Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Urgentni center

Urgentni center je bil uradno ustanovljen s spremembo Statuta UKC Maribor v letu 2006, ko je postal povsem samostojen oddelek v UKC Maribor.


Urgentno dejavnost so v UKC Maribor izvajali od samega nastanka bolnišnice. Ob odprtju delovanja kirurške stolpnice v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je ob vznožju nastal funkcionalni trakt z radiološko dejavnostjo, laboratorijem, centralno transfuzijsko dejavnostjo in polikliniko za potrebe oddelkov kirurških strok. En del ambulant so bile kirurške urgentne ambulante, kjer so izvajali vse potrebne kirurške urgentne preglede in dejavnosti. V letu 2001 so se v del teh prostorov preselile tudi ambulante Službe nujne pomoči iz ZD Maribor, tako so v dežurstvu pričeli vsi urgentni bolniki iz regije Maribora prihajati na pregled v prostore UKC Maribor, že pred preselitvijo pa tudi tisti, ki so bili življenjsko ogroženi in so jih pripeljali z reševalnim vozilom z zdravniki in osebjem iz ZD Maribor. Prostori za moderno urgenco so v začetku tega stoletja postali mnogo premajhni in niso bili dovolj funkcionalni, da bi lahko sledili moderni znanosti urgentne medicine, ki je začela v državi postajati svoja specialnost.


Republika Slovenija je v letu 2010 pridobila Evropska kohezijska sredstva za izgradnjo urgentnih centrov v državi, investicije so morale biti zaključene do konca leta 2015. V UKC Maribor smo od začetka tega stoletja načrtovali skupni urgentni center za dejavnosti splošne urgentne dežurne službe, internistične urgentne službe in kirurške urgentne službe. Evropska sredstva so bila idealna priložnost, da smo v prostorih pritličja kirurške stolpnice izgradili sodoben urgentni center z ustrezno funkcionalnimi prostori in opremo.


V letu 2006 je nastala tudi specializacija iz urgentne medicine, tako smo za oddelek od izgradnje naprej pričeli intenzivno iskati specializante iz urgentne medicine. Od izgradnje naprej imamo vzpostavljeno strokovno triažno po Manchesterskem sistemu, imamo nov poseben informacijski sistem, uvedli smo tudi dejavnost opazovalnih enot, prostori so dobro opremljeni in s tem smo postavili pogoje za razvoj prave urgentne medicine na enem mestu v UKC Maribor. Razvoj kadrov, tako zdravnikov kot medicinskih sester, je izjemno dolgotrajen proces, zato se cilju počasi, toda vztrajno približujemo, česar brez novih prostorov in opreme ne bi nikoli dočakali.


Vsako letu v urgentnem centru pregledamo skupaj s kolegi iz ZD Maribor približno 85.000 pacientov.