Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Uradni organi

Za pošiljanje uradnih dokumentov, prošenj, pozivov in ostalih sporočil, uporabljajte spodaj navedeni elektronski naslov. V Glavni pisarni bodo uredili, da bo sporočilo doseglo naslovnika oz. ustrezno službo v UKC Maribor.


Elektronski naslov: gpisarna@ukc-mb.si


Telefon: 02/321 25 20