Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Predstavitev oddelka

Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk Splošne bolnišnice Maribor izvaja zahtevne zdravstvene obravnave in izobraževalno, raziskovalno ter drugo strokovno delo na področju ginekološke onkologije in onkologije dojk. Na oddelku izvajamo najzahtevnejše zdravstvene storitve, zdravimo onkološke bolnice v vseh stadijih ginekoloških malignomov, uvajamo in preizkušamo nove metode zdravljenja v okviru mednarodnih multicentričnih raziskav, skrbimo za medicinsko doktrino, izobraževanje zdravstvenih delavcev na dodiplomski in podiplomski ravni in izvajamo raziskovalne dejavnosti.
Najzahtevnejše zdravstvene storitve
Sem sodi celostna obravnava bolnic z ginekološkimi malignomi in malignomi dojk, od zgodnje diagnostike, kirurškega in sistemskega zdravljenja do zgodnje rehabilitacije in spremljanja bolnic po zdravljenju malignomov, zgodnje odkrivanje ponovitve bolezni in ustrezno zdravljenje teh primerov. Sem sodi tudi nega neozdravljivo bolnih ali umirajočih bolnic, lajšanje bolečin in psihična podpora.
V skladu z najsodobnejšo medicinsko doktrino smo v letu 2004 na Oddelku za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk zdravili 111 bolnic z malignomi ginitalnega trakta in 186 bolnic s pimarnim rakom dojk, kar znese skupaj 297 novih bolnic z ginekološkimi malignomi. Opravili smo 684 operativnih posegov, med njimi 201 radikalnih onkoloških operacij. V letu 2004 smo aplicirali 769 krogov kemoterapije.
Zdravljenje najtežjih ali redkih bolnic
V letu 2004 smo zdravili 297 novih bolnic z rakom rodil ali dojk, z multidisciplinarno obravnavo in z načini in dejavnostmi na terciarni ravni.

Povzetek obsega dejavnosti:

  • Oddelek: diagnostika, zdravljenje rehabilitacija in spremljanje bolnic z ginekološkimi malignomi ter rakom dojk.
  • Operacijske dvorane: operativni posegi pri zdravljenju primarnih in sekundarnih malignomov.
  • Ambulante: preventivni, presejalni, diagnostični pregledi in postopki ter spremljanje bolnic po zdravljenju malignih neoplazem genitalnega trakta in dojk.