Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Kratka zgodovina Oddelka za perinatologijo

Čeprav je bila bolnišnica osnovana davnega leta 1799, je bil prvi porodniško-ginekološki oddelek ustanovljen šele leta 1928. Do leta 1940 se je letno rodilo 400 do 960 otrok. Pozornost je bila usmerjena na socialno in zdravstveno ogrožene nosečnice v zadnjih mesecih nosečnosti. Po drugi svetovni vojni se je delo porodničarjev usmerilo v preventivo, kar je zmanjšalo maternalno umrljivost za 10-krat (v obdobju od 1928 do 1940 je bilo 5/1000 žensk, od 1962 do 1975 pa 13/10.000 žensk). Uvedli so številne nove medicinske metode, kot je aktivno vodenje poroda, amnioskopija, mikro pH-metrija, amniocenteza, preprečevanje in diagnostika Rh izosenzibilizacij. Uvedli so tudi redno prakso ultrazvočne diagnostike ter izboljšali metode reanimacije novorojenčka. Specialisti, ki so delali na oddelku, so svoje rezultate in uspehe predstavljali na tujih in domačih strokovnih srečanjih nekdanje države. V drugi polovici osemdesetih let so matere dobivale dojenčke samo v času dojenja, sicer pa so bile ločene od njih. V enem prostoru je bilo do šest porodnih postelj. V letu 1990 je bila hospitalna dejavnost razdeljena na Odsek za normalni puerperij, Odsek za patološki puerperij, Odsek za patološko nosečnost, Odsek za intenzivno nego porodnic ter Odsek za neonatologijo. V porodnem traktu so bile tri porodne sobe, v operacijski enoti pa tri delovišča. 22. maja 1991 so svečano odprli novo porodnišnico, ki je omogočila boljši bivalni standard nosečnic, porodnic in novorojencev ter delo v primernejših ambulantnih prostorih, namenjenih načrtovanju družine. 96 bolniških postelj je za tisti čas omogočalo visok bivalni standard.