Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

PREDSTOJNIK:

 • Red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol., specialistka laboratorijske medicinske genetike, nadja.kokalj-vokac@ukc-mb.si

NAMESTNIK:

 • Dr. Boris Zagradišnik, dr. med., specialist laboratorijske medicinske genetike
AMBULANTA ZA GENETSKO SVETOVANJE:
 • Dr. Marija Volk, dr. med., specialistka klinične genetike
 • Iva Opalič, dr. med., specializantka klinične genetike
 • Barbara Stojanov, dr. med., specializantka klinične genetike

VODJA CITOGENETSKEGA LABORATORIJA:

 • Andreja Zagorac, univ. dipl. biol., specialistka laboratorijske medicinske genetike

VODJA LABORATORIJA ZA MOLEKULARNO GNETIKO:

 • Dr. Boris Zagradišnik, dr. med., specialist laboratorijske medicinske genetike

MEDICINSKI MOLEKULARNI GENETIKI:

 • Doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. ing. kem. tehn.
 • Asist. dr. Alenka Erjavec Škerget, univ. dipl. biol., specialistka laboratorijske medicinske genetike

LABORATORIJSKI TEHNIKI:

 • Suzana Zagorc Lapuh, ing. kem. tehn.
 • Ljubica Šalgaj, dipl. ing. kem. tehn.
 • Saša Gregorc, dipl. ing. lab. biom.

LABORANT:

 • Nina Brumec

PODOKTORSKA RAZISKOVALKA:

 • asist. dr. Danijela Krgović, univ. dipl. biokem.