Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

Predstojnik oddelka:

  • Zlatko Roškar, dr. med., zlatko.roskar@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

  • Metka Ražman, dipl. m. s.

Namestnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

  • Mojca Hentak, mag. zdr. nege

Zdravniki specialisti:

  • Sasha Ivanov, dr. med., specialist internist
  • mag. Maja Majal, dr. med, specialistka interne medicine
  • Jasmina Hauptman, dr. med., specialistka hematologije
  • Andrej Soršak, dr. med., specialist interne medicine

Zdravniki specializanti:

  • Mojca Dreisinger, dr. med.
  • Nejc Pulko, dr. med.

Zdravstvena nega:

  • KRIVEC Irena, mag. zdr. nege
  • LUKIĆ Slađana, mag. zdr. nege
  • SKENDERI Emilija, dipl. m. s.
  • PODGORŠEK Klara, dipl. m. s.
  • MARKOVIĆ Snježana, dipl. m. s
  • HORVAT Andrejka
  • KOROŠEC Tatjana
  • SEDLAREVIĆ Marjana
  • PIRJEVEC Lovro
  • ZOREC Andreja
  • ŽEKŠ Svetlana
  • ČERIČ Valerija
  • ŠKRLEC Matija
  • VOGRINEC Ksenja
  • ZAFRAN Lea
  • JELINEK Mihaela
  • ŽULA Larisa
  • BELA Izabela
  • BOHL Gregor
  • SUŠEC Eva
  • ŠKETA Tamara

Tajništvo:

  • Jelena Dragojević, 02 321 28 84
  • Petra Stolić, 02 321 28 84