Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE II

ZDRAVILA IZ KRVI II

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL

HUMANI ALOGRAFTI

ODSTRANJEVANJE IN OBDELAVA ODPADKOV - ODPADNA EMBALAŽA

VZPOSTAVITEV RIS/PACS SISTEMA

TRAJNI KOŽNI NADOMESTEK IZ DVOPLASTNE MEMBRANE

SPLOŠNI ELEKTRO MATERIAL

SISTEMI ZA STIMULACIJO HRBTNEGA MOZGA IN MOŽGANSKIH JEDER; SPINAL CORD AND DEEP BRAIN STIMULATION SYSTEMS