S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Organizacija stalne pripravljenosti v LIK (Laboratorij za interventno kardiologijo) Oddelka za kardiologijo in angiologijo

07. 01. 2014

Maribor, 6. januar 2014 – V javnosti se je v zadnjem času pojavilo več informacij o stanju na Oddelku za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor, ki opisujejo pomanjkanje kadra, slabo plačilo in zastarelo opremo ter napoveduje celo stavko na omenjenem oddelku. V ta namen podajamo celovito informacijo.

Kadrovska sestava na tem oddelku se v zadnjih letih ni bistveno spreminjala in težav zaradi kadrovske zasedenosti niso izpostavljali vse dokler v letu 2013 nismo uvedli elektronskega evidentiranja delovnega časa. Oblika dela pripravljenost pa je ves čas ostala nespremenjena (dopoldan poteka v rednem delu; popoldan, ponoči, sobote, nedelje in praznike pa v pripravljenosti).  Na oddelku trenutno dela 74 oseb, od tega 13 zdravnikov specialistov, 6 zdravnikov specializantov, 31 medicinskih sester z visoko izobrazbo, 23 zdravstvenih tehnikov in 1 bolničar, kar je skupaj več kot je bilo v letu 2012. Več je celo zdravnikov, ki so usposobljeni za delo v LIK in prav tako v mesecu februarju 2014 bo z usposabljanjem končala še dodatna medicinska sestra.

Ekipa, ki pokriva področje interventne kardiologije je, od kar se v UKC Maribor ta dejavnost opravlja, vedno zagotavljala 24-urno zdravstveno varstvo v obliki stalne pripravljenosti. Do 1. 1. 2013 so efektivno delo iz pripravljenosti (nadure) evidentirali ročno v obliki mesečnih poročil, ki jih je podpisal in s tem odobril predstojnik oddelka. Od 1. 1. 2013 smo uvedli elektronsko evidenco delovnega časa, kar pomeni samo, da se sedaj efektivno delo (nadure) evidentira elektronsko in ne več ročno. Oblika dela (pripravljenost) pa je ostala nespremenjena.

 V bistvu se je spremenilo evidentiranje nadurnega dela, kjer smo v celotnem UKC Maribor prešli z evidentiranja v obliki poročil, ki so jih odobravali predstojniki, na elektronsko evidenco delovnega časa (rednega dela in pripravljenosti).

Iz primerjalne analize med mesecem junijem (v veljavi je bil še stari način evidentiranja) in oktobrom (elektronska evidenca) 2013 izhaja, da se je predvsem na Oddelku za kardiologijo in angiologijo bistveno zmanjšalo število nadur v popoldanskem in nočnem času, ob sobotah in nedeljah ter med prazniki. Na ta način so se zmanjšala plačila posameznikom tudi do 2.500,00 EUR na mesec. Torej stalno pripravljenost  plačujemo  v skladu z zakonodajo, kot jo imajo plačano vsi v državi in za toliko ur kot je dejansko evidentiranih v sistemu elektronske evidence in ne ročnih zabeležk. Tako sedaj ekipa  dobi za čas pripravljenosti na domu cca.  od  280,00 do 600,00 € bruto mesečno, za dejansko opravljene ure pa še dodatno tudi do 2.547,93 € bruto izplačila. Direktor UKC Maribor ob tem nima pravne podlaga za odobritve kakršnega koli drugega ali drugačnega načina evidentiranja dejansko opravljenih nadur.

Po spremenjenem evidentiranju prisotnosti (elektronsko) na delovnem mestu v času stalne pripravljenosti in posledično plačilu, ko so zaposleni zaradi manj evidentiranih ur v pripravljenosti prejeli tudi manjše plačilo, so umaknili soglasje za delo v stalni pripravljenosti za  več ur,  kot to predvideva zakon. Glede na številčno stanje zaposlenih na oddelku, takšno soglasje zaposlenih ne bi bilo potrebno in bi delo lahko kljub temu z enakomernimi obremenitvami vseh zaposlenih izvedli.

Delodajalec lahko v skladu z zakonodajo razpiše osebje v stalno pripravljenost tudi brez soglasja zaposlenega do povprečno največ 8-krat mesečno, povprečje velja za 6 mesecev (torej največ 48-krat v šestih mesecih). Sam način dela v pripravljenosti brez soglasja v teh okvirih pa ni časovno omejen. Ker način dela ostaja nespremenjen in ker je na Oddelku za kardiologijo za delo na področju interventne kardiologije usposobljenih dovolj zdravnikov, da lahko delajo v pripravljenosti tudi brez soglasja, bo obravnava bolnikov tudi v prihodnje potekala nemoteno oz. tako, kot do sedaj.

Kljub številčno zadostni kadrovski zasedbi na oddelku pa se je izpostavila težava, pri medicinskih sestrah, ki jih je številčno dovolj vendar niso vse usposobljene za delo v LIK. V tej zvezi je direktor izdal odredbo predstojniku, v smislu zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Glede opreme je v preteklem letu bila imenovana strokovna komisija, katere član je bil tudi predstojnik omenjenega oddelka. Strokovna komisija je podala poročilo in strokovni svet je zadevo podprl. Najprej bo popolnoma obnovljen stari aparat z garancijo proizvajalca,  nato bomo šli v nakup še novega aparata. Odločitev je bila sprejeta  ob upoštevanju finančne situacije in časovnih rokov (aparat je izredno drag).

Glede na dejstvo, da se organizacija in obračun dela nista spremenili,  menimo, da ni pravnih razlogov za vznemirjanje javnosti z grožnjami o stavki. Še več, prepričani smo, da se ne sme zmanjšati oziroma spremeniti obseg dela in nujnost oskrbe bolnikov.

Ob vseh pravnih dejstvih, ki bi lahko predstavljala koruptivna dejanja in zadevajo odredbodajalca ter delavca, direktor  opozarja  še na etično raven dejanj. Zaveza zdravnikov in zdravstvenih delavcev je oskrba bolnikov. Pri tem tudi ni zanemarljivo stališče, da je lahko plačano samo tisto delo, ki je tudi opravljeno, torej, kakršno koli evidentiranje neopravljenih nadur ni samo pravno sporno ampak tudi etično zavržno.
Za razrešitev nastale situacije je za sestanek pri direktorju zaprosil tudi FIDES.

Lep pozdrav,

Vodstvo UKC Maribor

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem