Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost negovalnega tima

Na OIIM opravljamo tudi znastveno-raziskovalno in pedagoško delo. Na OIIM je nastalo nekaj magisterijev (4) in 2 doktorata znanosti, 3 so še v izvajanju. Na OIIM je bilo opravljenih več raziskovalnih nacionalnih projektov, poteka en nacionalni raziskovalni program. Na OIIM opravljamo tudi pedagoško delo, saj smo vključeni v dodiplomski in podiplomski študij medicine na MF UM in študij zdravstvene nege na FZD UM. Na OIIM imamo 1 profesorja na MF UM (Andreja Sinkovič), 1 višjega predavatelja na FZV UM (Zlatko Pehnec) in več asistentov (3) na MF UM. Zdravniki specialisti so tudi glavni mentorji specializantom interne medicine, intenzivne medicine, urgentne medicine. Habilitirani učitelji na UM so tudi mentorji magistrandom in doktorandom.

Opravljeni nacionalni raziskovalni projekti: 

L3―2159 Vloga hemostaticnih dejavnikov v zdravljenju akutnega koronarnega sindroma, 1.1.2000―30.6.2002

L3―623 1 Ramipril in markerji aterotromboze pri akutnem koronarnem sindromu, 1.2.2004―30.1.2006

L3―9376 Kronična ledvična odpoved - nov dejavnik tveganja za možgansko kap, 1.1.2007―31.12.2009

L3―2315 KALCIFIKACIJE KORONARNIH ARTERIJ IN ATEROSKLEROZA PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH S KRONIčNO HEMODIALIZO, 1.5.2009―30.4.2012

L2―4124 Procesiranje polimerov z uporabo trajnostnih tehnologij, 1.7.2011―30.6.2014

 

Vključeni smo tudi v raziskovalni program:

P2―0046 Separacijski procesi in produktna tehnika, 1.1.2004―31.12.2014

 

Vključeni smo bili v Center odličnosti Superkritični fluidi.

 

Zdravniki z OIIM so objavili številne članke v domačih in tujih strokovnih in znanstveno-raziskovalnih revijah. Najpomembnejše publikacije so: 

 1. SINKOVIČ, Andreja, HOJS, Radovan, EKART, Robert. Acute renal failure in patients with acute myocardial infarction. Neurol. Croat., 1997, letn. 46, suppl. 1, str. 77-81. 
 2. SINKOVIČ, Andreja. Pretreatment plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) levels and the outcome of thrombolysis with streptokinase in patients with acute myocardial infarction. Am Heart J, 1998, letn. 136, št. 3, str. 406-411. 
 3. HOJS, Radovan, EKART, Robert, SINKOVIČ, Andreja, HOJS-FABJAN, Tanja. Rhabdomyolysis and acute renal failure in intensive care unit. Ren. fail., 1999, letn. 21, št. 6, str. 675-684. 
 4. SINKOVIČ, Andreja. Razlike v zgodnji bolnišnični umrljivosti med spoloma pri bolnikih z akutnim infarktom srca = Gender-related diferences in early in-hospital mortality of patients with acute myocardial infarction. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], julij-avgust 1999, letn. 68, št. 7/8, str. 425-428. 
 5. SINKOVIČ, Andreja. Prognostic role of plasminogen-activator-inhibitor-1 levels in treatment with streptokinase of patients with acute myocardial infarction. Clin. cardiol. (Mahwah N.J.), 2000, letn. 23, št. 7, str. 486-489. 
 6. SKOK, Pavel, ĆERANIĆ, Davorin, SINKOVIČ, Andreja, POCAJT, Milan. Peptic ulcer hemorrhage: Argon plasma coagulation versus injection sclerotherapy : a prospective, randomized, controlled study. Verdauungskrankheiten, 2001, jh. 19, nr. 3, str. 107-113. 
 7. SINKOVIČ, Andreja. Plasminogen activator inhibitor-1 in patients with atrial arrhythmias during acute myocardial infarction, treated with streptokinase. Blood coagul. fibrinolysis, 2002, vol. 13, no. 8, str. 741-747. 
 8. SINKOVIČ, Andreja. Risk stratification in patients with unstable angina and/or non-ST-elevation myocardial infarction by Troponin T and plasminogen-activator-inhibitor-1 (PAI-1). Thromb. res.. [Print ed.], 2004, vol. 114, no. 4, str. 251-257. 
 9. SINKOVIČ, Andreja, PEHNEC, Zlatko. In-hospital mortality and treatment in elderly patients with ST-elevation myocardial infarction. J. Kardiol., 2005, jg. 12, nr. 11-12, str. 282-284. 
 10. SVENŠEK, Franc, SINKOVIČ, Andreja, PEHNEC, Zlatko. Acute coronary syndromes in the elderly treated at the Maribor Teaching Hospital in 2002 and 2003 = Akutni koronarni sindromi pri starejših v Učni bolnišnici Maribor v letih 2002 in 2003. Slov. kardiol., 2005, vol. 2, no. 2, str. 118-121. 
 11. GODEC, Manca, SINKOVIČ, Andreja. Gastrointestinal bleeding after primary percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome with ST-elevation on electrocardiogram - case report and review of literature = Krvavitev iz prebavil po primarni perkutani koronarni intervenciji zaradi akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST segmenta v elektrokardiogramu - prikaz primera in pregled literature. Slov. kardiol., 2006, vol. 3, no. 2, str. 164-167
 12. SINKOVIČ, Andreja, MARINŠEK, Martin, SVENŠEK, Franc. Women and men with unstable angina and/or non-ST-elevation myocardial infarction. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2006, jg. 118, suppl. 2, str. 52-57. 
 13. LOBNIK, Anton, ŠURAN, David, SINKOVIČ, Andreja. Sindrom Tako-tsubo pri bolnikih, zdravljenih v Splošni bolnišnici Maribor v letih 2004-2006 = Syndrome Tako-tsubo in patients treated in General Hospital Maribor in 2004-2006. Slov. kardiol., 2007, letn. 3, št. 1, str. 22-26. 
 14. SINKOVIČ, Andreja, STRDIN KOŠIR, Alenka, SVENŠEK, Franc. Severe acute copper sulphate poisoning: a case report. Arh. hig. rada toksikol., Mar. 2008, vol. 59, no. 1, str. 31-35. 
 15. SINKOVIČ, Andreja, KOREN KRAJNC, Metka. Independent predictors of six-month mortality in patients with non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) = Neodvisni napovedni dejavniki šest mesečne umrljivosti pri bolnikih s srčnim infarktom brez dviga veznice ST (NSTEMI). Slov. kardiol., 2008, letn. 5, št. 1, str. 4-8. 
 16. DREISIEBNER, Gordana, KAMENIK, Borut, SINKOVIČ, Andreja. Pericardial effusion after temporary transvenous pacemaker implantation - A case report = Perikardialni izliv po vstavitvi začasnega transvenoznega srčnega spodbujevalca - prikaz primera. Slov. kardiol., 2008, letn. 5, št. 1, str. 64-67. 
 17. ŽELJKO, Tadej, SINKOVIČ, Andreja. Intraabdominal bleeding after cardiopulmonary resuscitation due to pulmonary embolism - A case report = Krvavitev v trebušno votlino po oživljanju zaradi pljučne embolije - prikaz primera. Slov. kardiol., 2008, letn. 5, št. 1, str. 68-72. 
 18. DRSTVENŠEK, Igor, IHAN HREN, Nataša, STROJNIK, Tadej, POGAČAR, Vojko, ZUPANČIČ HARTNER, Tjaša, SINKOVIČ, Andreja. Layered additive manufacturing in clinical medicine. Stomatol. glas. Srb., 2008, vol. 55, 4, str. 259-267. http://dx.doi.org/10.2298/SGS0804259D, doi: 10.2298/SGS0804259D. 
 19. ROŽIČ, Suzana, ŽUPANIĆ, Melanija, SINKOVIČ, Andreja. Early predictors of 30-day mortality in non-ST-elevation acute coronary syndrome patients = Zgodnji dejavniki tveganja za 30-dnevno umrljivost bolnikov z akutnim koronarnim sindromom brez dviga veznice ST. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], sep. 2008, letn. 77, št. 9, str. 553-560. 
 20. MARINŠEK, Martin, SINKOVIČ, Andreja. A randomized trial comparing the effect of ramipril and losartan in survivors of ST-elevation myocardial infarction. J. int. med. res., 2009, vol. 37, no. 5, str. 1577-1587. http://www.jimronline.net/content/full/2009/93/1252.pdf. 
 21. GRMEC, Štefek, STRNAD, Matej, KUPNIK, Dejan, SINKOVIČ, Andreja, GAZMURI, Raúl J. Erythropoietin facilitates the return of spontaneous circulation and survival in victims of out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation. [Print ed.], 2009, vol. 80, no. 6, str. 631-637, doi: 10.1016/j.resuscitation.2009.03.010. 
 22. PEHNEC, Zlatko, SINKOVIČ, Andreja, KAMENIK, Borut, MARINŠEK, Martin, SVENŠEK, Franc. Baseline characteristics, time-to-hospital outcomes of patients hospitalized with ST-segment elevation acute coronary syndromes, 2002 to 2005. Signa vitae, 2009, vol. 4, no. 1, str. 14-20. 
 23. KIRBIŠ, Simona, BRESKVAR-KAC, Urška, ŠABOVIČ, Mišo, ZUPAN, Igor, SINKOVIČ, Andreja. Inflammation markers in patients with coronary artery disease - comparison of intracoronary and systemic levels. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 31-34, doi: 10.1007/s00508-010-1343-z. 
 24. SINKOVIČ, Andreja. Age-related short-term effect of ramipril on N-terminal pro-brain natriuretic peptide and markers of hemostasis in patients after acute myocardial infarction. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 74-78, doi: 10.1007/s00508-010-1342-0.
 25. SINKOVIČ, Andreja, STOPAR, Rok. Survival and complete recovery after severe acute ethylen glycol poisoning - a case report. Cent. Eur. J. Med. (Print), 2011, vol. 6, no. 6, str. 813-817. 
 26. SKOK, Pavel, SINKOVIČ, Andreja. Upper gastrointestinal haemorrhage: predictive factors of in-hospital mortality in patients treated in the medical intensive care unit. J. int. med. res., 2011, vol. 39, no. 3, str. 1016-1027.  http://www.jimronline.net/content/full/2011/103/1668.pdf. 
 27. SINKOVIČ, Andreja, ŠURAN, David, LOKAR, Lidija, FLISER, Eva, ŠKERGET, Mojca, NOVAK, Zoran, KNEZ, Željko. Rosemary extracts improve flow-mediated dilatation of the brachial artery and plasma PAI-1 activity in healthy young volunteers. PTR, Phytother. res., 2011, vol. 25, no. 3, str. 402-407. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.3276/pdf, doi: 10.1002/ptr.3276. 
 28. SVENŠEK, Franc, PIŠLJAR, Mateja, GOLC, Jasmina, SINKOVIČ, Andreja. In-hospital complications in patients with ST-elevation acute coronary syndromes in University Medical Centre Maribor = Bolnišnični zapleti med zdravljenjem bolnikov z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Slov. kardiol., maj 2011, letn. 8, št. 1/2, str. 18-23. 
 29. HOJS, Radovan, SINKOVIČ, Andreja, HOJS-FABJAN, Tanja. Rhabdomyolysis and acute renal failure following cardioversion and cardiopulmonary rescuscitation. Ren. fail., 1995, let. 17, št. 6, str. 765-768. 
 30. SINKOVIČ, Andreja, SMOLLE JUETTNER, Freyja Maria, KRUNIČ, Barbara, MARINŠEK, Martin. Severe carbon monoxide poisoning treated by hyperbaric oxygen therapy - a case report.Inhal. toxicol., 2006, vol. 18, no. 3, str. 211-214. 
 31. BOMBEK, Marko, SINKOVIČ, Andreja. Trombocitopenija pri akutnem koronarnem sindromu s trajnim dvigom veznice ST -prikaz primera in pregled literature = Thrombocytopenia in STEMI: A case report and review of literature. Slov. kardiol., 2006, letn. 3, št. 1, str. 36-39. 
 32. SINKOVIČ, Andreja. Zastrupitve s plini = Gas poisoning. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 48, št. 1/2, str. 69-76. 
 33. MARKOTA, Andrej, SINKOVIČ, Andreja. Zastrupitev s pesticidi = Intoxication with pesticides. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 48, št. 1/2, str. 77-82. 
 34. KIRBIŠ, Simona, SINKOVIČ, Andreja. Zastrupitve z gobami = Mushroom poisoning. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 48, št. 1/2, str. 137-143. 
 35. SINKOVIČ, Andreja. Akutno srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom - diagnoza, prognoza in zdravljenje = Acute heart failure in patients with acute myocardial infarction - diagnosis, prognosis and treatment. Slov. kardiol., maj 2009, letn. 6, št. 1, str. 20-25. 
 36. HOJS, Radovan, SINKOVIČ, Andreja. Rhabdomyolysis and acute renal failure following methadone abuse. Nephron, 1992, let. 62, str. 362.
 37. SINKOVIČ, Andreja. Central venous cannulation - when the risks outweigh the benefits : dr. Sinkovič responds. Respir. care, 1997, letn. 42, št. 5, str. 531-532. 
 38. SINKOVIČ, Andreja. Prognostic role of plasminogen-activator-inhibitor-1 levels in treatment with streptokinase of patients with acute myocardial infarction : authors' reply. Clin. cardiol. (Mahwah N.J.), 2000, letn. 23, št. 12, str. 877-878. 
 39. SINKOVIČ, Andreja, KOREN KRAJNC, Metka, SKOK, Pavel, POTRČ, Stojan. Akutni pankreatitis nakon liječenja Crohnove bolesti azatioprinom - prikaz bolesnika i pregled literature. Acta med. Croat., 2008, vol. 62, br. 1, str. 81-84. 
 40. SINKOVIČ, Andreja, PAHOR, Artur. Fulminant Wegener's granulomatosis with multiorgan dysfunction. Cent. Eur. J. Med. (Print), Mar. 2008, vol. 3, no. 1, str. 119-122. 
 41. SINKOVIČ, Andreja. Akutni koronarni sindrom. V: JERETIN, Stojan (ur.). Izbrana poglavja iz urgentne in intenzivne medicine. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2005, str. 72-97. 
 42. SINKOVIČ, Andreja. Prognosis of women with acute coronary syndromes - an overview. V: BENNINGHOUSE, Harriet T. (ur.), ROSSET, Andria G. (ur.). Women and aging : new research. New York: Nova Biomedical Books, cop. 2009, str. 137-147. 
 43. SINKOVIČ, Andreja. Early mortality in diabetic women with non-ST elevation myocardial infarction. V: SWAHN, Eliza I. (ur.). Diabetes in women, (Public health in the 21st century). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010, str. 67-82. 
 44. MARKOTA, Andrej, SINKOVIČ, Andreja. Central venous to arterial pCO2 difference in cardiogenic shock = Das Unterschied zwishen Zentralvenösem und arteriellem pCO2, bei kardiogenem Schock. Wien. Klin. Wochenschr., 2012, str. 1-4. www.springerlink.com/content/f2x71v5243431655/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00508-012-0213-2.