UKC  

Dosedanji raziskovalni projekti

 

 

 • Mednarodni projekt: Adriatic IPA – Future Medicine 
 • Reprodukcija človeka: eksperimentalni in laboratorijski vidiki
 • Značilnosti dominantnega folikla v nestimuliranem ciklusu 
 • Značilnosti antralnih foliklov in zoritvena sposobnost jajčnih celic v pogojih in vitro
 • Računalniški program prepoznavanja antralnih foliklov v 3D-prikazu ovarija med kontrolirano hiperstimulacijo
 • Predimplantacijska genetska diagnostika
 • Pomen transvaginalne hidrolaparoskopije pri obravnavi neplodnosti
 • Zamrzovanje in vitrifikacija blastocist
 • Primerjava gojišč za petdnevno kultivacijo zarodkov
 • Klinična uspešnost stimulacije ovulacije ob uporabi gonadotropinov urinarnega in rekombinantnega izvora (Študija MERIT)
 • Klinična uspešnost protokolov stimulacije ovulacije z rekombinantnimi gonadotropini in antagonisti gonadoliberilina (Študija Stars in ART)