Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Pojasnilo Enote za forenzično psihiatrijo

21. 02. 2014

Maribor, 21. februar 2014 – V zvezi z obtožbami, da se na Enoti za forenzično psihiatrijo (EFP) Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor izvaja mučenje pacientov, ki so bile objavljene v več medijih, v nekaterih tudi z imeni pacientov in uslužbencev, podajamo naslednji odgovor.

Zaradi omenjenih obtožb v medijih je bil 20. 2. 2014 na EFP obisk Urada Varuha človekovih pravic. UKC Maribor bo zaprosil Zdravniško zbornico Slovenije za izredni zunanji strokovni nadzor. S strani policije do danes na EFP ni bil izveden noben postopek.

Navedbe oz. obtožbe o šok terapijah, z vročo in mrzlo vodo, o mučenju oseb, predoziranju ipd. so neresnične in manipulativne, nekatere tudi bizarne. Nekatere navedbe se nanašajo tudi na druge enote Oddelka za psihiatrijo, ali na osebe, ki nikoli niso bile obravnavane na EFP. Zaradi varovanja podatkov pacientov javno ne bomo pojasnjevali obtožb poimensko, bodo pa pojasnjene pristojnim organom in institucijam.

Navedba (ki se je v medijih pojavljala že predhodno) da je določen pacient po dveh dnevih mučenja skočil skozi okno in posledično postal paraplegik, je neresnična in žaljiva. Dotični pacient, ki je imel status pripornika, si je s pomočjo notranjih in zunanjih »pomočnikov« organiziral pobeg. Predhodno je prosil pacienta, ki je imel odobrene izhode, da mu prinese orodje za izvedbo pobega. Ob pobegu skozi okno ob izbiti rešetki s pomočjo dveh zvezanih rjuh so mu notranji »pomočniki« rjuhi odvezali, da jih je lahko ponovno uporabil. Pod pižamo je bil oblečen v civilno oblačilo, zunaj pa so ga z avtomobilom čakali zunanji»pomočniki«. Pri padcu je utrpel težjo poškodbo, zaradi katere je bil nato obravnavan na Oddelku za travmatologijo UKC Maribor.

Enota za forenzično psihiatrijo je ena od sedmih enot Oddelka za psihiatrijo namenjena zdravljenju in varovanju oseb, ki jim sodišče izreče ukrep obveznega hospitalnega psihiatričnega zdravljenja in varovanja ter za pripornike in obsojence, ki v času prestajanja zapora ali pripora zbolijo z duševno motnjo, za katero je indicirana hospitalna obravnava. Za slednje velja regulativa, ki je identična predpisom v Zavodih za prestajanje kazni zapora. Predpisovanje zdravil se izvaja po strokovnih smernicah, vsako morebitno predpisovanje odmerkov čez maksimalno dovoljene je regulirano z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) (odobri ga tričlanska strokovna komisija z zunanjim članom, vodena je evidenca vsakega posamičnega primera) in je kontrolirano s strani inšpekcijskih služb Ministrstva za zdravje.

Razmere na EFP glede prezasedenosti Enote pa so javnosti in pristojnim institucijam poznane že več kot leto dni. Na obstoječih kapacitetah za 30 postelj je trenutno hospitaliziranih 42 pacientov, pričakujemo še dva z izrečenim ukrepom oziroma odredbo o prestajanju pripora na Enoti. Zaradi prezasedenosti Enote v zadnjem letu pa so pogoji bivanja, obravnave in zagotavljanja varnosti skrajno neugodni. O tem so bila pristojna ministrstva večkrat obveščena z dopisi UKC Maribor (od 14. 3. 2013 – 14. dopisov), vendar do odprtja predvidene druge etaže s 36 posteljami doslej še ni prišlo.

Na koncu moramo poudariti, da je zaradi navedenih lažnih obtožb in tendencioznega poročanja v določenih medijih, prišlo do hudega poslabšanja zdravstvenega stanja pri nekaterih pacientih, pri katerih smo potrebovali več mesecev za stabilizacijo stanja.