UKC  

Strokovna srečanja

Naš Oddelek je kot organizator ali soorganizator sodeloval pri pripravi številnih strokovnih srečanj:

 

Maribor, 16. marec 2018

 ŠOLA GINEKOLOŠKE ENDOKRINOLOGIJE (316 KB)

 

Maribor, 27. -28. januar 2017

 DOBRA KLINIČNA PRAKSA PRI POSTOPKIH OBMP (335 KB)

 

Maribor, 7.–8. marec 2013

ESHRE Campus: 

 ULTRASOUND IN REPRODUCTIVE MEDICINE (778 KB)


Maribor, 9.–10. marec 2012

Jubilejni simpozij: 

 NAŠIH PRVIH 5000 OTROK / OUR FIRST 5000 CHILDREN (756 KB) 

 

Maribor, 22.–23. januar 2010

ESHRE Campus: 

 THE SEARCH FOR EXCELLENCE IN IVF: A PRACTICAL APPROACH (1.7 MB)

 

Maribor, 27.–28. februar 2009

ESHRE Campus: 

 THE PATIENT FRIENDLY APPROACH TO ART / From a natural cycle to minimal stimulation and single embryo transfer (2.5 MB)

 

Maribor, 28. november 2008

Jubilejni simpozij: 

 NAŠIH PRVIH 3000 OTROK/ OUR FIRST 3000 CHILDREN (1.1 MB)

 

Maribor, 25.–29. november 2008

Basic Course: 

 ASSISTED HUMAN REPRODUCTION – Clinical and laboratory aspects (785 KB)

 

Maribor, 12.–13. april 2007

Training course and workshop: 

 TO FREEZE OR TO VITRIFY? (320 KB)

 

Maribor, 23. marec 2007

 1. KONGRES Združenja za rabo ultrazvoka v medicini in biologiji SZD (1.3 MB)

 

Maribor, 8.–10. marec 2007

 ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF ANOMALIES (374 KB)

 

Maribor, 13. oktober 2006 

Okrogla miza: 

 AKTUALNA VPRAŠANJA SLOVENSKE REPRODUKTIVNE MEDICINE (372 KB)

 

Maribor, 25.–26. marec 2006

Postgraduate Training Course: 

 METHODS OF ASSISTED HUMAN REPRODUCTION (138 KB)

 

Maribor, 16.–18. februar 2006

Tečaj: 

 ULTRAZVOK V GINEKOLOGIJI (2.3 MB)

 

Maribor, 25. marec 2005

Jubilejni simpozij: 

 10 LET ZDRAVLJENJA NEPLODNOSTI S POSTOPKOM ICSI V SLOVENIJI (142 KB)