Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči
Telefonska centrala - informacije 02/321 1000

20.- 22. 10. 2022 7. SLOVENSKO - HRVAŠKI UZ KONGRES


LOKACIJA: Thermana Laško - Kongresni center, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

EVENT SITE: Thermana Laško - Kongresni center, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Po sprejeti prijavi, vam bomo s strani računovodstva Slovenskega zdravniškega društva SZRUM poslali predračun na podlagi podatkov, ki jih boste navedli v prijavnico.

After we receive your registration, we will send you a pre-invoice (issued by accountig SZRUM) based on data submitted to the registration form. 

KOTIZACIJE/REGISTRATION FEES

Do / Before 15.7.

Po / After 15.7.

Po / After 30.9.

Zdravnik/ca specialist/ka, član/ica*

Physician member*

290,00 €

350,00 €

400,00 €

Zdravnik/ca specialist/ka, ne-član/ica

Physician non member

350,00 €

400,00 €

450,00 €

Specializant/ka, član/ica*

Resident member*

160,00 €

210,00 €

260,00 €

Specializant/ka, ne-član/ica

Resident non member

190,00 €

240,00 €

290,00 €

Študent/ka

Student

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Razstavljalec/ka

Exhibiting company stuf

150,00 €

180,00 €

200,00 €

Spremljevalec/ka

Accompanying person

100,00 €

120,00 €

120,00

Predkongresni tečaj**

Pre-congress course**

140,00 € 140,00 € 180,00 €


V okviru UZ kongresa bo potekal tudi predkongresni tečaj CEUS. Prijavite se lahko na spodnjo povezavo:

A part of the ultrasound congress is also the pre-congress CEUS course. For application, please follow the link below:

**19. 10. 2022 Predkongresni tečaj CEUS / Pre-congress course CEUS


*Zdravnik/ca specialist/ka, član/ica / Specializant/ka, član/ica Slovenskega združenja za rabo ultrazvoka v medicini (SZRUM) ali Hrvaškega združenja za rabo ultrazvoka v medicini in biologiji (HDUMB) s plačano članarino za leto 2022.

V kolikor se želite včlaniti v združenje (SZRUM ali HDUMB) pošljite mail na info@szrum.si.

*Specialized doctor, member/resident, member of the Slovene Society for the Use of Ultrasound in Medicine (SZRUM) or Croatian Society for the Use of Ultrasound in Medicine and Biology (HDUMB) with paid membership for the year 2022.

If you want to become a member of the society (SZRUM or HDUMB), send your e-mail to info@szrum.si.


Dodatne info na / More info:

https://www.szrum.si/kongres-l...

rebeka.gerlic@ukc-mb.si

info@szrum.si


Kotizacija: Glej zgoraj ali priponko. Look attachment.


Član SZRUM / Member of SZRUM
   
Večerja / Dinner