UKC  

telefon 02 321 24 62 Od pon. do pet.
9:00 - 12:00

emailivf.mb@ukc-mb.si

Zgodovina

Zdravljenje neplodnosti v Mariboru ima dolgoletno tradicijo, saj njeni začetki segajo v leto 1928, ko se je tu odprl ginekološki oddelek. Številni prizadevni in ustvarjalni posamezniki so sledili vsem sodobnim usmeritvam medicinske stroke in prispevali k hitremu razvoju reproduktivne medicine. O tem pričajo tudi letnice uvedbe novih metod in načinov obravnave neplodnosti.

 • 1954: histerosalpingografija (HSG)
 • 1961: ambulanta za obravnavo ženske in moške neplodnosti
 • 1962: laparoskopija s toplo svetlobo
 • 1964: kuldoskopija
 • 1969: citogenetski laboratorij
 • 1970: ultrazvočna diagnostika
 • 1972: laparoskopija s hladno svetlobo
 • 1977: histeroskopija
 • 1978: laparoskopske operacije
 • 1980: andrologija
 • 1982: spermalna banka
 • 1983: zunajtelesna oploditev in prenos zarodkov (IVF-ET)
 • 1984: ultrazvočno vodena punkcija foliklov
 • 1987: vaginosografija
 • 1989: rojstvo otroka po IVF-ET-postopku
 • 1991: zamrzovanje zarodkov
 • 1995: rojstvo otroka po neposrednem vnosu semenčice v jajčno celico (ICSI)
 • 1996: rojstvo otroka po ICSI-postopku s semenčicami iz tkiva mod (TESE, TESA)
 • 1996: histeroskopske operacije
 • 1997: rojstvo otroka po prenosu odmrznjenih zarodkov
 • 2001: transvaginalna hidrolaparoskopija (THL)
 • 2005: rojstvo otroka po postopku in vitro maturacije nezrelih jajčnih celic (IVM)
 • 2012: rojenih 5000 otrok po postopkih zunajtelesne oploditve