Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Dejavnost oddelka

Na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo  zdravimo bolnike z vsemi notranjimi boleznimi,   poudarek je na boleznih krvi in krvotvornih organov. 

V sodelovanju z drugimi oddelki naše bolnišnice kot tudi izvenbolnišničnimi ustanovami opravimo pri sumu na krvno bolezen na našem oddelku potrebne preiskave:

 • Hematološke
 • Analiza motenj koagulacije in imunskega sistema
 • Punkcija in biopsija kostnega mozga
 • Morfološko - citološka diagnostika ( kostni mozeg, bezgavke, punktat ascitesa in plevre)
 • Citogenetske preiskave
 • imunofenotipske preiskave
 • serološke preiskave,
 • slikovne preiskave ( RTG, ultrazvok, CT, NMR, scintigrafija) 

Zdravljenje bolnikov na oddelku 
Bolnike s krvnimi neoplazmami zdravimo skladno s smernicami mednarodnih združenj, vendar v okviru finančnih zmožnosti. Večina bolnikov se zdravi v dnevni bolnišnici ambulantno, preostali hospitalno. Na oddelku izvajamo sledeče načine zdravljenja bolezni in podpornega zdravljenja po predhodnem konziliju s predstojnico in pp. kolegi Hematološke klinike Ljubljana :

 • zdravljenje s citostatiki ( zadnje leto tudi bendamustin)
 • imunomodulatorno zdravljenje
 • zdravljenje z monoklonskimi protitelesi (zadnje leto ofatumumab)
 • zdravljenje s selektivnimi inhbitorji tirozin kinaze
 • zdravljenje z inhibitorji proteasomov, talidomidom in njegovimi novejšimi inačicami
 • zdravljenje ITP  z  agonisti trombopoetinskih receptorjev romiplostinom in eltrombopagom
 • zdravljenje transfuzijske preobremenitve z železom z deferasiroxom
 • zdravljenje z imunoglobulini in faktorji koagulacije
 • zdravljenje s transfuzijami  krvnih pripravkov
 • venepunkcije
 • zdravljenje zapletov osnovne bolezni , ki se izvajajo večinoma hospitalno ( sepsa, odpoved ledvic, hiperviskozni sindrom, TTP, hiperkalcemija, krvavitev pri hudi trombocitopeniji, hude anemije kot hemolitična, bolečine in druge kostne komplikacije plazmocitoma)
 • enteralno in parenteralno zdravljenje
 • oskrba intravenoznih sistemov ( porti, podkožni) in črpalk

Poleg dnevne bolnišnice imamo na voljo 15 postelj v klimatiziranih sobah.

 • Vsi zdravniki opravljamo  ambulantno dejavnost v hematološki ambulanti in internistični nujni pomoči in konziliarni službi (internistični in hematološki) ter smo  vključeni v dežurno službo.