Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL – DODATNI

POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO - PONOVITEV

KOHLEARNI IN BAHA VSADKI

2023_2024_PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE

2023_2024_DIALIZNI MATERIAL

IZVAJANJE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE PLJUČNIH BOLEZNI - PONOVUTEV

Dializni material za dializne monitorje 2

TOTALNA BIPOLARNA KOLČNA ENDOPROTEZA

ZDRAVILA BIOLOŠKA.

2023_2025_REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2