicha, ki skrbi za izobraževanje dalj časa hospitaliziranih otrok.

Pomemben segment predstavljajo preventivna društva kroničnih pediatričnih bolnikov, ki delujejo pod okriljem naše Klinike, kamor se vključujejo tako starši in bolniki kot zdravstveni delavci. Tako imamo društva za celiakijo, epilepsijo, kronično vnetno črevesno bolezen, društvo otroških pljučnih bolnikov in društvo za prezgodaj rojene otroke. Pomembna je tudi druga dejavnost na preventivnem področju. Tako se ukvarjamo s preventivo srčno-žilnih bolezni in debelosti že v otroški dobi. Izvajamo izobraževanje bolnikov s kroničnimi boleznimi kot je npr. šola astme. S številnimi prispevki skrbimo tudi za izobraževanje laične javnosti, naši strokovnjaki pa redno odgovarjajo tudi na vprašanja staršev na spletni strani ringaraja.net, kjer občasno objavljamo tudi daljše poljudno-strokovne prispevke.