UKC  

telefon 02 321 24 62 Od pon. do pet.
9:00 - 12:00

emailivf.mb@ukc-mb.si

Ženske darovalke

 

Darovalke jajčnih celic, ki morajo biti zdrave, polnoletne in mlajše od 35 let, ne smejo soditi v katero od rizičnih skupin za okužbe s spolno prenosljivimi mikroorganizmi. V družini ne sme biti nosilcev znanih dednih prenosljivih obolenj. Z morebitnimi darovalkami se pogovorimo o njihovem zdravstvenem stanju, družinskih obolenjih, motivih za darovanje in pravno-etičnih vidikih postopkov OBMP z darovanimi jajčnimi celicami.

 

Pri potencialni darovalki opravimo laboratorijske preiskave ter klinični in ultrazvočni pregled in tako ugotovimo, ali je primerna za darovanje jajčnih celic. Nato ji določimo krvno skupino in opravimo testiranje na okužbo s spolno prenosljivimi mikroorganizmi (hepatitisom B, C, sifilisom, CMV in virusom HIV). Sledita spodbujanje rasti foliklov in njihova punkcija, kot je opisano pri postopkih zunajtelesne oploditve. Ko pridobimo jajčne celice, jih oplodimo s semenom moškega partnerja pri prejemnem paru. Tako nastale zarodke zamrznemo. Testiranje dajalke na spolno prenosljive bolezni ponovimo po šestih mesecih, odmrznjene zarodke pa prenesemo prejemnici le pod pogojem, da sta rezultata obeh testiranj negativna.