S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

Predstojnik oddelka:

 • doc. dr. Husam Franjo Naji, dr. med., franjo.naji@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

 • Andreja Vinkler, dipl.m.s.

Tajništvo:

 • Jasmina Vanček, 02 321 22 42

Pomočnici strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Bernardka Medved, dipl. m. s.
 • Dejan Peršak, dipl. zn.

Namestnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Barbara Smogavc, mag. zdr. nege

Nadzorni zdravnik specialist:

 • Anton Lobnik, dr. med.

Zdravniki specialisti:

 • Jožef Hren, dr. med.
 • prim. dr. sc. Damjan Vokač, dr. med.
 • prim. dr. Vojko Kanič, dr. med.
 • Igor Krajnc, dr. med.
 • dr. Igor Balevski, dr. med.
 • Viljemka Nedog, dr. med.
 • Barbara Krunić, dr. med.
 • Samo Granda, dr. med.
 • Gregor Kompara, dr. med.
 • dr. Meta Penko, dr. med.
 • Anton Lobnik, dr. med.
 • David Šuran, dr. med.
 • Tadej Željko, dr. med.
 • Danijela Oikonomidis, dr. med.

Zaposlene dipl. m. s./ dipl. zn. - oddelek:

 • Andreja Vinkler, dipl.m.s. SVZN
 • Barbara Smogavc, dipl.m.s , pomočnica SVZN
 • Gradišnik Farasin Iris, dipl.m.s.
 • Pušaver Aleksandra, dipl.m.s.
 • Perušek Doroteja, dipl.m.s.
 • Erjavec Donna, dipl.m.s.
 • Sakelšek Nastja, dipl.m.s.
 • Snežana Vidakovič, dipl.m.s.
 • Diana Filipič, dipl.m.s.
 • Klobučar Vita, dipl.m.s.

Zaposlene srednje medicinske setre/ TZN- oddelek:

 • Babić Mira
 • Vrhovšek Sonja
 • Kekec Sonja
 • Tomažič Majcan Sonja
 • Rudl Metka
 • Planovšek Sandra
 • Bradić Jovo
 • Skeledžić Vanja
 • Najvirt Everist
 • Štamulak Vouk Bernarda
 • Osterc Lara
 • Peček Alekseja
 • Pregl Urška Špela
 • Repina Iris
 • Tomič Sara
 • Oblak Mirjana
 • Gobec Maša

Zaposlene dipl. m. s./ dipl. zn. v intenzivni terapiji I,II:

 • Repas Marija, dipl.m.s.
 • Žižek Vesna, dipl.m.s.
 • Rojht Eva, dipl.m.s.
 • Marin Suzana, dipl.m.s.
 • Jaušovec Nina, dipl.m.s.
 • Jus Sabina, dipl.m.s.
 • Lavrenčič Katja, dipl.m.s.
 • Markuš Aljaž, dipl.zn.
 • Jerot Barbara, dipl.m.s.
 • Lončarič Jana, dipl.m.s.
 • Rojht Branka, dipl.m.s.

Zaposlene srednje medicinske sestre/TZN v intenzivni terapiji I,II:

 • Vidovič Marinka
 • Krajnc Alenka
 • Gomzi Jasna
 • Špic Nataša
 • Močnik Mateja
 • Vrtič Jure