S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Reševanje pomanjkanja anesteziologov v UKC Maribor

23. 02. 2016

Dogovori s specialisti anesteziologi iz drugih držav
Do sedaj se za zaposlitev v UKC Maribor zanima okrog 240 anesteziologov, in sicer 47 iz Hrvaške, 21 Madžarske, 98 Romunije, 65 Bolgarije, 7 Češke, 7 Slovaške in 4 Srbije. Po prvih ocenah bi bilo 20 primernih za zaposlitev v UKC Maribor, glede na starostno strukturo, izkušenost in usposobljenost.


Pogovarjali smo se tudi s petimi anesteziologi iz držav izven Evropske skupnosti (štirje iz Srbije, eden iz Makedonije). Takoj, ko bo dovoljenje pravnomočno, bomo še dodatno objavili mednarodni razpis izven držav Evropske skupnosti.

Sprejeti ukrepi za reševanje problematike

 1. Reorganizirali anesteziološko službo, tako da se pripravljajo tedenski programi za operativne posege. Zato je imenovana posebna skupina, ki jo vodi strokovna direktorica, člani pa so še predstojnik Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, strokovni in organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo, predstojnik Oddelka za ORL in MFC ter predstojnica Oddelka za očesne bolezni. Kot dodatna člana sta še oba visokošolska učitelja anesteziologije in reanimacije ter predstavnik sindikata Fides.

 2. Zaradi povečanega obsega dela smo priznali 20 % povečanje plače vsem anesteziologom.

 3. Imenovali smo stalne anesteziologe na posamezne oddelke, ki so skupaj s predstojnikom dotičnega oddelka odgovorni za izpolnjevanje programa. Zato imajo 5 % dodatek k plači.

 4. Priporočilo vodstva UKC Maribor je, da se nadzor nad specializanti anesteziologije v operacijskih dvoranah vrši podobno kot v primerljivih državah (Avstrija - Dunaj, Gradec, Nemčija - Heidelberg in Hrvaška - Reka), kjer anesteziolog specialist nadzoruje dva, včasih tudi tri specializante. Izjema je samo kardiokirurgija in otroška kirurgija, kjer je število nadzorovanih specializantov manjše.

Na žalost ugotavljam, da nekateri anesteziologi še vedno ne spoštujejo predlaganega ukrepa, saj se sklicujejo na priporočila RSK za anestezijo in reanimacijo, kjer bi naj nadzor dveh specializantov anesteziologije prevzeli samo v izjemnih primerih oz. v primeru manjših operacij.

Učinek sprejetih ukrepov
Z učinkom nismo zadovoljni, saj so se programske operacije zmanjšale za približno 20 %, pri čemer naj poudarim, da urgence in nujne operacije tečejo nemoteno. Če bi takšno stanje trajalo celo leto 2016, ocenjujem, da bi odpadlo približno 5.000 operacij, s čimer bi se bistveno podaljšala čakalna doba. Poslovna škoda, ki bi jo na letnem nivoju utrpel UKC Maribor, bi znašala 6 – 7 mio EUR.

Nadaljnji ukrepi – kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni
Nadaljnje ukrepe že izvajamo. Delimo jih v kratkoročne (takoj), srednjeročne (v naslednjih 6 – 8 mesecih) in dolgoročne  (v naslednjih 3 – 4 letih).

 • Kratkoročni ukrepi: podpisana je pogodba z anesteziologi iz KBC Rijeka. V začetni fazi bo delalo v naši bolnišnici 20 anesteziologov. Prihajali bodo za 12 ali 24 ur. Prvi prihod je predviden za petek, 26. 2. 2016 in nato soboto 27. 2.  Ter nedeljo 28. 2. 2016. Vključevali se bodo v vse oblike dela (tudi v dežurstvo).
  Glede na to, da imajo zdravniki anesteziologi iz Reke veljavne licence in so usposobljeni za vse anesteziološke posege, pri njihovem delu ne pričakujemo težav. Nadejamo se, da bo registracija njihovih licenc pri Zdravniški zbornici RS izvedena nemoteno v najkrajšem možnem času. Premagovanje jezikovne bariere je urejeno ob upoštevanju zakonodaje in v skladu z internim pravilnikom.

 • Srednje ročni ukrep je zaposlitev 8 – 10 anesteziologov iz držav Evropske skupnosti oziroma držav izven Evropske skupnosti. Postopki za njihovo zaposlitev so v teku. S tem v zvezi bomo znotraj ustanove za zdravnike iz Evropske skupnosti imenovali strokovno komisijo, ki bo ocenila njihovo usposobljenost in strokovnost, jezikovno bariero pa bomo premagali v skladu z že omenjeno zakonodajo in internim pravilnikom (po potrebi tudi z organizacijo tečaja slovenščine).
  Za zdravnike anesteziologe izven Evropske skupnosti, kakor so npr. nam najbližja (Srbija, Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina), predpostavljam zaplete v zvezi s priznanjem njihovih licenc. Upam, da bo Zdravniška zbornica pri tem tvorno sodelovala.

 • Dolgoročni ukrep je dokončanje specializantskega staža za 24 zdravnikov specializantov, ki delajo pri nas. Šele tako bomo zagotovili zadostno število anesteziologov za nemoteno delovanje kirurgije. 

Naj še dodam, da bo že prihod anesteziologov iz Reke povečal število operacij na 95 % predvidenega programa. Z uresničevanjem naslednje faze (zaposlovanja novih anesteziologov iz tujine) bomo program presegli oziroma zapolnili vrzel, ki je nastala v mesecu januarju in februarju leta 2016.


Odpadanje operacij
V mesecu januarju 2016 je bilo opravljenih 1271 operacij, primerjalno na januar 2015 (1599). Odpadlo je 328 programskih operacij, kar znaša 20,5 %. V prvi polovici meseca februarja, ponovno primerjalno 2015 – 2016, je odpadlo 123 programskih operacij, kar je 20,8 %.


O težavah v zvezi z uresničevanjem kirurškega programa v UKC Maribor sem obvestil ZZZS  že v mesecu decembru 2015.

Prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med.,
direktor UKC Maribor

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem