S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Koronavirus - pogosta vprašanja in odgovori

26. 02. 2020

Kako je potekala identifikacija novega koronavirusa?

Kitajska je 31. 12. 2019 sporočila, da so zaznali povečanje števila primerov pljučnic v mestu Vuhan, pri čemer niso potrdili že poznanih povzročiteljev pljučnic. Sprva so izključili okužbo z virusi influence, vključno z aviarno influenco, okužb s SARS CoV, MERS-CoV in še druge povzročitelje. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali SARS-CoV-2. Sprva so primere povezovali z zadrževanjem na tržnici morskih sadežev in drugih živali v Vuhanu. Poleg morske hrane na tržnici prodajajo piščance, netopirje, svizce in druge divje živali. Postavljen je sum, da je izvor okužbe (ki še ni identificiran) ena od vrst živali. Zaradi čiščenja in dezinfekcije je tržnica od 1. 1. 2020 dalje zaprta.

Se nov koronavirus imenuje SARS-CoV-2 ali COVID-19?

Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2. COVID-19 je novo poimenovanje za bolezen, ki jo virus SARS-CoV-2 povzroča.

Kakšno je trenutno stanje?

Možnost novih prenosov iz drugih držav zunaj Kitajske v Evropo se povečuje. Med naraščajočim številom držav, ki poročajo o primerih COVID-19, so tudi Izrael, Libanon, Iran in Egipt. Število potrjenih primerov narašča tudi v Italiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Španiji, en primer v Belgiji, na Finskem in na Švedskem, primere so potrdili tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Število potrjenih primerov se spreminja dnevno. Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) dnevno posodablja podatke v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 in so dostopni na naslednji povezavi, ki je v angleškem jeziku.

Seznam in zemljevid primerov okužb po svetu je v angleščini dostopen na naslednji povezavi.

Kako poteka bolezen, kakšni so simptomi in znaki?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Ali je oseba po preboleli bolezni zaščitena pred ponovno okužbo?

Podatka o tem, ali smo po preboleli bolezni pred ponovno okužbo zaščiteni, še ni.

Kako se okužbe z novim koronavirusom zdravijo?

Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni. V preskušanju so protivirusna zdravila, vendar nobeno ni registrirano za zdravljenje koronavirusa. Zdravila, ki učinkujejo npr. na virus gripe ali herpes virus, ne učinkujejo na koronaviruse.

Zdravljenje je simptomatsko – z zdravili se poskuša olajšati bolnikove težave in nadomestiti funkcijo organa, če ob okužbi ni zadostna npr. ob hudi prizadetosti pljuč se bolnike mehanično predihava (umetna ventilacija), dodaja kisik, nadomešča tekočine ipd.

Cepivo ne obstaja.

Ali se nov koronavirus prenaša med ljudmi?

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m. Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano.

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom?

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Ali obstaja tveganje, da se nov koronavirus pojavi v Sloveniji?

Možnost, da se nov koronavirus SARS-CoV-2 pojavi v Sloveniji, obstaja. V nekaterih evropskih državah so zaznali posamezne importirane primere z omejenim širjenjem med bližnjimi kontakti bolnika; skupine primerov, ki kažejo na lokalni prenos, so v Evropi prvič zaznali v drugi polovici februarja na severu Italije. V Evropi je število potrjenih primerov še vedno nizko.

Kakšni so predvideni ukrepi, če okuženi s koronavirusom obišče Slovenijo?

Slovenija je pripravljena za primer novega koronavirusa. Izdelana so priporočila za potnike, ki se vračajo iz ogroženih območij in priporočila za ravnanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Vzpostavljeno imamo laboratorijsko diagnostiko za potrditev virusa v najkrajšem možnem času. Pomembno je, da pri obravnavi morebitnih bolnikov zmanjšamo tveganje nadaljnjega prenosa na najnižjo možno raven. Tudi sicer ima Slovenija pripravljene načrte odzivanja na različna tveganja, tudi na pojav nalezljivih bolezni, ki je dosegljiv na naslednji povezavi.

Kaj svetujemo potnikom, ki potujejo na območja, kjer se pojavlja koronavirus?

Kitajske zdravstvene oblasti svetujejo, da se v mesto Vuhan in še nekatera druga mesta ne potuje, dokler se razmere ne umirijo. Zaradi zaprtih prometnih povezav v Vuhan in nekatera druga mesta, je dostop otežen, preskrba v teh mestih ni optimalna, zato je smiselno, da se upoštevajo priporočila kitajskih zdravstvenih oblasti in se v Vuhan ne potuje.

Tudi italijanske zdravstvene oblasti so sprejele številne ukrepe, ki jih bodo pristojni organi izvajali v lokalnih okoljih, ki jih je prizadel koronavirus, vključno z omejitvijo vstopa in izstopa.

Nekatere druge države odsvetujejo nenujna potovanja tudi v druge dele Kitajske (npr. ZDA). Svetujemo, da potniki skrbno pretehtajo možne zaplete in ovire, vključno s težavami pri zdravstveni oskrbi, na katere bodo med potovanjem na navedena območja v trenutni situaciji naleteli, in sprejmejo pretehtano odločitev. Svetujemo, da nenujna potovanja na Kitajsko odložijo.

Slovenskim potnikom ki potujejo na območja, kjer se pojavlja koronavirus priporočamo, da:

 • se izogibajo stikom z bolnimi ljudmi,
 • si pogosto umijejo roke z milom in vodo ali jih razkužijo,
 • pred potovanjem se cepijo proti gripi, ki je v tem času pogosta.
 • se izogibajo živalim (živim ali mrtvim), tržnicam z živalmi in izdelkom živalskega izvora (npr. nezadostno toplotno obdelano meso)

Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS, na naslednji povezavi in na: https://www.gov.si/zbirke/drzave/italija/.

Kaj svetujemo potnikom po vrnitvi z območja, kjer se pojavlja koronavirus?

Če ste potovali po območjih, kjer se pojavlja koronavirus in ste po vrnitvi v Slovenijo ali že ob povratku zboleli s kašljem, vročino in težkim dihanjem (občutkom pomanjkanja zraka):

 • ostanite doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi,
 • pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika in povejte, da ste nedavno potovali v Vuhan ali bili na Kitajskem, Južni Koreji, Iranu ali italijanskih provincah Lombardija, Veneto, Piemont ali Emilia Romagna ter ste zboleli,
 • preden zakašljate ali kihnete, pokrijte usta in nos z robčkom ali zakašljajte in kihnite v zgornji del rokava in ne v svojo dlan. Skrbno si umivajte roke (z milom in vodo), po potrebi tudi razkužujte.

Z zdravnikom se boste dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na vaše zdravstveno stanje.

Ali je smiselno nositi zaščitno masko?

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem času ne nudijo več zaščite. Potrebno jih je nadomestiti z novimi. Zelo pomembno je, da so pravilno nameščene (pokrivajo nos in usta). Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna, ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas. Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.

Ali lahko SARS-CoV-2 iz prizadetih območij prinese kdo iz posadke tovornih ladij? Kakšna pravila veljajo za posadke ladij, ki prihajajo v Koper?

Vsaka ladja mora pred vplutjem v pristanišče izpolniti pomorsko zdravstveno izjavo, na podlagi katere dobi dovoljenje za vplutje. V pomorski zdravstveni izjavi mora navesti, če so na ladji obolele osebe. Ladje, na katerih bi bile takšne osebe, so deležne posebnega pregleda. Na ta način lahko v naprej vemo, če z ladjo prihajajo osebe, ki bi bile lahko potencialno obolele za določeno nalezljivo boleznijo. Za vsako ladjo je znano, iz katerega območja prihaja. Luka Koper je v zimskih mesecih predvsem tovorna luka, saj potniške ladje in križarke v zimskih mesecih načeloma ne prihajajo. Zato v zimskih mesecih s tovornimi ladjami pride nekaj mornarjev, a ne gre za večje število. Območje Luke Koper in tudi širše območje Kopra zaradi pristanišča ne predstavlja večjega tveganja kot preostale poti po državi.

Zakaj na Letališču Jožeta Pučnika ne merijo telesne temperature potnikom, ki prihajajo v državo?

Potnikov, ki prihajajo iz prizadetih območij in so zdravi, po trenutnih smernicah ne testirajo in jim ne omejujejo gibanja, če ne kažejo bolezenskih znakov. Merjenje telesne temperature se na letališču ne izvaja, saj izvajanje le tega izkazuje nizko učinkovitost. Oseba, ki ima povišano telesno temperaturo, lahko pred letom vzame zdravilo za znižanje le te kot na primer Lekadol, Aspirin ter se je tako ne zazna, prav tako pa bolezenskih znakov med inkubacijsko dobo ni moč zaznati, zato ukrep ni učinkovit.

Trenutni ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 so v skladu s priporočili mednarodnih organizacij in so usklajena med različnimi deležniki. Na letališču delujejo v skladu z algoritmom za primer bolnika s sumom na SARS-CoV-2, ki je usklajen med letališčem, zdravstveno in epidemiološko službo.

Ali je kakšna omejitev za potovanje na prizadeta območja, razen Kitajske?

Omejitve za potovanje v druge države (razen Kitajske) zaenkrat ni. Kljub temu pa velja na potovanju upoštevati preventivne ukrepe in sicer:

 • izogibanje stikom z bolnimi ljudmi,
 • pogosto umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje,
 • cepljenje proti gripi pred potovanjem, saj je v tem času pogosta,
 • izogibanje živalim (živim ali mrtvim), tržnicam z živalmi in izdelkom živalskega izvora (npr. nezadostno toplotno obdelano meso).

Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.

Sem v stikih z osebami, ki so pripotovale iz prizadetih območij. Ali moram upoštevati kakšne posebne ukrepe?

V kolikor osebe nimajo bolezenskih znakov, značilnih za nov koronavirus, ki se kažejo z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, niso potrebni nikakršni ukrepi.

Ali paketi, ki so poslani iz območij, od koder poročajo o okužbah z novim koronavirusom, predstavljajo tveganje za okužbo?

Izkušnje z drugimi koronavirusi kažejo, da ne preživijo daljšega časovnega obdobja izven gostitelja (človeka ali živali). Koronavirusi so do prihoda paketa v Slovenijo že propadli in ne morejo povzročiti okužbe.

Posebni ukrepi ob rokovanju s paketi iz območij, od koder poročajo o okužbah z novim koronavirusom, niso smiselni.

Kako dolgo virus SARS-CoV-2 preživi na površinah?

Trenutno še ni znano, kako dolgo lahko virus preživi na površinah. Ostali koronavirusi lahko na površinah preživijo nekaj ur do nekaj dni. Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka.

Ali je razkužilo za roke zadostna zaščita proti koronavirusu v primeru, da nimam možnosti umivanja rok?

V primeru da nam voda in milo nista dostopna, lahko umivanje rok nadomesti tudi razkužilo za roke.

Ali se lahko hišni ljubljenčki okužijo s koronavirusom?

Trenutno ni dokazov, da bi se lahko hišni ljubljenčki okužili s koronavirusom. Kljub temu si je po vsakem kontaktu z živalmi priporočljivo umiti roke, saj nas to ščiti tudi pred ostalimi patogeni, ki se lahko prenašajo med človekom in živaljo.

Ali me lahko cepivo proti gripi zaščiti tudi pred koronavirusom?

Cepivo proti gripi ne ščiti pred koronavirusom. Koronavirus je drugačen od virusa gripe, zato je potrebno razviti posebno cepivo, ki deluje nanj. Znanstveniki že poskušajo razviti cepivo, ki bi učinkovalo proti koronavirusu, vendar je razvoj cepiva dolg proces, ki ga je potrebno, preden pride v javno uporabo, še ustrezno testirati.

Ali za koronavirusom zbolevajo le starejše in kronično bolne osebe ali lahko zbolijo tudi mlajši?

S koronavisurom se lahko okužijo tako starejše, kot tudi mlajše osebe. Izkušnje kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe s kroničnimi obolenji (kot so astma, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni ipd.).

Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske pa lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih.

Ali antibiotiki učinkujejo proti koronavirusu?

Ne, antibiotiki niso učinkoviti proti virusom. Delujejo le proti bakterijskim okužbam.

Ali že obstaja zdravilo proti koronavirusu?

Zaenkrat zdravila, ki bi učinkoval proti koronavirusu, ni. V primeru okužbe se zdravi oz. blaži simptome.

Ali se lahko testiram na koronavirus?

Testiranje se izvede le pri bolnikih z akutno okužbo dihal (vročino in kašljem ali občutkom pomanjkanja zraka), ki so v 14 dneh pred začetkombolezni :

- potovali ali bivali v Vuhanu ali kjerkoli drugje na Kitajskem (vključno Hongkong in Macao), v Južni Koreji, Iranu ali v italijanskih regijah Lombardija, Veneto, Piemont ali Emilia Romagna ali

- bili v tesnem stiku [1] s potrjenim primerom COVID-19,
[1] Npr. bivanje z bolnikom v skupnem gospodinjstvu, opravljanje dela v istem prostoru, obisk bolnika v bolnišnici,….

Odločitev o izvedbi testiranja sprejme lečeči zdravnik.

Samoplačniško testiranje v akreditiranih (t. j. usposobljenih) mikrobioloških laboratorijih ni na voljo.

Kakšen je vpliv okužbe na nosečnice in razvoj ploda?

Zaenkrat še ni podatkov o tem, kako okužba z novim koronavirusom vpliva na nosečnost. Zaradi fizioloških sprememb in spremenjenega imunskega odziva v nosečnosti so nosečnice sicer lahko bolj občutljive za okužbe dihal. Nosečnice imajo lahko večje tveganje za nekatere okužbe in večje tveganje za težji potek bolezni, kar so do sedaj opazili pri nekaterih okužbah z drugimi koronavirusi (SARS-CoV, MERS-CoV) in nekaterih drugih okužbah dihal, kot je na primer gripa. Zaplete v nosečnosti so opazili pri okužbah z drugimi koronavirusi (npr. SARS-CoV, MERS-CoV), zanesljivih podatkov glede zapletov v nosečnosti z novim koronavirusom pa za enkrat še ni. Zaenkrat tudi še ni znano, ali se novi koronavirus lahko prenese iz bolne matere na plod med nosečnostjo. Rezultati nedavne študije, ki je preučevala nekaj bolnih nosečnic, kažejo, da pri nobeni od nosečnic ni prišlo do prenosa okužbe z matere na plod. Tudi pri okužbah z drugimi koronavirusi, kot sta SARS-CoV in MERS-CoV, je podatkov glede prenosa okužbe z matere na plod malo, zaenkrat pa o prenosu okužbe z matere na plod niso poročali.

Ali se lahko virus prenaša ob stiku z domačimi živalmi v EU-ju?

Po trenutnih raziskavah je COVID-19 povezan z nekaterimi vrstami netopirjev. Trenutno pa ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo s koronavirusom povezano s hišnimi ljubljenčki, kot so psi in mačke. Je pa na splošno priporočljivo slediti priporočilom glede higiene pri stiku z živalmi.


vir: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasan...

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem