Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo

Na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo zagotavljamo visoko raven zdravstvene oskrbe, raziskovanja, razvoja, pedagoškega dela in uveljavljanja novega znanja. Smo  drugi največji klinični hematološki oddelek v Sloveniji. Ukvarjamo se  z:

  • najbolj zahtevnimi postopki diagnostike  in zdravljenja bolezni celic rdeče vrste (vse vrste anemij) , bele vrste (levkemije, maligni limfomi, plazmocitom), trombocitov, prirojenih in pridobljenih motenj  hemostaze.  Specialni laboratoriji Oddelka za laboratorijsko diagnostiko , Laboratorija za medicinsko genetiko in Centra za transfuzijsko medicino   opravljajo za nas številne zahtevne preiskave ( hematološke, hemostazo, citogenetiko, imunohematologijo  in molekularno genetiko). Na oddelku opravljamo biopsije in punkcije kostnega mozga.
  • Imamo velik  delež napotitev  bolnikov iz drugih regij.   Sodelujemo s KO za hematologijo UKC Ljubljana, Centrom za transfuzijsko medicino, Onkološkim inštitutom, Oddelkom za patologijo ( histologija tkiv) in Mikrobiološkim inštitutom.
  • Pridobljena znanja in usposobljenosti organizirano posredujemo  dvakrat letno na strokovnih sestankih za zdravnike, medicinske sestre in delavce v laboratoriju ter v revijah z SCI.
  • Iz področja klinične in laboratorijske hematologije in interne medicine  vodimo pedagoške procese na Medicinski fakulteti Maribor  in Fakulteti za zdravstvene vede.