Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
Telefonska centrala - informacije 02/321 1000

14. 6. 2023 MODRI UTRINKI: PREVEZ KIRURŠKE RANE S PRIMARNIM CELJENJEM, SPREMLJANJE OKUŽB KIRURŠKE RANE, ŠTUDIJA PRIMERA: RANE NA ODDELKU ZA TRAVMATOLOGIJO / TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA S PNEVMATSKO POŠTO


Kdaj: 14.6.2023

Tema:

Prevez kirurške rane s primarnim celjenjem, Petra Justinek, dipl. m. s.

Spremljanje okužb kirurške rane, Klavdija Potočnik, mag. zdr. nege

Študija primera: rane na Oddelku za travmatologijo Klavdija Potočnik mag. zdr. nege, Brigita Gačnik, TZN

Transport biološkega materiala s pnevmatsko pošto, Bernarda Jevšnikar, dipl. inž. kem. teh.

Prijava: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=25&g=6EC45956-AEEA-4E65-864A-1B9EF7C33BD5&t=68808


Kotizacija: NI


Program / priloge: