S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

S 1. oktobrom skupna mediacijska pisarna UKC Maribor in ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

19. 06. 2013

Maribor, 19. junij 2013 – Novinarska konferenca Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca (ZD) Maribor, ki je bila v sredo, 19. junija, je bila sklicana z namenom, da se javnost seznani z aktivnostmi, ki potekajo na področju mediacije v zdravstvu in skupni mediacijski pisarni, ki bo odprla svoja vrata 1. oktobra letos.

Potrebe po mirnem reševanju sporov v zdravstvu naraščajo, zato sta se vodstvi ZD Maribor in UKC Maribor, odločili, da ustanovita skupno mediacijsko pisarno, ki bo prva na področju zdravstva v Sloveniji, ki bo delovala znotraj zdravstvenega doma in ki bo imela svoj prostor namenjen izključno mediaciji in časovni plan delovanja.

Mediacijska pisarna bo namenjena reševanju medsebojnih sporov med: pacienti in zaposlenimi v zdravstvu, zaposlenimi v zdravstvu, različnimi oddelki in vodstvom, zdravstvenimi ustanovami, zdravstvenimi ustanovami in njihovimi poslovnimi partnerji in ostalimi vpletenimi v spore v zdravstvu.

Janez Lencl, univ. dipl. inž., mediator, vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko UKC Maribor:
»V UKC Maribor sledimo našemu sloganu »S prijaznostjo in strokovnostjo do zdravja«  in prijaznost pomeni dobro komunikacijo. Zato smo v zadnjih dveh letih temu področju namenili večjo pozornost. Poznavanje in obvladovanje mediacijskih veščin je nepogrešljiv element reševanja nesoglasij, izboljšanja medosebnih odnosov med različnimi javnostmi v zdravstvu. Žalostni dogodek primera Nekrep, ki je močno zaznamoval našo ustanovo in odmeval tudi v širšem slovenskem prostoru smo rešili s pomočjo mediacije. Usposobili smo 12 mediatorjev različnih profilov od zdravnikov, medicinskih sester, delovnih terapevtov, pravnikov, ekonomistov in komunikologov. Izvajamo eno in dvodnevne delavnice med zaposlenimi, saj se trudimo s svojo poslovno politiko vzpostaviti sistem upravljanja in reševanja sporov s pomočjo mediacijskih veščin. Skupno odprtje mediacijske pisarne pa vidimo kot pričetek novega pristopa in načina reševanja sporov v zdravstvu, ki bo bolj prijazen do pacientov in tudi do zaposlenih.«

Prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr.med.spec., mediator, direktor ZD Maribor je dejal:
»V našem ZD Maribor imamo jasno začrtano poslanstvo, vizijo in vrednote. Skrb za dobre medsebojne odnose je eden izmed temeljnih načinov doseganja podpore zaposlenih poslanstvu in zastavljenim ciljem ter kakovostnega izvajanja storitev. V sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije smo organizirali osnovno 100 urno usposabljanje iz mediacije in mediacijskih veščin za zaposlene na vodilnih delovnih mestih in tiste zaposlene, ki pri svojem delu potrebujejo spretnosti v dobrem komuniciranju. V letu 2013 ima tako ZD Maribor 26 strokovno usposobljenih mediatorjev, ki so umeščeni na listo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
Zavedamo se, da sta človekova stiska in prizadetost v sporih v zdravstva še posebno veliki, zato smo se odločili, da skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor odpremo mediacijsko pisarno. Mirno reševanje nesoglasij z mediacijo pomeni korak bližje k boljšim medsebojnim odnosom v zdravstvu in k bolj varni ter kakovostnejši zdravstveni oskrbi pacientov. Povezovanje dveh osrednjih zdravstvenih ustanov na področju mesta Maribor in okolice je primer dobre prakse vreden posnemanja.«

O pomenu odprtja prve mediacijske pisarne v Mariboru na področju zdravstva je spregovoril France Prosnik, mag. klin. psih., Varuh bolnikovih pravic: »Odprtje mediacijske pisarne v Mariboru na področju zdravstva, je tako pomembno dejanje, kot je bilo pred 11 leti ustanovitev instituta varuha bolnikovih pravic, čemur je čez nekaj let sledilo imenovanje zastopnikov pacientovih pravic po ostalih slovenskih regijah. Prepričan sem, da bo podobno pot opravila tudi že usposobljena skupina mediatorjev v zdravstvu in na ta način pomembno prispevala k konstruktivnemu načinu reševanja sporov.«

Viktor Pilinger, univ. dipl. prav., Zastopnik pacientovih pravic, ki  je tudi sam mediator, je opozoril na pomen vključitve postopka mediacije že v začetni fazi: »Kot eden od zastopnikov pacientovih pravic v Mariboru se bom v bodoče maksimalno angažiral za vključitev postopka mediacije v okviru reševanja sporov med pacienti in zdravstvenimi delavci že v začetni fazi, torej bodisi že pred samo izvedbo tako imenovane prve ustne obravnave po ZPACP ali pa po zaključenem tovrstnem postopku brez rešitve spora. Izvajalcem zdravstvenih storitev bom torej predlagal izvedbo mediacije pred odstopom zadeve na 2. Stopenjsko komisijo za varstvo pacientovih pravic, ki deluje v okviru ministrstva za zdravje v Ljubljani.
Sicer se želim v delovanje nove in v državi prve mediacijske pisarne v Mariboru kot eden od več deset usposobljenih mediatorjev v zdravstvu tudi aktivno vključiti in pomagati ostalim mediatorjem pri delu. Nedvomno bodo s tem tudi razbremenjene pisarne obeh zastopnikov pacientovih pravic in varuha bolnikovih pravic v Mariboru, kjer je pripad zadev in s tem nezadovoljstva pacientov izredno velik.«

V imenu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je prvo vpeljalo postopek mediacije v zdravstvu je spregovorila Maja Zdolšek, univ. dipl. prav.: »Na Združenju sem zaposlena kot pravnica, aktivna predvsem na področju evropskega povezovanja Združenja ter kot vodja področja mediacije. Že nekaj let se intenzivno zavzemam za uvrščanje mediacije v vsa področja našega dela in njeno uporabo v zdravstvu tako v slovenskem kot tudi v evropskem prostoru.
Vzpodbudno je dejstvo, da je management naših zdravstvenih zavodov sprejel mediacijo kot zelo željeno metodo reševanja sporov in pod našim okriljem pričel z aktivnostmi postavitve lastnih modelov upravljanja s spori.  Slednji vključujejo tudi različne protokole sodelovanja mediatorjev, tako notranjih kot zunanjih. Prednosti tovrstnih modelov prepoznavamo tudi v navezavi na poslovno odličnost zdravstvenih zavodov ter kakovostno in varno izvajanje zdravstvenih storitev.
Posebno pozornost je tudi v prihodnje potrebno nameniti osveščanju ciljnih skupin, zlasti pacientov o pozitivnih učinkih mediacije in po drugi strani izobraževanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev, zlasti na področju komuniciranja s pacienti.«

Anka Stojan, univ.dipl.psih., psihoterapevtka, trener mediator
, je bila v skupini med prvimi mediatorji usposobljeni na Okrožnem sodišču v Ljubljani in ima za seboj že 10 letne izkušnje z mediacijo in več kot 400 opravljenih mediacij na različnih področjih. Prav tako je zaslužna, da je prenesla mediacijo, ob pomoči Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, v UKC Maribor in ZD Maribor, je spregovorila o pomenu obvladovanja mediacijskih veščin in njenem vplivu na boljše medsosebne odnose v zdravstvu: »Zdravstveni delavci opravljajo poklic, ki zahteva neprestano sodelovanje z ljudmi in velikokrat se znajdejo v zahtevnih situacijah, ki zahtevajo dobro komunikacijo tako s svojimi kolegi, kot s pacienti, saj je od njene učinkovitosti odvisen tudi rezultat strokovnega dela. Pomembno je, da ko govorimo o mediaciji gledamo na celotno področje širše, ker mediacija ponuja na eni strani sam postopek reševanja sporov, kot izjemno učinkovit in uspešen, v nadaljevanju pa poznavanje ter obvladovanje mediacijskih veščin za vse zaposlene v zdravstvu omogoča, da prihaja do manj sporov. Izjemno me veseli, da je vodstvo dveh osrednji zdravstvenih ustanov spoznalo prednosti mediacije, še bolj pa uporabo mediacijskih veščin kot nepogrešljive elemente dobre komunikacije. S tem korakom se začenja graditi izjemen korak v smeri dobrega sodelovanja, prepoznavanja pomembnosti medosebnih odnosov in njihove komunikacije ter reševanja nesoglasij oziroma sporov. Odprtje prve mediacijske pisarne na področju zdravstva je pomemben mejnik k razvoju mediacije in učinkovitim reševanjem medsebojnih nesporazumov ter primer dobre prakse.«

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem