Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Raziskovalni projekti oddelka

  • Postmarketinška študija zdravljenja anemije z EPO, zdravljenje ITP z agonisti trombopoetinskih receptorjev, zdravljenje preobremenitve z železom pri transfuzijah z deferasiroxom.
Bibliografija:
  • Bibliografija za prof. dr. Marjano Glaser, dr. med. najdete na spletni strani COBISS
Pedagoški proces:
  • Na oddelku izobražujemo študente Medicinske fakultete v Mariboru in Ljubljani, zdravnike sekundarije in specializante.
  • Oddelek je učna baza za dijake Srednje zdravstvene šole in Fakultete za zdravstvene vede
  • Prof. dr. Marjana Glaser, dr. med. je predavateljica na Medicinski fakulteti v Mariboru in Ljubljani ( hematologija), Fakulteti za zdravstvene vede in Pedagoški fakulteti ( fiziologija)
Sodelovanje z drugimi institucijami:
  • Na nivoju bolnišnice sodelujemo s številnimi oddelki (laboratorij, RTG, patološka morfologija, Nuklearna medicina)
  • Sodelujemo s Hematološko kliniko v Ljubljani, Onkološkim inštitutom v Ljubljani, Hematološko kliniko Zagreb, Hematološko kliniko Graz
Članstva:
  • Smo člani Hematološke sekcije Slovenije
  • Prof. dr. Glaser je članica Evropske hematološke sekcije,  Ameriške hematološke sekcije in Hematološke sekcije Hrvaške
  • Prof. dr. Glaser je podpredsednica Hematološke sekcije Slovenije