UKC  

telefon 02 321 24 62 Od pon. do pet.
9:00 - 12:00

emailivf.mb@ukc-mb.si

Certifikati

Univerzitetni klinični center Maribor ima:

  • certifikat kakovosti ISO 9001. 

Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo ima:

  • dovoljenje za delo, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje;
  • dovoljenje za delo s celicami in tkivi; varnost preskrbe s celicami in tkivi nadzira Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP);
  •  ESHRE/EBCOG – evropski certifikat za izvajanje subspecializacije iz reproduktivne medicine;
  • vsi embriologi v IVF-laboratoriju imajo pridobljen evropski ESHRE-certifikat  Clinical Embryologist
  • vodja IVF-laboratorija ima evropski ESHRE-certifikat  Senior Clinical Embryologist
  • dve predstavnici sesterskega kadra imata evropski certifikat  ESHRE certified MAR Nurse/Midwife