UKC  

telefon 02 321 24 62 Od pon. do pet.
9:00 - 12:00 / 14:00 - 15:00

emailivf.mb@ukc-mb.si

Uspešnost postopkov

Izide postopkov zunajtelesne oploditve redno spremljamo in analiziramo rezultate. Tak način nam omogoča takojšen nadzor nad kakovostjo dela in predstavitev uspešnosti zdravljenja. Popolne podatke o izzidu postopka smo lahko zbrali za leto 2012, ko smo opravili 1347 postopkov zunajtelesne oploditve s prenosom svežih in 484 s prenosom odmrznjenih zarodkov. Po teh postopkih je 497 žensk rodilo 549 otrok, od katerih je bilo 20 % dvojčkov.

 

 

 

Možnost zanositev in rojstva otroka, ki se od para do para razlikuje, je odvisna od značilnosti obeh partnerjev, kot so starost, vzrok neplodnosti, način življenja, spremljajoče bolezni itd. Uspešnost je odvisna tudi od poteka ciklusa, torej števila, zrelosti in kakovosti jajčnih celic, ter od deleža oploditve, deleža nadaljnjega razvoja zarodkov, števila prenesenih zarodkov itd.