S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Interni časopis

Interni časopis - Naša bolnišnica

Interni časopis Naša bolnišnica izdaja Univerzitetni klinični center Maribor. Glavni in odgovorni urednik Janez Lencl.

Naslov uredništva:
Univerzitetni klinični center Maribor, za uredništvo Naše bolnišnice
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor.

PDF verzija časopisa Naša bolnišnica