S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Znanstveno-raziskovalno delo

Raziskovalni projekti

Laboratorij sodeluje v International Breakpoint Mapping Consortium od leta 2014.

Mednarodni raziskovalni projekti:

 1. “Utilisation de l’Hybridation Génomique Comparative (CGH) pour le diagnostic des leucémies et des lymphomes.” (Uporaba CGH pri diagnostiki levkemij in limfomov.) Francoski partner Muleris M., Institut Curie, Paris. (2003,2004)…
 2. " Študij metilacije DNA na kromosomih pri razvoju in onkogenezi." s francoskim partnerjem ( dr.Claire Bourgeois, Inštitut Curie, Pariz) v okviru francosko-slovenskega sodelovanja PROTEUS; MZT; 1995,1996.

Republiški raziskovalni projekti

Republiški raziskovalni program:

 1. Republiški raziskovalni program : Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta. (P4-0220) (2003-2008, 2009-20015).

Republiški raziskovalni projekt :

 1. „Genomsko ozadje odpornosti na mastitis.“ (J4-7328) (2014-2018).
 2. » Uporaba izražanja izbranih genov kot novih potencialnih markerjev pri diagnostiki in prognozi raka prostate.« (L3-2364) (2009-2014)
 3. »Uporabnost primerjalne genomske hibridizacije (PGH) pri diagnostiki levkemij in limfomov.« (L3-4549) (2003/04/05)
 4. »Subtelomerne kromosomske spremembe pri idiopatski mentalni zaostalosti.« MZT; 2000,2001; Šifra projekta: L3-2145.
 5. »Študij DNA metilacije na ekstraembrionalnem tkivu.« MZT; 1998,1999; Šifra projekta: J3-0062.
 6. » Uporaba metod molekularne citogenetke pri ugotavljanju kromosomskih anomalij. « MZT; 1996,1997; Šifra projekta: L3-7845.
 7. " Ugotavljanje kromosomskih nepravilnosti pri otrocih nizke rasti" v okviru projekta " Nove metode zdravljenja za skrajšanje rehabilitacije in hospitalizacije." ( nosilec: doc.dr.JankoBerčič, dr.med.) prijavljene pri Oddelku za družbene dejavnosti Občine Maribor, 1994,1995,1996.

Interni raziskovalni projekti 1. „Analiza genetskih dejavnikov, vpletenih v zgodnje spontane splave. „ (IRP-2012/01-01)
 2. „Analiza kandidatnih genov pri razvoju planocelularnega karcinoma ustne votline in ustnega dela žrela.“(IRP-2013/01-04)
 3. „Neinvazivno določanje anevplodije v prenatalni diagnostiki z metodo digitalne verižne reakcije s polimerazo.“ (IRP-2013/02-05)
 4. „Določanje genskih mutacij pri naglušnosti.“ (IRP-2014/01-14)
 5. „Nova generacija sekveniranja eksoma otrok s prirojenimi anomalijami, displastičnimi znaki ter duševnim in razvojnim zaostankom.“ (IRP-2015/01-07).
 6. „Analiza 174 genov povezanih z dednimi kardiološkimi stanji.“ (IRP-2016/01-02).
 7. „Uporaba metode sekvenciranja nove generacije (NGS) pri določanju patogenih različic v genih BRCA1 in BRCA2 pri bolnikih z rakom dojke ali jajčnikov in asimptomatskih posameznikih s pozitivno družinsko anamnezo.“ (IRP-2017/01-03).
 8. „Primerjava testov Xpert Bladdre Cancer Detection in UroVysion Bladder Cancer Kit pri diagnostiki prehodnoceličnega karcinoma sečnega mehurja.(IRP-2017/01-06)
 9. „Spremljanje fuzijskega onkogena ABL/BCR pri kronični mieloični levkemiji. (IRP-2017/01-05)

Publikacije objavljene v svetovni znanstveni literaturi

1. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, SAINT-RUF, C..., LEFRANÇOIS, Danielle, VIEGAS-PÉQUIGNOT, Evani, LEMIEUX, N..., MALFOY, Bernard, DUTRILLAUX, Bernard. A t(X;15)(q23;q25) with Xq reactivation in a lymphoblastoid cell line from Fanconi anemia. Cytogenet. cell genet., 1991, 57, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 7232776]2. LEFRANÇOIS, Danielle, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, VIEGAS-PÉQUIGNOT, Evani, MONTAGNIER, Luc, DUTRILLAUX, Bernard. High recurrence of rearrangements involving chromosome 14 in an ataxia telangiectasia lymphoblastoid cell line and its mutagen-treated derivatives. Hum Genet, 1991, 86, str. 475-480, ilustr. [COBISS.SI-ID 7233032]3. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ALMEIDA, Anna, VIEGAS-PEQUIGNOT, E..., JEANPIERRE, M..., MALFOY, Bernard, DUTRILLAUX, Bernard. Specific induction of uncoiling and recombination by azacytidine in classical satellite-containing constitutive heterochromatin. Cytogenet. cell genet., 1993, 63, št. 1, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 90329]4. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ALEMEIDA, Anna, GERBAULT-SEUREAU, Michele, MALFOY, Bernard, DUTRILLAUX, Bernard. Two-color FISH characterization of i(1q) and der(1;16) in human breast cancer cells. Genes chromosomes cancer, 1993, 7, št. 1, str. 8-14. [COBISS.SI-ID 90073]5. ALMEIDA, Anna, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, LEFRANCOIS, Danielle, VIEGAS-PÉQUIGNOT, E..., JEANPIERRE, M..., DUTRILLAUX, Bernard, MALFOY, Bernard. Hypomethylation of classical satellite DNA and chromosome instability in lymphoblastoid cell lines. Hum Genet, 1993, 91, št. 6, str. 538-546. [COBISS.SI-ID 89561]6. BOURGEOIS, C.A..., KOKALJ-VOKAČ, Nadja, DUTRILLAUX, A.M..., POISSON, M..., DELATTRE, J.Y..., VEGA, F..., MALFOY, Bernard, DUTRILLAUX, Bernard. Caracterisation par hybridation in situ des remaniements chromosomiques dans un glioblastome. Bull. Cancer, 1994, let. 81, str. 360-365. [COBISS.SI-ID 90585]7. MONTPELLIER, Claire, BOURGEOIS, Claire A., KOKALJ-VOKAČ, Nadja, MULERIS, Martine, NIVELEAU, Alain, REYNAUD, Cecile, GIBAUD, Anne, MALFOY, Bernard, DUTRILLAUX, Bernard. Detection of methylcytosine-rich heterochromatin on banded chromosomes : Application to cells with various status of DNA methylation. Cancer genet. cytogenet.. [Print ed.], 1994, 78, št. 1, str. 87-93. [COBISS.SI-ID 134873]8. BARBIN, A..., MONTPELLIER, Claire, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, GIBAUD, Anne, NIVELEAU, Alain, MALFOY, Bernard, DUTRILLAUX, Bernard, BOURGEOIS, Claire A. New sites of methylcytosine-rich DNA detected on metaphase chromosomes. Hum Genet, 1994, 94, št. 6, str. 684-692. [COBISS.SI-ID 89817]9. ZAGRADIŠNIK, Boris, ZIDAR, Janez, MEZNARIČ-PETRUŠA, Mija, ŽUPANČIČ, Neža, PETERLIN, Borut. The use of quantitative PCR for the detection of DMD/BMD carriers and duplications in the dystrophin gene. Acta cardiomiol., 1996, let. 8, str. 93-98. [COBISS.SI-ID 7054553]10. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ZAGORAC, Andreja, PRISTOVNIK, Marija, BOURGEOIS, Claire A., DUTRILLAUX, Bernard. DNA methylation of the extraembryonic tissues : an in situ study on human metaphase chromosomes. Chomosom. res., 1998, letn. 6, št. 3, str. 161-166. [COBISS.SI-ID 10753241]11. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, MEDICA, Igor, ZAGORAC, Andreja, ZAGRADIŠNIK, Boris, ERJAVEC, Alenka, GREGORIČ, Alojz. A case of insertional translocation resulting in partial trisomy 16p. Ann. génét. (Paris). [Print ed.], 2000, 43, str. 131-135, ilustr. [COBISS.SI-ID 10611720]12. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, SEME-CIGLENEČKI, Polona, ERJAVEC, Alenka, ZAGRADIŠNIK, Boris, ZAGORAC, Andreja. Partial Xp duplication in a girl with dysmorphic features : the change in replication pattern of late-replicating dupX chromosome : short report. Clin. genet., Jan. 2002, vol. 61, no. 1, str. 54-61. [COBISS.SI-ID 890431]13. MARČUN-VARDA, Nataša, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, KANIČ, Zlatka, BRAČIČ, Katarina, ERJAVEC, Alenka, ZAGRADIŠNIK, Boris, GREGORIČ, Alojz. Early renal insufficiency in a neonate with de novo partial trisomy of chromosome 10q. Am. j. med. genet., 2003, vol. 123A, no. 2, str. 164-168. [COBISS.SI-ID 1385279]14. ZVER, Samo, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ZAGRADIŠNIK, Boris, ERJAVEC, Alenka, ZAGORAC, Andreja, PRELOŽNIK-ZUPAN, Irena, ČERNELČ, Peter. T cell prolymphocytic leukemia with new chromosome rearrangements. Acta Haematol., 2004, vol. 111, no. 3, str. 168-170. [COBISS.SI-ID 1624127]15. ZAGRADIŠNIK, Boris, BRAČIČ, Katarina, MARČUN-VARDA, Nataša, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, GREGORIČ, Alojz. G-protein ß3 subunit gene C825T polymorphism in patients with vesico-ureteric reflux. Ann. génét. (Paris). [Print ed.], 2004, vol. 47, no. 3, str. 209-216. [COBISS.SI-ID 1674303]16. HAJDINJAK, Tine, ZAGRADIŠNIK, Boris. Prostate cancer and polymorphism D85Y in gene for dihydrotestosterone degrading enzyme UGT2B15 : frequency of DD homozygotes increases with gleason score. Prostate, 2004, vol. 59, no. 4, str. 436-439. [COBISS.SI-ID 1605695]17. Danish nation-wide cohort [and collaborators], KOKALJ-VOKAČ, Nadja. An excess of chromosome 1 breakpoints in male infertility. Eur J Hum Genet, 2004, vol. 12, no. 12, str. 993-1000. [COBISS.SI-ID 1770047]18. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, MARČUN-VARDA, Nataša, ZAGORAC, Andreja, ERJAVEC, Alenka, ZAGRADIŠNIK, Boris, TODOROVIČ-GUID, Mirjana, GREGORIČ, Alojz. Subterminal deletion/duplication event in an affected male due to maternal X chromosome pericentric inversion. Eur J Pediatr, 2004, vol. 163, no. 11, str. 658-663. [COBISS.SI-ID 1710655]19. LENASI, Tina, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, NARAT, Mojca, BALDI, Antonella, DOVČ, Peter. Functional study of the equine ß-casein and K-casein gene promoters. J. Dairy Res., 2005, letn. 72, spec. Iss., str. 34-43. [COBISS.SI-ID 1759624]20. GREGORIČ, Alojz, RABELINK, Gwenda M., KOKALJ-VOKAČ, Nadja, MARČUN-VARDA, Nataša, ZAGRADIŠNIK, Boris. Eighteen-year follow-up of a patient with partial hypoxanthine phosphoribosyltransferase deficiency and a new mutation. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2005, vol. 20, no. 9, str. 1346-1348. [COBISS.SI-ID 2047039]21. MARČUN-VARDA, Nataša, ZAGRADIŠNIK, Boris, STANGLER HERODEŽ, Špela, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, GREGORIČ, Alojz. Polymorphisms in four candidate genes in young patients with essential hypertension. Acta Paediatr, 2006, vol. 95, no. 3, str. 353-358. [COBISS.SI-ID22. ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGORAC, Andreja, ZAGRADIŠNIK, Boris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Subtelomeric chromosome rearrangements in children with idiopathic mental retardation: applicability of three molecular-cytogenetic methods. Croat. med. j., 2006, vol. 47, no. 6, str. 841-850. [COBISS.SI-ID 2553151]24. VLAISAVLJEVIĆ, Veljko, KRIŽANČIĆ BOMBEK, Lidija, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, KOVAČIČ, Borut, ČIŽEK-SAJKO, Mojca. How safe is germinal vesicle stage oocyte rescue? Aneuploidy analysis of in vitro matured oocytes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. [Print ed.], 2007, vol. 134, no. 2, str. 213-219. [COBISS.SI-ID 2739263]25. HAJDINJAK, Tine, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Re: Mecedes Marín-Aguilera, Lourdes Mengual, María José Ribal et al. Utility of fluorescence in situ hybridization as a non-invasive technique in the diagnosis of upper urinary tract urothelial carcinoma. Eur Urol 2007;51:409-15 and Alan M. Nieder, Mark S. Soloway and Harry W. Herr. Should we abandon the FISH test? Eur Urol 2007;51:1469-71. Eur. urol., 2007, vol. 52, no. 1, str. 288-289. [COBISS.SI-ID 2710847]26. CRUCIANI, Fulvio, LA FRATTA, Roberta, TROMBETTA, Beniamino, SANTOLAMAZZA, Piero, SELLITTO, Daniele, BERAUD COLOMB, Eliane, DUGOUJON, Jean-Michel, CRIVELLARO, Federica, BENINCASA, Tamara, PASCONE, Roberto, MORAL, Pedro, WATSON, Elizabeth, MELEGH, Bela, BARBUJANI, Guido, FUSELLI, Silvia, VONA, Giuseppe, ZAGRADIŠNIK, Boris, ASSUM, Guenter, BRDICKA, Radim, KOZLOV, Andrey I., EFREMOV, Georgi, COPPA, Alfredo, NOVELLETO, Andrea, SCOZZARI, Rosaria. Tracing past human male movements in northern/eastern Africa and western Eurasia: new clues from Y-chromosomal haplogroups E-M78 and J-M12. Molecular biology and evolution, 2007, vol. 24, no. 6, str. 1300-1311. [COBISS.SI-ID 2871103]27. ROZMAN, Tamara, DOVČ, Peter, MARIĆ, Saša, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, RAB, P., SNOJ, Aleš. Evidence for two transferrin loci in the Salmo trutta genome. Anim. genet., 2008, vol. 39, no. 6, str. 577-585, doi: 10.1111/j.1365-2052.2008.01768.x. [COBISS.SI-ID 2376584]28. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ZAGORAC, Andreja, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, ROŠKAR, Zlatko, PODGORNIK, Helena, ČERNELČ, Peter. Der(1;16)(q10;p10) in acute myeloid leukemia : the first female case described. Acta haematol. (Online), 2008, letn. 119, št. 1, str. 54-56, doi: 10.1159/000115965. [COBISS.SI-ID 24117977]29. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, KODRIČ, Tatjana, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, ZAGORAC, Andreja, TAKAČ, Iztok. Screening of TERC gene amplification as an additional genetic diagnostic test in detection of cervical preneoplastic lesions. Cancer genet. cytogenet.. [Print ed.], 2009, vol. 195, no. 1, str. 19-22. [COBISS.SI-ID 3500607]30. TAKAČ, Iztok, ARKO, Darja, KODRIČ, Tatjana, POLJAK, Mario, ZAGORAC, Andreja, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Human telomerase gene amplification and high-risk human papillomavirus infection in women with cervical intra-epithelial neoplasia. J. int. med. res., 2009, vol. 37, no. 5, str. 1588-1595. http://www.jimronline.net/content/full/2009/93/1251.pdf. [COBISS.SI-ID 3455295]31. STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGRADIŠNIK, Boris, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, ZAGORAC, Andreja, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Molecular diagnosis of PMP22 gene duplications and deletions: comparison of different methods. J. int. med. res., 2009, vol. 37, no. 5, str. 1626-1631. http://www.jimronline.net/content/full/2009/93/1246.pdf. [COBISS.SI-ID 3439935]32. ŽERJAVIČ, Katja, ZAGRADIŠNIK, Boris, STANGLER HERODEŽ, Špela, LOKAR, Lidija, GLASER, Marjana, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Is the YAK2 V617F mutation a hellmark for a different forms of thrombosis?. Acta Haematol., 2010, vol. 124, no. 1, str. 49-56, doi: 10.1159/000314645. [COBISS.SI-ID 3691839]33. CRUCIANI, Fulvio, TROMBETTA, Beniamino, ANTONELLI, Cheyenne, PASCONE, Roberto, VALESINI, Guido, SCALZI, Valentina, VONA, Giuseppe, MELEGH, Bela, ZAGRADIŠNIK, Boris, ASSUM, Guenter, EFREMOV, Georgi, SELLITTO, Daniele, SCOZZARI, Rosaria. Strong intra- and inter-continental differentiation revealed by Y chromosome SNPs M269, U106 and U152. Forensic science international, Genetics, 2010, 1 PDF datoteka (str. 1-4), doi: 10.1016/j.fsigen.2010.07.006. [COBISS.SI-ID 3699007],34. HAJDINJAK, Tine, ZAGORAC, Andreja, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, KAVALAR, Rajko, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Fluorescentna in situ hibridizacija kot neinvazivna tehnika odkrivanja raka mehurja v vzorcih urina = Non-invasive bladder cancer detection by fluorescent in situ hybridization on urine samples. Acta medico-biotechnica, 2010, vol. 3, no. 1, str. 35-40.35. KRGOVIĆ, Danijela, MARČUN-VARDA, Nataša, ZAGORAC, Andreja, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Submicroscopic interstitial deletion of chromosome 11q22.3 in a girl with mild mental retardation and facial dysmorphism: Case report. Molecular cytogenetics. [Online ed.], 2011, [Vol.] 4, 17. http://www.molecularcytogenetics.org/content/pdf/1755-8166-4-17.pdf, doi: doi:10.1186/1755-8166-4-17. [COBISS.SI-ID 4029247]36. CRUCIANI, Fulvio, TROMBETTA, Beniamino, ANTONELLI, Cheyenne, PASCONE, Roberto, VALESINI, Guido, SCALZI, Valentina, VONA, Giuseppe, MELEGH, Bela, ZAGRADIŠNIK, Boris, ASSUM, Guenter, EFREMOV, Georgi, SELLITTO, Daniele, SCOZZARI, Rosaria. Strong intra- and inter-continental differentiation revealed by Y chromosome SNPs M269, U106 and U152. Forensic science international, Genetics, 2011, vol. 5, no. 3, str. e49-e52, doi: 10.1016/j.fsigen.2010.07.006. [COBISS.SI-ID 3699007]37. VRŠIČ, Stanko, IVANČIČ, Anton, ŠUŠEK, Andrej, ZAGRADIŠNIK, Boris, VALDHUBER, Janez, ŠIŠKO, Metka. The World's oldest living grapevine specimen and its genetic relationships. Vitis, 2011, letn. 50, št. 4, str. 167-171. [COBISS.SI-ID 3206956].38. ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGORAC, Andreja, ZAGRADIŠNIK, Boris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Uporaba primerjalne genomske hibridizacije kot diagnostične metode v medicinskem genetskem laboratoriju : prva uporaba na različnih kliničnih vzorcih = The use of comparative genomic hybridization as a diagnostic tool in medical genetics laboratories : first application on different clinical samples. Acta medico-biotechnica, 2011, vol. 4, no. 1, str. 49-56. [COBISS.SI-ID 512122168]39. ZAGRADIŠNIK, Boris, STANGLER HERODEŽ, Špela, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, ZAGORAC, Andreja, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Detection of aneuploidy using multiplex ligation-dependent probe amplification in fetal tissues from aborted pregnancies = Določanje anevploidij z metodo pomnoževanja od ligacije odvisnih prob v fetalnih tkivih splavkov. Acta medico-biotechnica, 2011, vol. 4, no. 2, str. 51-60. [COBISS.SI-ID 4160831]40. KUNČNIK, Vesna, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGRADIŠNIK, Boris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Odkrivanje sindroma fragilnega kromosoma X na osnovi tehnologije PCR pri moški populaciji iz severovzhodne Slovenije = Detection of fragile X syndrome based on PCR technology in the male population of north-eastern Slovenia. Slov. pediatr., 2012, letn. 19, št. 1, str. 26-34. [COBISS.SI-ID 4271423]41.ŽERJAVIČ, Katja, ZAGRADIŠNIK, Boris, LOKAR, Lidija, GLASER, Marjana, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. The association of the JAK2 46/1 haplotype with non-splanchnic venous thrombosis. Thrombosis research, ISSN 0049-3848. [Print ed.], 2013, vol. , no. , str. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384813002727, doi: 10.1016/j.thromres.2013.06.021. [COBISS.SI-ID 4724799], [JCR, SNIP, WoS do 7. 10. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]42. MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, KRGOVIĆ, Danijela, ZAGRADIŠNIK, Boris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Deletion of the last exon of SHANK3 gene produces the full Phelan-McDermid phenotype : a case report. Gene, ISSN 0378-1119. [Print ed.], 2013, vol. 524, no. 2, str. 386-389, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111913004642, doi: 10.1016/j.gene.2013.03.141. [COBISS.SI-ID 721836], [JCR, SNIP, WoS do 16. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 15. 6. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]43. ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGORAC, Andreja, ZAGRADIŠNIK, Boris, MUJEZINOVIĆ, Faris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Slovenian five-year experiences with rapid prenatal diagnosis of common chromosome aneuploidies using quantitative fluorescence polymerase chain reaction. Genetic testing and molecular biomarkers, ISSN 1945-0265, 2013, vol. , no. , str. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/gtmb.2013.0082, doi: 10.1089/gtmb.2013.0082. [COBISS.SI-ID 4738623], [JCR, SNIP, WoS do 7. 10. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 23. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]44. TODOROVIČ-GUID, Mirjana, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, MARČUN-VARDA, Nataša. A girl with an asymptomatic parietal encephalocele. Paediatria Croatica, ISSN 1330-1403, 2013, vol. 57, no. 1, str. 83-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 4590143], [JCR, SNIP, Scopus do 9. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]45. STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGRADIŠNIK, Boris, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, ZAGORAC, Andreja, TAKAČ, Iztok, VLAISAVLJEVIĆ, Veljko, LOKAR, Lidija, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. MTHFR C677T and A1298C genotypes and haplotypes in Slovenian couples with unexplained infertility problems and in embryonic tissues from spontaneous abortions. BJMG, ISSN 1311-0160, 2013, vol. 16, [no.] 1, str. 31-39. http://www.bjmg.edu.mk/record.asp?recordid=633. [COBISS.SI-ID 4757823], [JCR, SNIP]46. STANGLER HERODEŽ, Špela, STANKOVIČ, Nastja, ZAGRADIŠNIK, Boris, ERJAVEC ŠKERGET, Alenka, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Detection of vkorc1 polymorphism : comparison of polymerase chain reaction/restriction fragment length polymorphism (pcr + rflp) with allelespecific polymerase chain reaction = Ugotavljanje VKORC1 polimorfizma : primerjava metod verižne reakcije s polimerazo/polimorfizma dolžin restrikcijskih fragmentov (PCR + RFLP) z alelno specifično verižno reakcijo s polimerazo. Acta medico-biotechnica, ISSN 1855-5640, 2013, vol. 6, no. 2, str. 47-52, ilustr. http://www.actamedbio.mf.uni-mb.si/05_11id_amb_69_12.pdf. [COBISS.SI-ID 4863039]47. KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ČIZMAREVIČ, Bogdan, ZAGORAC, Andreja, ZAGRADIŠNIK, Boris, LANIŠNIK, Boštjan. An evaluation of SOX2 and hTERC gene amplifications as screening markers in oral and oropharyngeal squamous cell carcinomas. Molecular cytogenetics, ISSN 1755-8166. [Online ed.], Jan. 2014, vol. 7, str. [1]-8, ilustr. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3900261/pdf/1755-8166-7-5.pdf, doi: 10.1186/1755-8166-7-5. [COBISS.SI-ID 4897599], [JCR, SNIP]48. KRGOVIĆ, Danijela, BLATNIK, Ana, BURMAS, Ante, ZAGORAC, Andreja, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. A coalescence of two syndromes in a girl with terminal deletion and inverted duplication of chromosome 5. BMC medical genetics, ISSN 1471-2350, 2014, [Vol.] 15, str. 1-9, ilustr. http://www.biomedcentral.com/1471-2350/15/21, doi: 10.1186/1471-2350-15-21. [COBISS.SI-ID 4929087], [JCR, SNIP]49. GRADISNIK P, ZAGRADISNIK B, PALFY M, KOKALJ VOKAC N, MARCUN VARDAN. Predictive value of paroxysmal EEG abnormalities for future epilepsy in focal febrile seizures.Brain Dev. 2015 Oct;37(9):868-73. doi: 10.1016/j.braindev.2015.02.005. Epub 2015 Feb 27., PMID: 25735907


50. STANGLER HERODEŽ, Špela, FIJAVŽ, Lusien, ZAGRADIŠNIK, Boris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Detection of mutations in the CYP21A2 gene : genotype-phenotype correlation in Slovenian couples with conceiving problems. BJMG : Balkan journal of medical genetics, ISSN 1311-0160, 2015, vol. 18, no. 2, str. 25-32. http://www.bjmg.edu.mk/UploadedImages/pdf/03-MS483-15-Herodez.pdf, doi: 10.1515/bjmg-2015-0082. [COBISS.SI-ID 5703743]


51. MUJEZINOVIĆ, Faris, KRGOVIĆ, Danijela, BLATNIK, Ana, ZAGRADIŠNIK, Boris, VIPOTNIK-VESNAVER, Tina, ČAKŠ GOLEC, Tina, TUL, Nataša, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Simpson-Golabi-Behmel syndrome : a prenatal diagnosis in a foetus with GPC3 and GPC4 gene microduplications. Clinical genetics, ISSN 1399-0004, Jul. 2016, vol. 90, issue 1, str. 99-101, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cge.12725/epdf, doi: 10.1111/cge.12725. [COBISS.SI-ID 5610815]


52. GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka, KRGOVIĆ, Danijela, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Specific behavioural phenotype and secondary cognitive decline as a result of an 8.6 Mb deletion of 2q32.2q33.1. JIMR on-line, ISSN 1473-2300, 2016, vol. 44, issue 2, str. 395-402, ilustr. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0300060515595651, doi: 10.1177/0300060515595651. [COBISS.SI-ID 5609791]


53. KRSTANOSKI, Zoran, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ZAGORAC, Andreja, POSPIHALJ, Boris, MUNDA, Miha, DŽEROSKI, Sašo, GOLOUH, Rastko. TMPRSS2:ERG gene aberrations may provide insight into pT stage in prostate cancer. BMC urology, ISSN 1471-2490, 2016, vol. 16, str. 1-6, ilustr. https://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-016-0160-8, doi: 10.1186/s12894-016-0160-8. [COBISS.SI-ID 29626407]


54. RUDOLF, Gorazd, TUL, Nataša, VERDENIK, Ivan, VOLK, Marija, BREZIGAR, Anamarija, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, JERŠIN, Nataša, PROSENC, Bernarda, PREMRU-SRŠEN, Tanja, PETERLIN, Borut. Impact of prenatal screening on the prevalence of Down syndrome in Slovenia. PloS one, ISSN 1932-6203, 2017, [Vol.] 12, [no.] 6, str. 1-8, ilustr. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493396/pdf/pone.0180348.pdf, doi: 10.1371/journal.pone.0180348. [COBISS.SI-ID 6081855]


55. RIGGS, Erin R., NELSON, Tristan, MERZ, Andrew, ACKLEY, Todd, BUNKE, Brian, COLLINS, Christin D., COLLINSON, Morag N., FAN, Yao-Shan, GOODENBERGER, McKinsey L., GOLDEN, Denae M., KRGOVIĆ, Danijela, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, et al. Copy number variant discrepancy resolution using the ClinGen dosage sensitivity map results in updated clinical interpretations in ClinVar. Human mutation, ISSN 1098-1004, 2018, vol. , no. , f. 1-35. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/humu.23610, https://doi.org/10.1002/humu.23610, doi: 10.1002/humu.23610. [COBISS.SI-ID 6435647]


56. ZAGRADIŠNIK, Boris, KRGOVIĆ, Danijela, STANGLER HERODEŽ, Špela, ZAGORAC, Andreja, ČIZMAREVIČ, Bogdan, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. Identification of genomic copy number variations associated with specific clinical features of head and neck cancer. Molecular cytogenetics, ISSN 1755-8166. [Online ed.], 2018, vol. 11, str. [1]-9. https://molecularcytogenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13039-018-0354-8, https://doi.org/10.1186/s13039-018-0354-8, doi: 10.1186/s13039-018-0354-8. [COBISS.SI-ID 6219583]


57. PREPELUH, Nina, KORPAR, Bojan, ZAGORAC, Andreja, ZAGRADIŠNIK, Boris, GOLUB, Andreja, KOKALJ-VOKAČ, Nadja. A mosaic form of microphthalmia with linear skin defects. BMC pediatrics, ISSN 1471-2431, 2018, [Vol.] 18, [no]. 1, f. [1]-5, ilustr. https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-018-1234-4, doi: 10.1186/s12887-018-1234-4. [COBISS.SI-ID 6417471]


58. KRGOVIĆ, Danijela, KOKALJ-VOKAČ, Nadja, ZAGORAC, Andreja, GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka. Rare structural variants in the DOCK8 gene identified in a cohort of 439 patients with neurodevelopmental disorders. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 21. 6. 2018, [Vol.] 8, str. 1-7. https://www.nature.com/articles/s41598-018-27824-0, https://doi.org/10.1038/s41598-018-27824-0, doi: 10.1038/s41598-018-27824-0. [COBISS.SI-ID 6377279]

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem