UKC  

Raziskave in izobraževanje

 

Na oddelku že od nekdaj poteka obsežna raziskovalna dejavnost. Kritične analize opravljenega kliničnega dela nam dajejo smernice za prihodnje delo. Z aplikativnimi projekti smo uspeli v naš center vpeljati vse sodobne načine zdravljenja neplodnosti in laboratorijske tehnike asistirane reprodukcije. Mnoge metode smo pri nas tudi izboljšali, s številnimi bazičnimi projekti pa sodelovali pri proučevanju fiziologije človeške reprodukcije. 

 

Nekatere projekte je financiralo Ministrstvo za znanost Republike Slovenije, drugi so bili del mednarodnih projektov, vse pa je odobrila tudi Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko. Oddelek ima tudi bogato publicistično zgodovino, kar je razvidno iz priložene bibliografije, saj je prav na našem oddelku akademsko kariero začela cela vrsta domačih in celo tujih strokovnjakov. Z organizacijo strokovnih srečanj, simpozijev in učnih delavnic je ves čas na voljo tudi strokovno izobraževanje.