S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Napredne genomske analize slovenskih otrok z motnjami avtističnega spektra

Naslov projekta NAPREDNE GENOMSKE ANALIZE SLOVENSKIH OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA
Šifra Z3-9294
Vodja Asist. dr. Danijela Krgović, univ. dipl. biokem.
Vodilna organizacija Univerzitetni klinični center Maribor
Projektna skupina Sestava projektne skupine
Tip Podoktorski raziskovalni projekt
Trajanje 1.7.2018 - 30.06.2020
Financer

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


Vsebinski opis

Motnje avtističnega spektra (MAS) so ena najbolj kompleksnih vedenjskih motenj, katerih prevalenca se v populaciji z leti konstantno zvišuje. Motnje so rezultat kompleksne interakcije genov in okolja, z močnim jasnim genetskim vplivom. V zadnjih nekaj letih je na področju genetike MAS dosežen viden napredek. V preteklosti so družinske študije in študije dvojčkov pokazale velik vpliv genetskih dejavnikov na razvoj te bolezni. Tehnični preboji na področju genetike pa so omogočili iskanje teh genetskih faktorjev. Tako danes vemo, da genetski dejavniki, njihov prispevek se ocenjuje na več kot 50%, ki prispevajo k MAS obsegajo različne mutacijske mehanizme, vključno z redkimi spremembami enega nukleotida (SNV), strukturnimi genomskimi variabilnostmi (SGV), kromosomskimi spremembami in pogostimi polimorfnimi različicami (SNP). Čeprav SNV pojasnijo nastanek motnje le v približno 1% primerov, so ravno te redke podedovane ali na novo nastale različice z visoko penetranco, ki motijo normalno izražanje enega samega gena, ključne za razumevanje etiologije MAS in razvoj metod zdravljenja.


Cilji naše raziskave slonijo na proučevanju prisotnosti redkih genetskih različic (SNV) pri slovenskih otrocih z idiopatskim MAS z uporabo najnovejše tehnologije, sekvenciranje nove generacije (metoda NGS). Pri tem se bomo predvsem osredotočili določevanju vpliva analizirane različice na razvoj motnje pri posamezniku in postavitve genotip–fenotip povezave. Raziskava nam bo prav tako omogočila ocenoučinkovitosti (diagnostični izplen) uporabe metode NGS, kot diagnostične metode pri slovenski otrocih. S pomočjo te študije bomo lahko določili genetski vzrok za MAS pri znatno večjem številu pacientov, kar bo bistveno pripomoglo k boljši napovedi bolezni pri otroku, zmanjšanju sekundarnih kliničnih znakov ter boljših možnosti zdravljenja. Boljša genetska obravnava otroka bo posledično pripomogla tudi k dobrobiti celotne družine, v smislu genetskega svetovanja za sorojence ali načrtovanje naslednje nosečnosti.

Načrt izvedbe projekta in časovna razporeditev

Izvedba dvoletnega projekta po posameznih fazah ter uresničevanje posameznih faz je predstavljeno v obliki preglednice.

Izvedba projekta Pričakovani rezultati Realizacija
1. leto
WP1. Klinična ocena bolnikov WP1. Klinična ocena bolnikovRazvrstitev preiskovancev v skupini s sindromskim ali ne-sindromskim MAS. Natančni klinični opisi preiskovancev – HPO klasifikacija za lažje postavljanje genotip-fenotip korelacij. 80% ocena izvedena za 100/120 predvidenih preiskovancev
WP2. Sekvenciranje naslednje generacije (NGS) Določevanje SNV v eksonih genov z znanimi etiologijami v genetskih boleznih pri otrocih s sindromskim MAS. 20% realizacija v teku
WP3. Potrjevanje določenih SNV in izključevanje dednosti Identifikacija redkih SNV – seznam novih, redkih SNV; potrjevanje z alternativnimi molekularnimi metodami ter določevanje dednosti različice z genetsko analizo staršev preiskovancev. realizacija predvidena v drugi polovici projekta
2. leto
WP4. Analiza in vrednotenje določenih SNV s pomočjo bioinformatičnih orodij Anotacija redkih SNV: seznam SNV v kandidatnih genih za MAS; klinična klasifikacija določenih sprememb – ACMG smernice; postavljanje genotip-fenotip korelacij. realizacija predvidena v drugi polovici projekta
WP5. Preučevanje signalnih poti Nove povezave med kliničnimi in molekularnimi podatki: določitev možnih skupnih signalnih poti v katerih sodelujejo identificirani kandidatni geni. realizacija predvidena v drugi polovici projekta
Bibliografske reference Bibliografske reference
Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem