Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

ŠIVALNI MATERIAL IN KIRURŠKI PRIPOMOČKI.

2023_2024_MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO

SISTEM ZA ZDRAVLJENJE POOPERATIVNIH RAN Z NEGATIVNIM TLAKOM

ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULCIJSKI FAKTORJI

2022_VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO ZAŠČITNIH SREDSTEV

2023_2025_POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO.

POTROŠNI MATERIAL ZA RAZŠIRJENO SPREMLJANJE VITALNIH FUNKCIJ

HITRI TESTI ZA COVID 4

2023_2024_SRČNI SPODBUJEVALNIKI

ŠIRITEV ONKOLOŠKE DEJAVNOSTI V UKC MARIBOR