Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Oddelek je bil v preteklosti vključen v več raziskovalnih projektov na državnem in tudi mednarodnem nivoju. Natančnejši podatki ter bibliografija zdravnikov je razvidna na spletnih straneh:

Zdravniki smo vključeni v mednarodna združenja (EULAR) ter slovenska strokovna združenja (Revmatološka sekcija SZD).
Oddelek aktivno sodeluje z oddelki znotraj bolnišnice (Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Oddelek za nefrologijo, Oddelek za ortopedijo, Oddelek za plastično kirurgijo), z revmatološko kliniko v Ljubljani, občasno pa tudi z revmatologiji iz Gradca in Dunaja.

Pedagoški proces
Zdravniki in diplomirane medicinske sestre so vključeni v izobraževalni proces na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru.

Strokovna srečanja
Zdravniki redno sodelujejo na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih kot aktivni udeleženci (razvidno na spletni strani Cobissa), aktivno smo vključeni kot organizatorji in predavatelji na vsakoletnih srečanjih internistov in splošnih zdravnikov "Iz prakse za prakso" v organizaciji Kliničnega oddelka za interno medicino.