Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Predstavitev oddelka

Radiološki oddelek v Splošni bolnišnici Maribor je po obsegu drugi največji v Sloveniji.
Zaradi boljše organiziranosti in strokovnosti dela je oddelek v Splošni bolnišnici Maribor razdeljen na več odsekov, v katere je združenih več enot. Vsak odsek vodita zdravnik specialist radiolog in radiološki inženir. Prav tako ima enota odgovornega zdravnika specialista radiologa in radiološkega inženirja z zadolžitvami, ki skrbita za organiziranost in sprotno reševanje problemov, odgovorna sta vodji odseka neposredno. Vodja odseka ima nalogo nadzorovati strokovnost enote. Vsi zdravniki radiologi in radiološki inženirji morajo spremljati razvoj stroke. Predstojnik oddelka in glavni radiološki inženir skrbita za povezanost, strokovnost in informiranost med odseki in enotami.

 

Radiološki oddelek UKC Maribor izvaja diagnostično in terapevtsko dejavnost. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo tako bolnikom, ležečih na oddelkih UKC Maribor kot tudi ambulantnim bolnikom. 

 

Novi načini zdravljenja terjajo ob visokem nivoju znanja tudi podporo informacijskih tehnologij in tekočo komunikacijo vseh, ki sodelujejo v procesih zdravljenja. Na oddelku temu sledimo z razdelitvijo na subspecialnosti: nevroradiologija, abdominalna radiologija, kardio-torakalna radiologija, kostnomišična radiologija, radiologija dojk ter pediatrična radiologija. Poseben del oddelka predstavlja intervencijska radiologija, ki povezuje tudi ostale subspecialnosti. V okviru vseh subspecialnosti uporabljamo moderne radiološke modalitete, kot so magnetna resonanca (MR), računalniška tomografija (CT), ultrazvočni pregledi (UZ) in rentgenska slikanja (RTG). Izvajamo tudi kompleksnejše hibridne posege, pri katerih hkrati sodelujeta kirurška ekipa in ekipa intervencijske radiologije.

 

Na področju intervencijske radiologije izvajamo minimalno invazivne posege, ki jih prilagodimo potrebam bolnikov. Izvajamo tako žilne posege kot biopsije organov in tarčnih lezij, drenaže abscesov, žolčnih izvodil in sečil, tarčno zdravljenje benignih in malignih lezij, itd. Z minimalno invazivnimi metodami izvajamo tudi posege na kostnomišičnem sistemu, kot so perkutana praznitev kalcifikacij v tetivah rotatorne manšete ter druge posege na tetivah. 

 

Na oddelku izvajamo tudi raziskovalno in izobraževalno dejavnost, ki sta ključni za zagotavljanje visoke kvalitete storitev ter sledenje stroki v svetovnem merilu. Smo učna baza študentom Medicinske fakultete in specializantom radiologije ter ostalih strok.