Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Evidenčna naročila

Redni letni servis zaklonišča v zgradbi ORL

Redni letni servis zaklonišča v zgradbi Pediatrije

Redni letni servis zaklonišča v zgradbi Psihiatrije

Popravilo blazin in izdelava stremen po vzorcu

NABAVA CISTOSKOPA

Vzdrževanje sistema centralnega računalniškega brezžičnega nadzora fizikalnih količin.

NABAVA FLEKSIBILNEGA FIBER-CISTOSKOPA

Povpraševanje - prevzem in odvoz odpadkov pod klasifikacijo 18 01 04