Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

Predstojnik oddelka:

 • red. prof. dr. Igor But, dr. med., višji svetnik, specialist ginekologije in porodništva

Namestnica predstojnika oddelka:

 • doc. dr. Branka Žegura Andrić, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva; nadzorni zdravnik specialist kirurg

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

 • Laura Krajnc Lorenčič, dipl. m. s.

Namestnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Katja Volmajer, dipl. m. s.

Specialisti ginekologije in porodničarstva:

 • asist. Julija Pukl Batistić, dr. med.,
 • asist. Saša Rakić, dr. med.,
 • Marija Rebolj Stare, dr. med.,
 • doc. dr. Tamara Serdinšek, dr. med.,
 • Rok Šumak, dr. med.

Specializantka ginekologije in porodništva:

 • Pija Čater, dr. med.

Klinična psihologinja:

 • Arijana Steblovnik, univ. dipl. psih.

Diplomirane medicinske sestre:

 • Andreja Kovačič, mag. zdr. soc. manag.
 • Sonja Glodež, mag. zdr. nege v Uroginekološki ambulanti
 • Sonja Lipuš Velički, dipl. m. s. v intenzivni negi
 • Nada Pleskonjić, dipl. m. s.
 • Melita Kolmanič, dipl. m. s.
 • Mirjana Jančič, dipl. m. s.

Srednje medicinske sestre:

 • Darja Ivanuša Novak, zdravstveni tehnik
 • Sanja Slatinek Kuzma, zdravstveni tehnik
 • Tanja Urlep Pušavar, zdravstveni tehnik
 • Klavdija Švab, zdravstveni tehnik
 • Mirjana Zemljič, zdravstveni tehnik v intenzivni negi

Fizioterapevt: 

 • Karolina Računica, mag. zdr. ved., dipl. fiziot. (Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino UKC Maribor)