Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

V.d. predstojnika oddelka: 

 • asist. mag. Jurij Regvat, dr. med., spec. pnevmologije

Zdravniki specialisti :

 • prim. Dušanka Vidovič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije
 • asist. Ilonka Osrajnik, dr. med., spec. interne medicine
 • Natalija Edelbaher, dr. med., spec. pnevmologije
 • asist. Klara Svenšek dr. med., spec. interne medicine
 • Iztok Fošnarič, dr. med., spec. pnevmologije
 • Sara Levart, dr. med., spec. pnevmolog

Strokovna vodja zdravstvene nege:

 • Renata Lošić, mag. zdrav. nege

Namestnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Mateja Letnik, dipl. m. s.

Tajništvo:

 • Valerija Kresnik, 02 621 64 10

Ostale diplomirane medicinske sestre na oddelku:

 • Aleksandra Filipčič, dipl. m. s.
 • Aleksandra Štesl, dipl. m. s.
 • Mateja Požarnik, dipl. m. s.
 • Lidija Jurič Ketiš, dipl. m. s.
 • Monika Horvat, dipl. m. s.
 • Julija Lozar, dipl. m. s.
 • Tina Klasinc, dipl. m. s.
 • Bojana Štok, dipl. m. s.
 • Tina Pangrčič, dipl. m. s.
 • Valerija Galun, dipl. m. s.
 • Danijel Čulek, dipl. m. s.
 • Suzana Trstenjak Ornik, dipl. m. s.
 • Darja Puhar, dipl. m. s. (v bronhoskopirnici)

Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki na oddelku:

 • Anja Fras
 • Ivana Prišič
 • Sabina Musić
 • Davorina Špurej
 • Mateja Čeh
 • Frida Babič
 • Brigita Benko
 • Ljubica Maijatović
 • Aleksandra Zorko
 • Zorica Radić
 • Barbara Brunčič
 • Darja Krajnc
 • Tjaša Krajnc
 • Dejan Štumberger
 • Barbara Ivanović
 • Mojca Balažič
 • Mojca Kupčič
 • Manica Pečar
 • Fata Musić
 • Dolores Kovačec
 • Gregor Petek
 • Vanessa Goropevšek

Bolničarji na oddelku:

 • Slavica Vidovič
 • Nastja Adam
 • Mirjana Nikolič Mironov
 • Matej Erjavec

Diplomirane medicinske sestre v ambulantah:

 • Karmen Založnik, dipl. m. s.
 • Polona Pahor, dipl. m. s.

Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki v ambulantah:

 • Lidija Šabeder
 • Damir Bezjak