Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE

2023_2024_ŽILNE OPORNICE

Medicinski potrošni material 2023-2027

KATETRI IN SETI ZA MERJENJE ZNOTRAJ LOBANJSKEGA TLAKA, TEMPERATURE IN KISIKA

Sistemi za stimulacijo glob. možganskih jeder

2023_2024_IZDELANA ZDRAVILA

VREČKE ZA KRI

POTROŠNI MATERIAL ZA SISTEM ZA ASPIRACIJSKO TROMBEKTOMIJO

REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA

LAPAROSKOPSKI MORSELATOR ZA ENKRATNO UPORABO