S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Medicinska knjižnica

DELOVNI ČAS

Delovni čas za uporabnike:

Pon. -pet. : 8:00 - 15:00 (od 1. jan. 2013)

 • telefon: 02 320 20 66, 02 320 20 67
 • elektronski naslov: medknj.mb@guest.arnes.si

Prostori knjižnice se nahajajo v 4. nadstropju zgradbe Oddelka za ušesne in očesne bolezni (zgradba 7 - zemljevid)

O NAS

Strokovno medicinsko knjižnico je imela Splošna bolnišnica Maribor že pred drugo svetovno vojno, vendar je bila večina gradiva med vojno uničenega. Leta 1951 je pričela uprava  zbirati preostanek knjižnega fonda, leta 1955 pa je dobila knjižnica svoje mesto na dermatološkem oddelku, kjer je pričela s centralizacijo gradiva, saj ga je bila do tedaj večina na oddelkih. Delo prvega knjižničarja je takrat opravljal dr. Ivo Koražija, pri delu pa so mu pomagali še drugi zdravniki. Delo so opravljali prostovoljno v svojem prostem času.

Leta 1965 se knjižnica preseli v prostore patološke stavbe, kjer dobi tudi stalno zaposleno knjižničarko, kasneje pa še dve administrativni delavki. Leta 1994 postane aktivna članica sistema COBISS. Ves čas je knjižnica delovala v sklopu uprave, leta 2001 pa je organizacijsko prešla pod okrilje Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo. Od leta 2007 se nahajamo v 4. nadstropju zgradbe Oddelka za ušesne in očesne bolezni.

Naša knjižnica je specialna knjižnica za področje biomedicine in je po svojem obsegu druga največja medicinska knjižnica v Sloveniji. Naše storitve so namenjene predvsem zaposlenim v UKC Maribor kot podpora delovnemu in raziskovalnemu procesu, zadovoljevanju informacijskih potreb, pomoč pri izobraževanju ter rednem spremljanju novih spoznanj na posameznih strokovnih področjih. Svoje storitve pa nudimo tudi zunanjim uporabnikom, predvsem dijakom ter študentom zdravstvenih šol in medicinskih fakultet, kakor tudi delavcem drugih zdravstvenih ustanov.

NAROČILO GRADIVA

1. Zaposleni v UKC Maribor
V knjižnico nam preko elektronske pošte, telefona, interne pošte (ekspedita) ali osebno posredujte podatke o člankih, ki jih želite naročiti. Pri tem navedite vsaj priimek in začetnico prvega avtorja, ime revije, leto, volumen in strani, na katerih je članek objavljen. Članke vam bomo posredovali iz našega knjižnega fonda, ali pa jih bomo naročili iz slovenskih knjižnic oziroma iz tujine.

Okvirna cena za članek do 10 strani iz slovenskih knjižnic znaša od 3,00 do 4,00 EUR, za članek iz tujine pa je potrebno odšteti od 8,70 do 12,00 EUR. Za dobavljene članke bremenimo oddelčna stroškovna mesta. Medknjižnična izposoja gradiva – knjig znaša od 6,00 do 7,00 EUR.

2. Druge knjižnice in zunanji uporabniki
V sklopu medknjižnične izposoje posredujemo članke in ostalo knjižno gradivo tudi zainteresiranim knjižnicam po Sloveniji. Gradivo lahko pri nas naročijo tudi drugi zunanji uporabniki (fizične osebe), vendar le iz fonda naše knjižnične zbirke. Storitev obračunamo po veljavnem ceniku.

CENIK STORITEV MEDICINSKE KNJIŽNICE UKC MARIBOR

1. FOTOKOPIJE ČLANKOV

 • 1 -20 strani                                                             3,34 EUR
 • nad 20 strani                                                           5,00 EUR
 • 1 - 20 strani faks ali nujno                                        6,68 EUR
 • študentje plačujejo članke po štev. fotokopij o. s.       0,10 EUR

2. SIGNALNE INFORMACIJE

 • fotokopije kazal revij (stran)                                     0,05 EUR

3. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA KNJIGE                            6,00 EUR

OSEBNE BIBLIOGRAFIJE

COBISS

Izpis bibliografij raziskovalcev S
Svojo osebno bibliografijo lahko preverite na spletni strani Bibliografije raziskovalcev. Izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI v sistemu COBISS.SI je za določenega raziskovalca možen le na osnovi šifre raziskovalca iz uradne evidence ARRS ali na osnovi evidenčne šifre, ki jo je avtorju dodelil IZUM.

Če pri izpolnjevanju uvodnega obrazca naletite na težave, vam priporočamo, da preberete Uvodna pojasnila.

Bibliografije izdelujemo na podlagi posredovanega gradiva, ki ga po vpisu tudi arhiviramo (fotokopije) na Oddelku za znanstveno-raziskovalno delo (Vesna Kotnik).

Za razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji  - raziskovalci sami.

V COBIB vpisujemo le pomembnejša izvedena dela. Članstev v organizacijskih, strokovnih in častnih odborih, moderatorstva in predsedovanja na srečanjih, oddelčnih predavanj in predavanj na fakultetah, mentorstev seminarskim nalogam, letnih poročil raziskovalnih projektov in ocen strokovne usposobljenosti za izvolitve v pedagoški naziv v COBIB ne vpisujemo.

Zgoraj navedene aktivnosti beležimo v Letnih bibliografijah UKC Maribor.

V primeru nejasnosti smo za pojasnila dosegljivi vsak delavnik na int. tel. štev: 25-15 (Urška Goisniker, email: urska.goisniker@guest.arnes.si).

Dopolnitev bibliografije - potrebna dokazila

 • za vključevanje monografij in prispevkov v njih (npr.: zbornikov s kongresov, knjig, priročnikov, magistrskih nalog, doktorskih disertacij itd.) je treba dostaviti originalne dokumente (in ne samo kopij!);
 • za članke (prispevke v revijah) zadostujejo kopije, ki naj vsebujejo:
  • kopijo naslovne strani revije, s katere je razviden naslov revije, volumen, številka ter leto izida, ISSN številka,
  • kopijo članka v celoti (od prve do zadnje strani, vključno s citirano literaturo).
 • za izvedena dela (predavanja, radijske, TV nastope, ...) zadostuje potrdilo, s katerega je razviden avtor, naslov predavanja/nastopa/oddaje/..., ter kraj in datum dogodka.

Originale vam bomo po vpisu vrnili.

Potrdila o pasivnih udeležbah ne zbiramo; v bibliografijo namreč sodijo (razen objav) le aktivne udeležbe.

BIOMEDICINA SLOVENICA

Biomedicina Slovenica (BS)  je slovenska nacionalna računalniška zbirka s področja biomedicine, ki jo izgrajuje Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete v Ljubljani. Vključuje literaturo, objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev, objavljena v tujini, ki morajo zadostiti določeni kvaliteti in kriterijem (avtorstvo, pripadnost biomedicini, kvaliteta dokumenta).

Prispevke, ki ste nam jih posredovali za vpis v COBISS in zadostujejo zgoraj navedenim kriterijem, pošljemo tudi na IBMI (vpis v BS)

LETNA BIBLIOGRAFIJA SBM

V Medicinski knjižnici izdelujemo tudi letne bibliografije zaposlenih v naši ustanovi, ki nato v nekaj izvodih izidejo kot dodatek k letnim strokovnim poročilom UKC Maribor.

HABILITACIJE

V Medicinski knjižnici vam nudimo vso potrebno pomoč pri urejanju osebnih bibliografij in izpolnjevanju točkovalnikov oz. tabel, ki jih je treba predložiti za potrebe habilitacijskih postopkov. V ta namen za vas opravimo tudi poizvedbe o citiranosti iz baze Web of Science.

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem