Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Zdravniki in medicinske sestre ter zdravstveni tehniki oddelka za pljučne bolezni se redno udeležujemo strokovnih srečanj doma in v tujini, pridobljeno znanje in izkušnje pa prenašamo v vsakodnevno delo na oddelku. Na strokovnih srečanjih tudi aktivno predstavljamo svoje znanje in izkušnje.

Pri raziskovalni delu sodelujemo z drugimi bolnišnicami za pljučne bolezni v Sloveniji.
Svoja spoznanja in rezultate raziskav objavljamo v različnih strokovnih časopisih in revijah.
Sodelujemo v mednarodnih raziskavah na področju astme, kronične obstruktivne pljučne bolezni in pljučnega raka.

Redno organiziramo različne učne delavnice ( npr.: o inhalacijskem zdravljenju obstruktivnih pljučnih bolezni, o tuberkulozi, o pljučnem raku), ki so namenjene dodatnemu izpopolnjevanju zdravstveni delavcev.

Zdravniki našega oddelka so člani Združenja pnevmologov Slovenije, Sekcije za internistično onkologijo, Sekcije za torakalno onkologijo, Alergološke sekcije, Evropskega respiratornega združenja in Evropskega alergološkega združenja.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki našega oddelka so člani Pulmološke sekcije in Zbornice zdravstvene nege Slovenije.

Naš oddelek je učna baza za izobraževanje študentov Medicinske fakultete Maribor, zdravnikov sekundarijev in specializantov ter pripravnikov Srednje zdravstvene šole in Fakultete za zdravstvene vede Maribor.

Sodelujemo z Društvom za pljučnih bolnikov.